Často kladené otázky

Často kladené otázky týkajúce sa laminátovje podlahy

Často kladené otázky pomáhajú tím, ktorí navštevujú naše internetové stránky, odpovedať na otázky týkajúce sa laminátových podláh a Krono Original®.

O parozábranách

Čo sú parozábrany alebo zábrany proti vlhkosti?

Parozábrany alebo zábrany proti vlhkosti sú fólie vyrobené zo syntetických materiálov (obvykle polyetylén, nazývané tiež PE fólie), ktoré by malo obmedziť prenikanie vlhkosti z podkladu smerom do laminátovej podlahy. Je potrebné ich inštalovať len na minerálne podkladové podlahové vrstvy, ako sú kameň, betón, asfalt, pretože za istých klimatických podmienok sa vodná para môže zrážať a ako kondenzovaná voda spôsobiť poškodenie laminátovej podlahy. Parozábrana sa pokladá vaňovito. Pásy sa ukladajú jeden vedľa druhého s prekrytím približne 20 cm a zaisťujú sa  pomocou maskovacej pásky (viď návod na montáž).

Podlaha z betónového poteru v byte sa vykuruje už mnoho rokov, je napriek tomu potrebné nainštalovať PE fóliu ako parozábranu? Nebude podklad z poteru už vykazovať zvyšková vlhkosť?

V prípade minerálnych podkladových vrstiev je všeobecne nevyhnutné nainštalovať parozábranu.

Pri S.A.S. je parozábrana už zabudovaná alebo je potrebné nainštalovať doplnkovú parozábranu?

V prípade minerálnych podkladových vrstiev je všeobecne nevyhnutné nainštalovať parozábranu. V prípade, ak chcete zistiť viac, navštívte www.laminat-installation.com

Ak mám podlahové kúrenie, je potrebné najskôr nainštalovať PE fóliu?

V prípade minerálnych podkladových vrstiev je všeobecne nevyhnutné nainštalovať parozábranu.

Ako musí byť konštruovaná podkladová podlahová vrstva pre montáž laminátovej podlahy?

Podklad nebo podkladová podlahová vrstva musí byť skonštruovaná tak, aby bolo možné položiť laminátovú podlahu podľa návodu na montáž od výrobcu. Pre montáž laminátu sú najlepšie minerálne podkladové vrstvy (ako napríklad poter, betón alebo asfalt), konštrukcie z kompozitného dreva a drevených dosiek. Viac nájdete na www.laminat-installation.com.

Čo sa odporúča pre nerovné podkladové vrstvy?

Povrchy podkladových podlahových vrstiev, ktoré majú nerovnosti väčšie ako tri milimetre na bežný meter, je potrebné zbrúsiť alebo vyrovnať (podľa DIN 18202). Nerovnosť podkladovej podlahovej vrstvy sa nejlepšie určuje pomocou rovnej laty alebo dlhej vodováhy.

Ako v podkladovej vrstve vzniká vodná para a čo s tým môžem urobiť?

Pri minerálnych podkladových vrstvách, ako poter, je potrebné počítať so zvyšujúcou sa vlhkosťou podkladovej podlahovej vrstvy. Obsah vlhkosti je potrebné merať pomocou meracieho zariadenia CM. Aby zvyšujúca sa vlhkosť nemohla prenikať do laminátovej podlahovej krytiny, je nevyhnutné použiť parozábranu. U podkladových podlahových vrstiev zhotovených z dreva sa parozábrana nesmie inštalovať.

Musí byť laminátová podlaha so systémom S.A.S. ukladaná priamo na podlahový poter, alebo je možné nainštalovať doplnkovú izolačnú vrstvu bez toho, aby to malo vplyv na účinnosť S.A.S.?

Pri minerálnej podkladovej podlahovej vrstve je potrebná len PE fólie, nie je nutná žiadna dodatočná izolácia alebo podložka proti kročajovému hluku.

Môžem nainštalovať podkladovú zvukovú izoláciu, aby som vyrovnal malé nerovnosti v potere podlahy?

V prípade nerovností nepresahujúcich 3 mm nevyrovná dodatočný podklad pre izoláciu zvuku úplne nič.

Je to rovnaké v prípade laminátovej podlahy so systémom S.A.S.?

Technicky je to možné, avšak aby sa dosiahol plný účinok systémom S.A.S., je potrebné ho položiť priamo na podkladovú podlahovú vrstvu (jedinou výnimkou je PE fólia na minerálnej podkladovej vrstve!).

Je pri použití podlahovej krytiny so systémom S.A.S. potrebná dodatočná izolácia proti zvuku?

Nie, systém S.A.S -  je pre izoláciu kročajového hluku dostatočný.

Všetko o montáži

Aký smer montáže odporúčate?

Laminátovú podlahu odporúčame uložiť v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju svetla a priečne k smeru pohybu. Dodržanie týchto pokynov často nie je možné, pretože dvere a okná môžu napríklad byť umiestnené proti sebe. V takýchto situáciách sa musíte rozhodnúť sami, podľa vlastného vkusu. Laminátovú podlahu je možné uložiť diagonálne, alebo v rôznych smeroch s použitím príslušných prechodových profilov. Pri diagonálnom ukladaní by ste mali očakávať viac odrezaného odpadu a pri nákupe podlahovej krytiny počítať s rezervou od 5 do 10 percent. Aj je podkladová podlahová vrstva z drevených dosiek, mali by ste laminátové panely ukladať priečne k dreveným podlahovým doskám.

Kde nájdem dobrú príručku k montáži laminátovej podlahy?

Postupujte podľa pokynov na montáž laminátových podláh na tejto webover stránke. Ďalší dobrý zdroj je možné nájsť na www.laminat-installation.com

Je pri montáži potrebné dbať na vzdialenosť od steny?

Prvky laminátovej podlahy sú v prevažnej časti zložené z drevných kompozít. Drevo je prírodný materiál. Jednou z dôležitých vlastností typických pre tzv. „plávajúcu“ montáž laminátových podláh je skutožnosť, že drevné kompozitum „pracuje“. Koncepcia „pracovania“ predpokladá rozťahovanie a sťahovanie dreva alebo prírodného drevného materiálu. Tieto procesy vyvolávajú prirodzené hygroskopické správanie - absorpciu a uvoľňovanie vlhkosti.

Okrem toho je rozmerové správanie prvkov laminátovej podlahy – rovnako ako všetkých ďalších stavebných materiálov – ovplyvňované teplom/chladom pôsobiacim zhora a/alebo zospodu.

Preto je dôležité, aby laminátová podlaha mala priestor a mohla „pracovať“, aby sa zabránilo jej následnému poškodeniu. Poškodenie môže zahŕňať: otvorené spoje, napučanie alebo vydutie v priestore spoja doprevádzané oddeľovaním a odlupovaním sa dekoru, vyvýšené miesta na podlahe („kopčeky“). Vzdialenosť medzi laminátovou podlahou a stenou by mala činiť 12–15 mm a počas montáže by mala byť zabezpečené aplikovaním dilatačných medzier.

Kedy je pri inštalácii podlahy potrebné vziať v úvahu dilatačné medzery?

Dilatačné medzery musia byť aplikované vtedy, keď montážny priestor meria viac ako 8 metrov na dĺžku alebo na šírku, a vtedy, keď sa vyžaduje inštalácia laminátovej podlahy, ktorá kontinuálne prechádza z jednej miestnosti do druhej.

Môžem nainštalovať laminátovú podlahu do kúpeľne?

Nie, laminátová podlaha nie je vhodná do vlhkých miestností, ako sú kúpeľne alebo sauny.

Sú laminátové podlahy vhodné na montáž v kuchyni?

Ak bude dôsledne dodržiavaný návod na montáž, je laminátová podlaha vhodná aj na inštaláciu do kuchyne. Mali by ste použiť aj prípravok Clickguard™.

Je laminátová podlaha vhodná do zimných záhrad?

Ak bude dôsledne dodržiavaný návod na montáž, je laminátová podlaha vhodná aj na inštaláciu do zimnej záhrady.

Prečo je koberec nevhodný ako podkladová vrstva pre laminátovú krytinu?

Podlaha opatrená kobercom nie je vhodným podkladom ani podkladovou podlahovou vrstvou pre inštaláciu laminátovej podlahy a pred montážou novej laminátovej podlahy sa musí kompletne odstrániť. Koberec ponechaný pod laminátovou podlahou, bude pri chôdzi po povrchu laminátovej podlahy spôsobovať pružiaci pohyb a vyvolávať nadmerný tlak na jej okrajové časti. Zničí to pero-drážkový spoj a bude viesť k vzniku medzier v spoji podlahy. Koberec je potrebné odstrániť tiež z hygienických dôvodov (tvorba plesní, húb a vznik zápachu). Podkladová podlahová vrstva musí byť rovná, suchá, schopná zniesť záťaž, čistá a pevná.

Je možné uložiť laminátovou podlahu na koberec, keď je na ňom položená izolácia proti hluku?

Nie, podkladová vrstva podlahy musí byť vždy rovná, čistá, suchá a schopná znášať záťaž. Pred montážou Vašej laminátovej podlahy by ste mali skontrolovať, či podkladová podlahová vrstva nebude pružiť alebo nadskakovať, a či pri zaťažení nebude zatlačená smerom. Koberec všeobecne nie je vhodnou podkladovou vrstvou pre montáž laminátovej podlahy a pred inštaláciou laminátu Krono Original ho musíte odstrániť.

Je možné laminátovú podlahu uložiť najskôr v jednej polovici miestnosti, potom na ňu umiestniť nábytok, a potom uložiť druhú polovicu miestnosti?

Áno, je to možné. Po laminátovej podlahe je možné chodiť bezprostredne po jej uložení.

O starostlivosti a čistení

Aký druh čistiaceho prípravku by som mal na laminátovú podlahu použiť?

Pri výbere čistiaceho prípravku na laminátovú podlahu odporúčame, aby ste si vybrali taký typ, ktorý neobsahuje žiadne vosky alebo oleje. Oleje a vosk nemôžu prenikať do lepeného povrchu laminátu, a preto majú sklon ostávať na povrchu laminátovej podlahy ako mastný film. Tento film sa počas čistenia rozmazáva a pri chôdzi po podlahe zanecháva šmuhy.

Aký je správny postup pri čistení laminátovej podlahy?

Postupujte podľa pokynov na stránke o čistení a starostlivosti o laminátovú podlahu. Ďalšie informácie je možné nájsť na www.laminat-installation.com

Ako môžem laminátovú podlahu leštiť?

Odporúčame, aby ste laminátové podlahy neleštili. Postupujte podľa pokynov na ošetrovanie a čistenie laminátovej podlahy na tejto webovej stránke. Ďalšie informácie je možné nájsť na www.laminat-installation.com

O podlahovom kúrení

Sú laminátové podlahy vhodné na podlahové kúrenie?

Laminátové podlahy sú najlepšie vhodné na použitie s teplovodnými vykurovacími systémami. Prosím dodržujte špeciálne pokyny uvedené v tomto návode, týkajúce sa montáže laminátových podláh na systémy podlahového kúrenia s teplou vodou. Všetky laminátové podlahy KronoOriginal ® sú vhodné tiež na montáž so systémami s elektrickým podlahovým kúrením. Veľmi dôležité je, aby maximálna teplota povrchu vykurovacieho prvku nepresahovala 27 °C. Je to potrebné monitorovať a kontrolovať pomocou príslušných ovládacích prvkov kúrenia. Okrem toho by sa celá plocha vykurovanej podlahy nikdy nemala úplne zakrývať, malo za následok rýchle zvýšenie teploty z dôvodu kumulácie tepla.

Čo uvádza tepelná vodivosť?

Tepelná vodivosť vyjadruje množstvo tepla v jouloch, ktoré je prenášané za sekundu v dĺžke jedného metra pri teplotnom rozdiely jedného stupňa Celzia. Tepelná vodivosť je vyžadovaná pre overenie kvality tepelnej izolácie stavebných prvkov. Vzhľadom  na svoju vynikajúcu tepelnú vodivosť je laminátová podlaha ideálna pre podlahové kúrenia s teplou vodou.

Ďalšie témy a otázky týkajúce sa laminátu

Sú laminátové podlahy vhodné pre kolieskové kreslá?

Laminátová podlahová krytina je všeobecne vhodná pre kolieskové kreslá. Avšak odporúčame použitie mäkkých, gumených koliesok. Toto odporúčame platí aj pre kancelárske stoličky.

Existuje podniková predejňa Krono Original®, kde môžem kúpiť laminátovú podlahu priamo?

Nie, nemáme podnikovú predejňu. Ale vedľa nášho podniku na výrobu laminátových podláh v Lampertswalde (Nemecko) je špecializovaná prodejňa laminátových podláh.

Čo znamená skratka DPL?

Skratka DPL znamená „Direct Pressure Laminate“ (priamo lisovaný laminát). Podlahová krytina DPL je nejbežnejšou formou laminátovej podlahovej krytiny. Laminátová podlaha DPL sa skladá z overlay, dekoračného papiera, nosnej dosky a protiťahu. Počas výroby sú tieto štyri zložky zlisované za vysokej teploty a priameho tlaku. Po fáze ochladenie sú panely prevezené na profilovaciu linku. Tu sú napílené na požadovanú veľkosť a opatrené profilmi.

Čo znamená skratka HPL?

Skratka HPL znamená „High Pressure Laminate“ (vysokotlakový laminát). Podlahová krytina HPL sa skladá z overlay, dekoračného papiera, niekoľkých vrstiev sulfátového papiera, nosnej dosky a protiťahu. Tieto zložky sa spolu zlisované za vysokej teploty a tlaku v dvoch stupňoch. Po fáze ochladenia sú panely prevezené na profilovaciu linku, kde sú napílené na požadovanú veľkosť a opatrené profilmi.

Aké záťažové triedy poznáme a o čom nás informujú?

Záťažové triedy slúžia pre informovanie spotrebiteľa a výrobcom slúži na klasifikáciu ich výrobkov. Laminátové podlahy sú rozdelené do záťažových tried podľa svojej odolnosti voči oteru a nárazom. Záťažové triedy pomáhajú spotrebiteľom určiť, ktorý laminát je vhodný pre ktoré oblasti (obytná alebo komerčná). Klasifikácia laminátových podláh sa v Európe vykonáva podľa normy EN13329 európskych výrobcov laminátových podlahových krytín.

Ako zistím, ktorá laminátová podlaha je tá správna?

Najskôr je potrebné zvážiť, kam má byť laminátová podlaha nainštalovaná. Budete laminátovú podlahu ukladať v spálni, v obývačke alebo na schodoch? Podlaha na schodoch bude samozrejme musieť znášať intenzívnejšie používanie ako napríklad podlaha v spálni. Aby sme Vám pomohli pri výbere správnej laminátovej podlahy, môžete postupovať podľa takzvanej klasifikácie záťažových tried laminátových podláh EN 13329. Pri obytných priestoroch rozlišujeme tri triedy laminátových podláh: Trieda 21 je vhodná pre mierne používanie (napríklad v spálňach). Trieda 22 je vhodná pre bežné používanie (napríklad v obývacej izbe) a trieda 23 je vhodná pre intenzívne používanie (napríklad na schodisku). Tieto triedy sú uvádzané na balení každej laminátovej podlahy spolu s piktogramami. Pri nákupe Vašej laminátovej podlahy postupujte podľa týchto piktogramov alebo požiadajte o doporučenie špecializovaného predajcu.

Uvoľňuje laminát formaldehyd? Poškodzuje životné prostredie alebo je zdraviu škodlivý?

Vzhľadom k často vedeným diskusiám v nedávnych rokoch o obsahu znečisťujúcich látok, obzvlášť formaldehydu, v laminátovej podlahe a ďalších kompozitách na báze dreva, ako napríklad preglejka, sa od výrobcov vrátane spoločnosti Kronoflooring vyžaduje, aby svoje výrobky predkladali na skúšky vykonávané tretími stranami, napríklad externými skúšobnými inštitútmi, aby boli dodržané ustanovenie nariadenia pre nebezpečné látky (GefStoffV § 9, Para. 3).

Klasifikácia E1

E1 je skratka najnižšej európskej emisnej triedy. Emisné triedy klasifikujú materiály na báze dreva podľa množstva formaldehydu, ktorý uvoľňujú. Rozlišujú sa triedy E1, E2 a E3, pričom trieda E1 je trieda s najnižším množstvom nebezpečných emisií. Triedy sú určované na základe výsledkov skúšok. V tomto prípade je skúšobné teliesko vystavené prúdeniu vzduchu vo vnútri skúšobného priestoru za konštantnej teploty. Množstvo uvoľneného formaldehydu sa zachytáva v destilovanej vode a následne odmeria. Množstvo formaldehydu vo vzduchu sa meria v jednotke ppm (počet častíc na milión). Aby laminátová podlaha mohla byť považovaná za „prakticky neobsahujúca znečisťujúce látky“, nesmie obsah formaldehydu v laminátových paneloch pri týchto klasifikačných testoch prekročiť hodnotu 0,1 ppm. Tieto emisné triedy sú založené na smerných hodnotách doporučených Nemeckou zdravotnou federálnou agentúrou. Laminátové podlahy Kronoflooring spĺňajú normy pre emisnú triedu E1 a sú certifikované Inštitútom pre drevárske technológie (IHD) v Drážďanoch.

Vhodné pre alergikov a hygienické

Laminátové podlahy sa ľahko čistia. Nečistoty a prach je možné hneď vyčistiť. (Dodržujte pokyny uvedené v návode na montáž laminátovej podlahy!)

Dokonca ani roztoče a intenzívnejšie znečistenie nemajú žiadnu šancu. Niet divu, že sú laminátové podlahy Kronoflooring také obľúbené, obzvlášť medzi osobami trpiacimi alergiami a citlivými ľuďmi.

Prírodné podlahy – naše laminátové podlahy tvorí z 90 % drevo. To znamená, že naše podlahové krytiny neuvoľňujú žiadne škodlivé emisie. Neobsahujú chloridy a PVC, ani látky na ochranu dreva.

Ako sa laminátová podlaha likviduje? Je laminátovú podlahu možné recyklovať alebo spáliť?

Likvidácia laminátovej podlahy nepredstavuje vôbec žiaden problém. Zvyšný materiál z montáže a ostatné časti alebo staré podlahové krytiny je možné likvidovať spoločne s domovým odpadom. Na druhej strane, kompletné podlahy, ktoré chcete zlikvidovať, je potrebné odniesť priamo na miestnu skládku. Keďže sa laminátová podlahová krytina z 80 percent skladá z dreva, je ju možné bezpečne spaľovať, podobne ako ostatné produkty z dreva. Vďaka novým technologickým procesom je laminátová podlaha tiež recyklovateľná. Až 85 percent hmoty laminátovej podlahy je možné vrátiť späť do výrobného procesu vo forme drevných triesok alebo vláken.

Ak máte dalšie otázky týkajúce sa laminátovej podlahy, ktoré tu neboli zodpovedané – stačí nám napísať! Radi Vám pomôžeme.