Ochrana súkromia

Společnosť KRONOPLUS LIMITED a jej sesterské spoločnosti rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia v online svete pri použití tejto internetovej stránky a elektronickej komunikácii s nami. Našu politiku ochrany súkromia si prosím starostlivo prečítajte, aby ste vedeli, ako zhromažďujeme a používame osobné dáta a ďalšie informácie, ktoré získavame, keď túto internetovú stránku používate. Pokračovaním používania tejto internetovej stránky automaticky súhlasíte s podmienkami tejto politiky ochrany súkromia.

Pre účely tejto politiky ochrany súkromia termín „táto internetová stránka“ znamená stránku www.krono-original.com vrátane všetkých dokumentov, ktoré môžu príležitostne byť na tejto stránke alebo ako jej súčasť, a tiež všetky ďalšie internetové stránky, na ktoré budú odkazovať externé odkazy na tejto internetovej stránke, pokiaľ akákoľvek takáto stránka nebude poskytovaná spoločnosťou KRONOPLUS LIMITED alebo jej sesterskými spoločnosťami alebo nebude podliehať pravidlám ochrany súkromia a postupom, ktoré sa bud líšiť od tejto politiky ochrany súkromia; a termín „osobné údaje “ budú predstavovať informácie, ktoré môžu byť použité na Vašu identifikáciu, Vaše kontktovanie alebo zostavenie Vášho osobnostného alebo sieťového profilu (napríklad meno, adresa, telefónne číslo a e-mail).

Zostavili sme zoznam často kladených otázok, ktoré Vás budú informovať o opatreniach, ktorá podnikáme, aby sme ochránili súkromie a bezpečnosť osobných údajov a ďalších informácií zdieľaných s nami pri používaní našej internetovej stránky. V prípade, ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa nášho použitia Vašich osobných údajov a ďalších informácií alebo akékoľvek otázky týkajúce sa politiky ochrany súkromia, kontaktujte info@krono-original.com.

Kliknite na ktorúkoľvek z otázok nižšie a budete nasmerovaní na príslušnú odpoveď v hlavnom texte.

 1. Na čo sa táto politika ochrany súkromia vzťahuje?
 2. Kto je zodpovedný za osobné údaje zhromažďované na tejto internetovej stránke?
 3. Platia nejaké zvláštne pravidlá, ak som mladší ako 18 rokov?
 4. Prečo zhromažďujete osobné údaje?
 5. Smiete používať moje osobné údaje pre iné účely a zdieľať ich s tretími osobami?
 6. Čo sa deje s neosobnými informáciami?
 7. Používate cookies?
 8. Čo sa stane s informáciami poskytovanými alebo vymieňanými e-mailom a prostriedkami spätnej väzby na diskusných fórach, vývesných tabuliach a skupinách pre informovanie o novinkách na Vašich internetových stránkach?
 9. Ako môžem zabezpečiť, aby moje osobné údaje ostali presné?
 10. Sú moje osobné údaje bezpečné?
 11. Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi odoslanými na iné internetové stránky?
 12. Kto je zodpovedný za osobné údaje ďalších osôb, ktoré Vám sú poskytnuté?
 13. Môžete túto politiku ochrany súkromia meniť?
 14. Môžete osobné údaje odosielať do zahraničia?
 15. Ako Vás môžem kontaktovať?

1. Na čo sa táto politika ochrany súkromia vzťahuje?

Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na naše použitie Vašich osobných údajov a ďalších informací, které od Vás obdržíme, keď využívate túto internetovú stránky.

Internetové stránky sesterských spoločností KRONOPLUS LIMITED môžu obsahovať pravidlá ochrany súkromia a postupy, ktoré sa od tejto politiky ochrany súkromia líšia. Pri Vašom vyhľadávaní na našej internetovej stránke krono-original.com si prosím skontrolujte pravidla a politiky ochrany súkromia pre každú stránku, ktprú navštívíte, a nepredpokladejte, že táto politika zachovávania súkromia platí pre všetky stránky, na ktoré naša internetová stránka obsahuje odkazy.

Späť nahor

2. Kto je zodpovedný za osobné údaje zhromažďované na tejto internetovej stránke?

Informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto internetovej stránky, sú kontrolované spoločnosťou KRONOPLUS LIMITED (ďalej uvádzanej ako „my“), registrovanou vo Švajčiarsku pod registračným číslom spoločnosti: C 93394, so sídlom na adrese 183, ARGALI HOUSE, TRIQ IL-FORTIZZA, MOSTA, MALTA.

Späť nahor

3. Platia nejaké zvláštne pravidlá, ak som mladší ako 18 rokov?

Ak ste mladší ako 18 rokov, neposielajte nám svoje osobné údaje (napríklad svoje meno, adresu alebo e-mail). Ak ste mladší ako 18 rokov a chcete položiť otázku alebo používať túto internetovú stránku spôsobem, ktorý vyžaduje, aby ste zadali svoje osobné údaje, urobte tak spôsobom výlučne súvisiacim s úlohami, ktoré Vám boli priradené Vašimi nadriadenými ako súčásť Vašej profesie a v koordinácii s Vašimi nadriadenými alebo tak urobte prostredníctvom rodiča alebo právneho zástupcu.

Späť nahor

4. Prečo zhromažďujete osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme a používame pre nasledujúce účely:

 • odpovede na Vami zaslané otázky alebo požiadavky
 • spracovávanie Vami predložených objednávok alebo žiadostí
 • správa alebo iné plnenie našich záväzkov v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami môžete mať
 • predpokladanie a riešenie akýchkoľvek problémov s akýmkoľvek tovarom alebo službami, ktoré Vám boli poskytnuté
 • vytváranie výrobkov alebo služieb, ktoré môžu spĺňať Vaše potreby
 • vykonávanie interného prieskumu trhu a sledovanie dát z predaja.

Späť nahor

5. Smiete používať moje osobné údaje pre iné účely a zdieľať ich s tretími osobami?

Okrem účelov uvedených v článku 4 tejto politiky ochrany súkromia môžeme Vaše osobné údaje používať aj pre ďalšie účely, ak Vás budeme informovať, že takto môžeme učiniť. Tieto doplňujúce účely využívania Vašich osobných údajov môžu byť (okrem ďalších) nasledujúce:

 • informovanie Vás o našich výrobkoch a službách, ktoré môžu zahŕňať Vaše kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo telefónom
 • poskytnutie osobných údajov sesterským spoločnostiam KRONOPLUS LIMITED a vybraným tretím osobám, aby sa im umožnilo zasielanie informácií na Vašu adresu. Ide o informácie, ktoré pre Vás môžu byť zaujímavé (ako napríklad informácie  o výrobkoch a službách).

Rozhodnutie o využívaní svojich osobných údajov závisí na Vašom rozhodnutí, zmenu je možné realizovať prostredníctvom zaslania žiadosti (viď odstavec 15 „Ako Vás môžem kontaktovať?“). Vaše osobné údaje prestaneme po doručení Vašej žiadosti využívať pre účely uvedené vo Vašej žiadosti, akonáhle bude takto primeraným spôsobom možné učiniť.

Späť nahor

6. Čo sa deje s obdržanými neosobnými informáciami?

Môžeme zhromažďovať neosobné informácie o Vašom využívaní tejto internetovej stránky, ako napríklad informácie o type internetového prehliadača, ktorý používate, alebo z akej internetovej stránky ste boli prepojení na našu internetovú stránku. Rovnako môžeme zhromažďovať údaje o informáciách, ktoré ste zaslali na internetovú stránku (napríklad Váš vek, jazyk Vášho domovského mesta). Avšak tieto neosobné informácie sú používané výlučne pre štatistické účely, a aby nám pomohli pri zlepšovaní našich služieb a tejto internetovej stránky. Nebudú spájané s Vašimi osobnými údajmi a nebudú používané pre zostavovanie profilu Vašej osobnosti alebo profilu Vášho vzťahu. Tieto neosobné informácie môžeme poskytnúť tretím osobám v súhrnnej alebo inej forme, ktorá nebude umožňovať spojenie s Vašou osobou, za účelom zlepšovania našich služieb alebo tejto internetovej stránky.

Späť nahor

7. Používate cookies?

Zhromažďujeme tiež anonymné, neosobné informácie o Vašom využívaní tejto internetovej stránky prostredníctvom používania „cookies“, čo sú malé počítačové súbory, ktoré prenášame na pevný disk Vášho počítača, čo nám umožňuje zisťovať, ako často niekto navštevuje našu internetovú stránku, a činnosti, ktoré počas pobytu na našej stránke vykonáva (napríklad navštívené stránky atď.). Každému počítaču je priradený odlišný súbor cookies. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies nám umožňujú dynamicky generovať reklamu a prispôsobovať obsah tejto internetovej stránky konkrétne pre Vás, a rovnako nám umožňujú štatisticky sledovať, koľko ľudí našu internetovú stránku využíva a na aký účel. Cookies nepoužívame na ukladanie alebo zhromažďovanie informácií o Vašej osobe do Vášho počítača. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať, aby nám nemohli poskytovať informácie, prostredníctvom zmeny nastavenia na svojom počítači (pozri obrazovky alebo návody s nápoveďou). Naše cookies nemusíte pre produktívne využívanie našej internetovej stránky prijímať. Avšak ak cookies odmietnete, nemusia niektoré z funkcií a doplnkov našej internetovej stránky fungovať správne.

Späť nahor

8. Čo sa stane s informáciami poskytovanými alebo vymieňanými e-mailom a prostriedkami spätnej väzby na diskusných fórach, vývesných tabuliach a skupinách pre oznamovanie noviniek na Vašich internetových stránkach?

Ak táto internetová stránka ponúka akékoľvek e-maily, spätnú väzbu, vývesné tabule alebo prostriedky pre diskusné skupiny, môžeme zhromažďovať informácie, ktoré poskytujete alebo si ich vymieňate prostredníctvom týchto prostriedkov. Tieto informácie budú používané v súlade s touto politikou ochrany súkromia. Pamätajte na to, že nemôžeme niesť zodpovednosť za používanie informácií, ktoré poskytnete k dispozícii týmito prostriedkami, ďalšími stranami. Buďte opatrní pri tom, aké osobné informácie prostredníctvom týchto prostriedkov zverejníte.

Späť nahor

9. Ako môžem zaistiť, aby moje osobné údaje ostali presné?

Našim cieľom je zabezpečiť, aby naše osobné údaje o Vás boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie. Ak budete chcieť osobné údaje zhromaždené o Vás skontrolovať alebo zmeniť, kontaktujte nás podľa popisu nižšie v odstavci 15 („Ako Vás môžem kontaktovať?“).

Späť nahor

10. Sú moje osobné údaje bezpečné?

Zaviedli sme technológiu a postupy s cieľom ochrany Vášho súkromia a informácií zhromaždených počas Vášho využívania tejto internetovej stránky pred neoprávneným prístupom a využívaním a tieto opatrenia budeme aktualizovať v závislosti od dostupnosti nových technológií.

Späť nahor

11. Čo sa stane s mojimi osobnými údajmi poskytnutými iným internetovým stránkam?

Nemôžeme niesť zodpovednosť za politiku a postupy ochrany súkromia internetových stránok iných strán, ktoré nie sú sesterskými spoločnosťami KRONOPLUS LIMITED, alebo internetových stránok podliehajúcich pravidlám a postupom pre ochranu súkromia, ktoré sa líšia od tejto politiky ochrany súkromia, aj ak prístup k internetovej stránke tretej strany získate pomocou odkazov na tejto internetovej stránke alebo budete odkázaní na našu internetovú stránku z internetovej stránky takejto tretej strany. Doporučujeme, abyste si zkontrolovali politiku každej internetovej stránky, ktorú navštívite a ak bude mať akékoľvek obavy alebo otázky, kontaktujte vlastníka alebo prevádzkovateľa takýchto internetových stránok.

Späť nahor

12. Kto je zodpovedný za osobné údaje dalších osôb, ktoré Vám sú poskytnuté?

Občas Vás táto internetová stránka môže požiadať o poskytnutie osobných údajov ďalších osôb, napríklad Vašich priateľov alebo spolupracovníkov, aby sme im mohli poslať informácie o našich výrobkoch a službách. Pred poskytnutím týchto osobných údajov si nezabudnite zabezpečiť ich súhlas s používaním ich osobných údajov týmto spôsobom. Tieto osobné údaje ďalších osôb budú rovnako používané v súlade s touto politikou ochrany súkromia.

Späť nahor

13. Môžete túto politiku ochrany súkromia meniť?

Internet je dynamickým, rýchle sa vyvíjajúcim prostredím. V budúcnosti možno urobíme významné zmeny v zhromažďovaní a používaní informácií prostredníctvom tejto internetovej stránky, ktoré si môžu vyžadovať zmeny tejto politiky ochrany súkromia. V prípade ak prevedieme akékoľvek podstatné zmeny tejto politiky ochrany súkromia, ktoré budú mať dopad na spôsob, akým používame Vaše osobné údaje, oznámime tieto zmeny na tejto internetovej stránke. Rovnako môžeme vykonávať nevýznamné zmeny našej politiky ochrany súkromia, ktoré nebudú mať vplyv na naše používanie Vašich osobných údajov. Prosím, kontrolujte pravidelne našu politiku ochrany súkromia, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie. Tým, že pokračujete v používaní tejto internetovej stránky po takejto zmene našej politiky ochrany súkromia, automaticky súhlasíte so zmenenými podmienkami tejto politiky ochrany súkromia.

Späť nahor

14. Môžete zasielať osobné údaje do zahraničia?

Spoločnosť KRONOPLUS LIMITED má pobočky po celom svete a tieto pobočky vedú databázy v rôznych jurisdikciách. Spoločnosť KRONOPLUS LIMITED, preto môže odosielať Vaše údaje do svojich sesterských spoločností a externým partnerom v zahraničí. V prípade ak ochrana súkromia zaisťovaná zákonom v cudzej krajine nebude spĺňať medzinárodne uznávané štandardy podľa zoznamu zverejneného švajčiarskym komisárom pre ochranu federálnych dát, zaistíme, aby Vaše údaje boli prenesené do databázy v týchto krajinách iba vtedy, keď prijímajúca strana bude súhlasiť s tým, že Vaše údaje bude uchovávať v dôvernosti a zabezpečené rovnakým spôsobom. Odovzdaním Vašich údajov prostredníctvom našich internetových stránok výslovne súhlasíte s ich prípadným prenosom do sesterských spoločností Kronospan Limited a externým partnerom, a do databáz v zahraničí.

Späť nahor

15. Ako Vás môžem kontaktovať?

Ak chcete spoločnosť KRONOPLUS LIMITED kontaktovať v súvislosti s politikou ochrany súkromia, obraťte sa na nášho správcu siete [ info@krono-original.com ].

Copyright © KRONOPLUS LIMITED
Mosta, Malta, 30. September 2019

Späť nahor