Slovník k laminátovým podlahám

Prehľad najdôležitejších výrazov o laminátových podlahách

Na tejto stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o laminátových podlahách od A po Z, počnúc klimatizovaním, končiac vzdialenosťou od steny.

AC

Pozri Záťažovú triedu 

Klimatizovanie

Laminátová podlaha KronoOriginal® je z 90% zložená z dreva (nosná doska obyčajne HDF), a preto má vlastnosti, ktoré sú veľmi podobné vlastnostiam dreva. Okrem iného to znamená, že je potrebné vedieť ako materiál reaguje na vlhkosť. Drevené podlahové krytiny môžu vlhkosť absorbovať alebo uvoľňovať, čo vedie k rozťahovaniu alebo sťahovaniu podlahy.

Aby sa podlahová krytina prispôsobila prostrediu, je ju minimálne 48 hodín pred montážou potrebné umiestniť do miestnosti, v ktorej bude nainštalovaná. Ak tento krok vynecháte (ak je laminátová podlaha napríklad prepravená zo ‘suchého’ skladu do ‘vlhkej’ novostavby a tam ihneď nainštalovaná), môže dôjsť k zdeformovaniu podlahy a vytvoreniu nerovností na jej povrchu.

Ideálne je ak je laminátová podlaha skladovaná vo vykurovaných, suchých priestoroch bez prievanu s relatívnou vlhkosťou 75% alebo menej a teplote vzduchu cca. 18°C.

B1

Hodnotenie podľa DIN 4076, časť 5 pre ťažko vznetlivé stavebné materiály. Norma  DIN ďalej rozlišuje medzi B2 pre stredne vznetlivý a B3 pre silne vznetlivé materiály.

Laminátové podlahy KronoOriginal® sú zaradené do kategórie B1.

Protiťah

Protiťahový papier je živicou impregnovaný papier, ktorý je aplikovaný na spodnú stranu lamely. Je určený na vyrovnávanie napätia vytváraného na overlay, dekoratívny papier, prípadne sulfátový papier umiestnený na jej vrchnej strane podlahovej krytiny. Ak by bola nosná doska pokrytá laminátom len na jednej strane, váha a napätie aplikované na povrch dosky a rovnako vlhkosť z podkladu by mohli viesť k prehnutiu, takzvanej ‘miskovitosti’ lamely.   

Čistenie a čistiace prostriedky

Keďže uzatvorený a odolný povrch laminátovej podlahy zabraňuje prenikaniu nečistôt do podlahy, môžete ju jednoducho čistiť navlhčenou utierkou alebo mopom a čistiacim prostriedkom na báze mydla. Je potrebné pripomenúť, že podlahu nie je vhodné umývať veľkým množstvom vody, môže to viesť k neželanému napučaniu laminátovej podlahy. Pri výbere správneho čistiaceho prostriedku je potrebné dbať na to, aby neobsahovali vosk alebo oleje. Na rozdiel od iných typov drevených podláh, nepreniká vosk a oleje do povrchu laminátovej podlahy, ale vytvára na ňom mastný film. Tento film môže spôsobiť vznik neželaných šmúh a vykazovať odraté miesta.

Laminátové podlahy s Click systémom

“Click” systém je typom spájania laminátovej podlahy bez použitia lepidla, ktorý v porovnaní s bežnými podlahami prináša zákazníkom celý rad výhod. Špeciálny profil na hrane panelu nazývaný pero a drážka umožňuje vzájomné spájanie dvoch panelov bez použitia lepidla. Jednoduchá montáž a možnosť použitia podlahy ihneď po uložení, bez čakania na uschnutie lepidla, môžu skrátiť dobu montáže až o 50%. Tento typ podlahovej krytiny je možné použiť viac krát, znamená to, že ju je možné rozobrať a nainštalovať znovu bez poškodenia jednotlivých panelov. Tesný spoj na pero-drážku vylučuje tvorbu špár medzi dvomi panelmi. 

Stredová vrstva

Stredová vrstva laminátovej podlahy sa skladá z jedného z drevných kompozít používaných ako nosná doska pre povrchové vrstvy laminátovej podlahy. Týmito vrstvami môžu byť lamináty alebo rôzne druhy dýh. Na výrobu laminovaných podláh sú najčastejšie používané HDF dosky s hrúbkou od 6 do 8mm. Laminátové podlahy s “Click” systémom majú stredovú vrstvu s vyšším obsahom živice, vďaka čomu sú odolnejšie voči vlhkosti. Drevotriesková doska nemá identické technické vlastnosti, nie je schopná znášať rovnakú záťaž a jej montáž je náročnejšia ako u HDF dosiek, kvôli čomu je považovaná za horšie riešenie a pomaly ustupuje do úzadia.

Dekoračný papier

Dekoračný papier je kombináciou ochrannej vrstvy a vzoru reálneho drevodekoru, ako napríklad dub alebo javor, používaného na pokrytie laminátových podláh. Tento potlačený papier je impregnovaný živicou a za vysokej teploty a tlaku nalisovaný na povrch nosnej dosky.

DIN EN 13329

Táto európska norma definuje vlastnosti, skúšobné metódy a ostatné požiadavky týkajúce sa laminátových podláh. Zahŕňa systém klasifikácie pre záťažové triedy s praktickými požiadavkami pre jednotlivé oblasti použitia a zákazníkovi ponúka návod na výber typu laminátovej podlahy v každej situácii.

Okrem iných sú normou určené nasledovné požiadavky:

  • Rozmerové zmeny v závislosti od relatívnej vlhkosti
  • Výškové rozdiely medzi jednotlivými podlahovými panelmi
  • Šírka špár medzi jednotlivými podlahovými panelmi
  • Pravouhlosť panelov
  • Svetlostálosť
  • Prídržnosť – pozri Prílohu Záťažové triedy

Táto norma umožňuje zákazníkovi urobiť informované rozhodnutie o produkte, ktorý si kupuje.

DPL (priamo lisovaný laminát)

Podlahová krytina s priamo lisovaným laminátom (DPL) je najrozšírenejším typom laminátových podláh a k dispozícii je v triedach 21-32. DPL podlahy sú vyrábané kombináciou nasledovných vrstiev: overlay, dekoračný papier, nosná doska a protiťah. Pri výrobe sú tieto komponenty laminátovej podlahy spájané za vysokej teploty a priameho tlaku a bočný profil je vytvorený až po vychladení. Profilovanie je realizované podľa požiadaviek zákazníka. DPL podlahy sú vyrábané s dvomi typmi profilov, na pero a drážku alebo s “Click” systémom (niekedy nazývaným aj Loc System)

DPL laminátové podlahy: priame lisovanie

Priame lisovanie – všetky štyri komponenty sú lisované v jednom kroku

1. Overlay: trvácna a odolná povrchová vrstva, jednoduchá na údržbu
2. Dekoračný papier: dekor podlahy
3. HDF: nosná doska na báze dreva – tvorí základ laminátovej podlahy
4. Protiťah: vlhkuodolná vrstva, ktorá udržuje tvar lamely

Trieda oteru

Trieda oteru udáva odolnosť laminátovej podlahy voči oteru, ako aj bežnému opotrebovaniu. Hodnoty sú uvádzané ako AC 1, AC 2 atď., podľa normy DIN EN 13329:2006. 

Aktuálne hodnoty 
Triedy AC 1 AC 2 AC 3 AC 4 AC 5
IP hodnota 

≥ 900

≥ 1500

≥ 2000

≥ 4000

≥ 6000

Staré hodnoty 
Stará IP hodnota 2000400025001000015000
Stará klasifikácia W 1W 2W 3W 4W 5

Na určenie triedy oteru laminátových podláh, sa skúšobné teliesko podlahovej krytiny  vloží do skúšobného zariadenia a osadia sa naň kolesá s brúsnym papierom. Po každých 100 otáčkach sa skontroluje stupeň poškodenia podlahy. Každých 200 otáčok sa vymení papier na oterových kolieskach. IP hodnota je bod, kedy je po prvý krát zaznamenané opotrebovanie brúsnym papierom 

E1

Je symbol pre označenie emisnej triedy. Emisná trieda označuje množstvo formaldehydu, ktoré sa uvoľní z materiálu na báze dreva. Rozlišované sú triedy E1, E2, a E3, pričom E1 je trieda s najnižšími množstvom emisií. Triedy sú priradzované na základe výsledkov skúšok. V tomto prípade je skúšobné teliesko vystavené prúdeniu vzduchu vo vnútri skúšobného priestoru s konštantnou teplotou. Množstvo formaldehydu, ktoré sa uvoľní je potom zmerané a uvádzané v jednotke “ppm” (počet častíc na milión). Táto hodnota nesmie prekročiť 0,1 ppm. Bežne používané laminátové podlahy obsahujú také malé percento znečisťujúcich látok, že sú všeobecne označované ako „bez znečisťujúcich látok“.

pozri Formaldehyd

Laminátové podlahy KronoOriginal® sú v emisnej triede E1.

Elektrostatický náboj

Nosiče elektrického náboja, alebo elektróny, preskakujú za určitých podmienok z predmetov na človeka a pri tom môžu spôsobiť drobný elektrický výboj. Tieto elektróny sú vytvárané pri oddelení dvoch elektricky nevodivých materiálov. Príčinou statickej elektriny môže byť špinavá podlaha, nízka vlhkosť (najmä v zimnom období), alebo elektricky izolované materiály ako podrážky topánok a odevy. Aby sa tomuto javu zabránilo, je možné použiť stoličky, ktoré vedú elektrinu, zvlhčovače vzduchu, špeciálne čistiace prostriedky s vysokým podielom povrchovo aktívnych látok, alebo elektricky vodivú obuv a odev s nízkym obsahom syntetických materiálov.

Dilatačné medzery

Tieto medzery musia byť uplatnené pri montáži podlahy, ak šírka a dĺžka inštalovanej podlahy prevyšuje 8 metrov. Je to nevyhnutné, pretože podlaha sa z dôvodu vlastnej váhy a váhy na nej osadeného nábytku pri svojich typických priečnych procesoch sťahuje a rozťahuje.

Príklad použitia: pozri Expanzné profily 

Kročajový hluk

Kročajový hluk je typom mechanických vibrácií alebo zvukom prenášaného konštrukciou. Spôsobuje ho chôdza po podlahe a je prenášaný a znásobovaný okolitými elementmi, ako sú steny a stropy. Vytváraný hluk je meraný v decibeloch (dB). Pre tlmenie kročajového hluku vytváraného chôdzou po laminátovej podlahe je pri montáži pod podlahové panely aplikovaná zvuková izolácia. Kompletná štruktúra podlahy je identická s opisom na obrázku. K dispozícii sú rôzne druhy materiálov na znižovanie hlučnosti: 2mm pena “Noppa”, korkové a plstené podložky a rohože, alebo systémy na absorpciu zvuku S.A.S. od KronoOriginal®. 

Formaldehyd

Je bezfarebný plyn so štipľavým zápachom. Formaldehyd je hlavnou zložkou živíc používaných pri výrobe produktov na báze dreva, ako napr. laminátové podlahy a drevotrieskové dosky. Vystavenie formaldehydu vyvoláva podráždenie očí, sliznice a dýchacích ciest. Horné limity emisií formaldehydu sú medzi 0.2 a 0.1 ppm (počet častíc na milión). Vzhľadom k neustále prísnejším predpisom je množstvo formaldehydu, ktoré môže byť použité v živiciach počas výroby laminátových podláh znížené na hodnotu, kedy je podlahu možné označiť za „neobsahujúca formaldehyd“.

pozri E1

Lepidlo

Lepidlá sú látky vyrábané zo syntetických, organických, rastlinných materiálov, s vodou ako rozpúšťadlom alebo disperzantom. Na lepenie laminátovej podlahy s pero-drážkovým spojom sa odporúča použitie lepidla D3 alebo D4. D3 je hodnota a skratka určená normou, ktorá znamená, že lepidlo je vhodné pre použitie vo vnútorných priestoroch s krátkodobým vystavením pôsobeniu vody a kondenzovanej vody alebo s dlhodobým pôsobením vlhkosti. Z tohto dôvodu nie sú lepidlá triedy D1 a D2 vhodné na lepenie podláh v interiéri.

Pozor: lepidlo sa nanáša len na hornú stranu spoja! 

HDF (drevovláknitá doska s vysokou hustotou)

HDF je typ dosky na báze dreva, ktorá je vyrobená z drevných vláken. Tieto dosky sú používané predovšetkým ako nosná doska pre laminátové podlahy, pretože majú veľmi homogénnu štruktúru a neporózny povrch. Preto môžu byť HDF dosky použité pre priamu potlač, lakovanie alebo lepenie. HDF dosky majú v porovnaní s MDF doskami alebo drevotrieskovými doskami vyššiu hustotu, a preto aj vyššiu pevnosť v ťahu. Tieto dosky sú tiež o mnoho odolnejšie voči napučaniu a deformácii. MDF a HDF dosky sú si vizuálne veľmi podobné.

Podlahové kúrenie

Vzhľadom k svojej vysokej hustote sú laminátové podlahy ideálne pre všetkých, ktorí si chcú nainštalovať podlahového kúrenia. Laminátové podlahy veľmi dobre vedú teplo. Keďže je teplovodné podlahové kúrenie uložené v betónovom potere (pozri odstavec Poter), je pred montážou laminátovej podlahy potrebné previesť skúšku vlhkosti. Okrem toho je pred montážou podlahy potrebné urobiť vykurovaciu skúšku. Pri montáži laminátovej podlahy na podlahové kúrenie je najskôr potrebné uložiť polyetylénovú fóliu. Rovnako je potrebné nainštalovať aj vrstvu tlmiacu zvuky vyrobenú z materiálu s vysokou hustotou, obyčajne z plsti alebo gumy.

Laminátová podlaha KronoOriginal® je vhodná na montáž na elektrické podlahové kúrenie! Veľmi dôležité je, aby maximálna teplota na povrchu vykurovacieho prvku neprevyšovala 27°C. Je to potrebné monitorovať a kontrolovať pomocou príslušných ovládacích prvkov kúrenia. Okrem toho by sa celá plocha vykurovanej podlahy nikdy nemala úplne zakrývať, malo za následok rýchle zvýšenie teploty z dôvodu kumulácie tepla.

HPL (Vysokotlakový laminát)

Je považovaný za ‘Mercedes’ medzi laminátovými podlahami. Vďaka svojmu vysoko odolnému povrchu spadá HPL do tried 32 a 33. HPL podlaha je vyrábaná z piatich vrstiev: overlay, dekoračného papiera, niekoľkých vrstiev sulfátového papiera, nosnej dosky a protiťahu. Tieto komponenty sú lisované za vysokej teploty a tlaku v dvoch procesných stupňoch. V prvom stupni sú spolu zlisované overlay, dekoračný papier a sulfátový papier. V druhom stupni je vrstva zlisovaná v prvom stupni spájaná s nosnou doskou a protiťahom. Po vychladnutí sú panely pílené a profilované na požadovaný rozmer. HPL podlahy sú vyrábané s jednoduchým spojom na perodrážku alebo s Click alebo Loc systémom.

HPL – Laminátová podlaha: vysokotlakový laminát
Výroba HDL v troch stupňoch

  • 1 – Overlay
  • 2 – Dekoračný papier
  • 3 – Stredová vrstva
  • 4 – Vrstva laminátu: 0,6mm hrubý, odolný, na údržbu nenáročný povrch
  • 5 – HDF nosná doska, tvoriaca základ laminátovej podlahy
  • 6 – Protiťah pre odolnosť voči vlhkosti a tvarovú stálosť

1. Stupeň

  • 2 vrstvy overlay
  • 1 vrstva dekoračného papiera
  • 3 stredové vrstvy

Tieto vrstvy sú spájané za vysokej teploty a tlaku a vytvárajú dekoratívnu laminátovú vrstvu.

2. Stupeň

  • 1 vrstva protiťah papiera
  • 3 stredové vrstvy

Tieto vrstvy sú spájané za vysokej teploty a tlaku a vytvárajú vystužovaciu alebo nosnú vrstvu.

3. Stupeň

  • Dekoratívna laminátová vrstva
  •  Vystužovacia vrstva

Tieto vrstvy sú spájané za vysokej teploty a tlaku a vytvárajú finálnu vysokotlakovú laminátovú podlahu.

Smer montáže

Smer, v akom je podlaha montovaná je v zásade vecou vkusu. Všeobecne odporúčame, aby bola podlaha montovaná v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju svetla a priečne k smeru pohybu. Často to však nie je možné, pretože dvere a okná nie sú umiestnené v rovnakom smere. V takom prípade sa užívateľ musí jednoducho rozhodnúť podľa vlastného vkusu. Laminátová podlaha môže byť uložená aj diagonálne. Ak je podklad z drevených dosiek, musí byť laminátová podlaha ukladaná kolmo na tieto dosky.

IP

Pozri Triedy oteru 

Triedy laminátu

Tieto triedy slúžia na to, aby zákazníkovi pomohli pri výbere správneho produktu a výrobcom pri klasifikácii svojich výrobkov. Laminátové podlahy sú klasifikované podľa ich odolnosti voči oteru, nárazu a stálosti farieb. Táto klasifikácia ponúka zákazníkovi odporúčania týkajúce sa vhodného použitia každého typu laminátovej podlahy (použitie v bytových alebo komerčných priestoroch). Základom tejto klasifikácie je norma DIN EN 13329.

V tabuľke nižšie sú uvedené záťažové triedy vyjadrené formou jednoduchých  piktogramov spolu s priestorom použitia, intenzitou použitia, typom použitia a príkladom použitia:

Trieda Oblasť použitia Intenzita použitiaPopis použitia Príklady použitia 
private NutzungBytové priestory
Priestory pre privátne použitie 
mierna ľahké použitie spálne
hosťovské izby
private NutzungBytové priestory
Priestory pre privátne použitie
priemerná bežné, každodenné použitieobývačka
jedáleň
vnútorné chodby 
private NutzungBytové priestory
Priestory pre privátne použitie
vysokáintenzívne, zvýšené použitie schodiská
vstupné haly
kuchyne 
gewerbliche NutzungKomerčné priestory
Priestory pre privátne a verejné použitie 
mierna ľahké použitie 

hotelové izby
konferenčné miestnosti

malé kancelárie
gewerbliche NutzungKomerčné priestory
Priestory pre privátne a verejné použitie
priemernáBežné, každodenné použitie materské školy
kancelárie
čakárne
hotelové recepcie
sklady
gewerbliche NutzungKomerčné priestory
Priestory pre privátne a verejné použitie
vysokáIntenzívne, zvýšené použitie chodby
veľké kancelárie
nákupné centrá
učebne 

Overlay

pozri Povrch 

PE Fólia

pozri Parozábrana 

Znečisťujúce látky

Množstvo rozpúšťadiel, formaldehydu a ďalších znečisťujúcich látok obsiahnutých v laminátoch je také nízke, že laminátová podlaha je považovaná za „obsahujúca nízke množstvo emisií“ alebo „neobsahujúca emisie“, čo znamená zaradenie do triedy E1.

Podlahové lišty

Sú dokonalým riešením plynulého prechodu z laminátovej podlahy na steny. Podlahové lišty sú esteticky príjemné, pretože skrývajú malé medzery medzi podlahovou krytinou a stenami. Podlahové lišty sa dodávajú v rôznych farbách a provedení a v rôznych tvaroch a veľkostiach. K stenám sa upevňujú pomocou skrutiek, klincov, lepidla alebo spôn. Hmoždinky sa všeobecne inštalujú do stien s odstupom 30 cm, čo umožňuje jednoduché upevnenie podlahových líšt k stene. Použitie tohoto typu pripojenia umožňuje demontáž podlahových líšt a i ich opätovné upevnenie bez poškodenia, aby se umožnilo jednoduché maľovanie a lepenie tapiet.

Systém pre absorpciu zvuku (S.A.S.)

Systém S.A.S. je založený na kompletne novej technológii. Tento novo vyvinutý nános má hrúbku iba 0,3 mm a je vytvorený zo špeciálneho termoplastického materiálu, ktorý pomáha premieňať zvukovú energiu na tepelnú energiu. Zvuk z podlahovej krytiny je prostredníctvom tejto technológie možné znížiť až o 10 decibelov, čo zodpovedá zníženiu o 50 %. Ďalšou výhodou tohto materiálu sú vlastnosti spojené s tepelnou vodivosťou, čo ho robí ideálnym pre použitie na systémoch vykurovania pomocou teplej vody. Rovnako nie je sú potrebné žiadne dodatočné vrstvy pre tlmenie zvuku, ako je napríklad pena Noppa. Systém S.A.S. je naviac považovaný za neškodný pre životné prostredie.

Podkladová vrstva

Podkladová podlahová vrstva pod podlahovou krytinou musí byť z vhodného materiálu, aby laminátová podlaha mohla byť uložená podľa pokynov výrobcu. Medzi vhodné povrchy pre laminátovú podlahu patria poter, betón, asfalt, drevo, drevotrieska, drevené podlahové dosky alebo iné jestvujúce podklady skladajúce sa z tvrdých materiálov, ako kameň, keramika alebo PVC.

Rovinnosť podkladovej vrstvy

Pri montáži laminátové podlahy je dôležitá rovinnosť podkladovej podlahovej vrstvy. Podkladové podlahové vrstvy s výškovým rozdielom väčším ako 3 mm je potrebné zbrúsiť a zarovnať podľa normy DIN 18202. Rovinnosť podkladovej podlahovej vrstvy je možné určiť pomocou vodováhy alebo rovného pravítka.

Vlhkosť podkladovej podlahovej vrstvy

Vždy je potrebné počítač s vlhkosťou podkladovej podlahovej vrstvy, ale tá je bežnejšia u minerálnych povrchov, ako je napríklad poter (cementový poter, anhydridový poter), alebo u podkladovej podlahovej vrstvy pokrytej povrchom vystaveným opotrebovaniu, ako napríklad kameň, keramika alebo plast. Obsah vlhkosti u týchto typov podkladových podlahových vrstiev je možné merať pomocou „meracieho zariadenia CM“.

  • Cementový poter < 2,0 % CM
  • Vykurovaný cementový poter < 1,8 % CM
  • Anhydridový poter < 0,5 % CM

Aby sa zabránilo v prechodu vlhkosti z podkladovej podlahovej vrstvy do laminátovej podlahy, je potrebné nainštalovať pod laminát parozábranu vo forme fólie. Ak je podkladová podlahová vrstva vyrobená z dreva alebo kompozít na báze dreva, nie je parozábranu potrebné inštalovať.

Pevnosť podkladovej podlahovej vrstvy

Základom je montáž laminátovej podlahy na tvrdý a pevný povrch. Pred začatím pokládky laminátovej podlahy skontrolujte, či sa povrch pri zaťažení nepohybuje ani vertikálne, ani horizontálne. Ak laminátovú podlahu položíte na mäkkú podkladovú vrstvu, bude podliehať stlačeniu a ohybu. Koberec nie je vhodným povrchom pre laminátovú podlahu.

Povrch

Na rozdiel od parkiet alebo dyhovanej podlahovej krytiny, neobsahuje povrch laminátové krytiny povlak z oleja alebo vosku nanesený na drevo. Laminátová podlaha má tenkú vrchnú vrstvu papiera impregnovaného živicou (obyčajne melamínová živica), ktorá sa nazýva overlay. Táto krycia vrstva sa spoločne s dekorativnym papierom nalisuje na nosnú dosku, obyčajne z HDF.

Počas procesu spájania sa krycia vrstva pokrytá živicou lisuje za vysokej teploty a tlaku na nosnú dosku, čím sa vytvorí pevný a odolný povrch.

Tepelná vodivosť λ

Tepelná vodivosť, označovaná ako λ, udáva množstvo tepla, ktoré sa prenesie za sekundu v dĺžke jedného štvorcového metra pri teplotnom rozdiely jedného stupňa. Hodnota λ je u stavebných materiálov vyžadovaná pre výpočet izolácie všetkých stavebných prvkov. Hodnoty λ u drevotrieskových alebo drevovláknitých dosiek (podkladové podlahové vrstvy a panely laminátovej podlahy) sú nižšie ako tieto hodnoty pre masívne drevo alebo iné materiály s rovnakou hustotou. Vzhľadom na svoju vynikajúcu tepelnú vodivosť je laminátová podlaha ideálne pre použitie so systémami s podlahovým kúrením s teplou vodou.

pozri  Vykurované podlahy 

Nástroje

Keď budete mať po ruke príslušné nástroje, bude montáž laminátových podláh veľmi jednoduchá. Budete potrebovať montážnu sadu, ktorá sa skladá z dorážacieho klátika, špeciálneho háku na dotiahnutie podlahy, dištančných klinov a škrabky na starý náter alebo noža na tmel. Rovnako budete potrebovať kladivo, vhodnú pílu (najlepšie priamočiara píla), lepidlo, pravítko alebo rolovací meter, uholník, ceruzu, vŕtačku na montáž hmoždiniek pre podlahové lišty, samolepiacu pásku a nôž na koberce alebo orezávací nôž s výmennou čepeľou na PE fóliu alebo zvukovú izoláciu.

Parozábrana

Parozábrany a izolácie sú vrstvy vyrobené z plastu (väčšinou z polyetylénu) a sú určené na to, aby zabránili vstupu vlhkosti do laminátovej krytiny z podkladovej podlahovej vrstvy, ktorá je často tvorená poterom. Parozábrana je nevyhnutná vtedy, ak je podkladová podlahová vrstva je vytvorená z poteru, betónu alebo asfaltu, pretože tieto materiály dokážu za istých podmienok prispievať k hromadeniu kondenzátu a jeho odvádzaniu do podlahovej krytiny nad ňou. Parozábrana je účinná len vtedy, ak je nainštalovaná na teplej strane podlahovej podkladovej vrstvy, čo znamená, že musia byť umiestnené pod laminátovou podlahou. Parozábrana, ktorá na priľahlej stene presahuje približne o 10 cm, je v podstate vaňou umiestnenou pod laminátom. Fólie pre utesnenie proti vodnej pare sa ukladajú jedna vedľa druhej s prekrytím približne 20 cm a zaistia sa lepiacou páskou.

pozri aj Návod na montáž 

Vzdialenosť od steny

Vzdialenosť medzi stenou a osadenou laminátovou podlahou je veľmi dôležitá a je ju potrebné starostlivo zmerať a dodržať. Táto vzdialenosť by sa mala pohybovať od 12 do 15 mm a bude určená dištančnými klinmi, ktoré ste si pripravili. Laminátová podlaha je krytina na báze dreva, ktorá sa v dôsledku zmien vlhkosti zmršťuje a rozťahuje. Preto je veľmi dôležité, aby podlahová krytina mala priestor na to, aby mohla „pracovať“. Toto môže v budúcnosti zabrániť poškodeniu spôsobenému rozťahovaním. K poškodeniu môže dôjsť aj z nasledujúcich dôvodov: otvorenie spoja, napučanie rovnobežné s pozdĺžnym spojom, stlačenie a následné prasknutie dekoratívnej vrstvy a zdvíhanie podlahy.

Vodeodolnosť

Vodotesnosť vystužovacej spodnej vrstvy laminátovej podlahy je veľmi dôležitá, obzvlášť vtedy, ak jednotlivé panely nie sú vzájomne spájané lepidlom. Vodotesnosť sa dosahuje zvýšením množstva živice použitej pri výrobe HDF vrstvy a pridávaním prípravkov na odpudzovanie vody, ako napríklad parafinový vosk, počas výroby. Dodatočné utesnenie je možné dosiahnuť pomocou lepidla na spájanie laminátových podláh alebo pomocou systému Clickguard.

Konvenčne lepené spoje podlahovej krytiny slúžia k dvom účelom: vytvorenie pevného spoja a vodotesnosť. Je potrebné pripomenúť, že nanášanie vodotesnej úpravy na laminátovú podlahu po jej uložení sa nedoporučuje, pretože nanášanie a následné odstraňovanie produktov vytvárajúcich film môže byť obtiažne. Pri použití týchto výrobkov bežne dochácza v vzniku šmúh.

Vlhké miestnosti

Sú to miestnosti ako napríklad kúpeľne a sauny. Miestnosti tohto typu nie sú kvôli prirodzene vysokým úrovniam vlhkosti určené pre laminátové podlahy.

Kompozitá na báze dreva

Toto je spoločný termín používaný pre rôzne typy výrobkov vyrábaných lisovaním drevných triesok alebo vláken pomocou lepidla alebo živice. Medzi kompozitné materiály patrí drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky so strednou hustotou (MDF), drevovláknité dosky s vysokou hustotou (HDF) alebo preglejka.