Ekologické laminátové podlahy KronoOriginal® – z lásky k životnému prostrediu!

Laminátové podlahy KronoOriginal® sú základom pre prirodzene krásne bývanie

Ako KronoOriginal® zákazník sa môžete spoľahnúť na to, že Vaša laminátová podlaha je vyrábaná v súlade s ekologickými, sociálnymi a ekonomickými princípmi trvale udržateľného lesného hospodárstva.

Laminátovú podlahu KronoOriginal® tvorí z 90 % drevo. Na výrobu laminátových podláh KronoOriginal® sa používa výlučne drevo z domácich a udržateľne obhospodarovaných lesov. Zaručujú to certifikáty PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) a FSC® (Forest Stewardship Council).

Laminátové podlahy KronoOriginal® spájajú trendy a kvalitu s ochranou životného prostredia

  • Laminátové podlahy KronoOriginal® sú robustné a trváce, čím sú chránené prírodné zdroje.

Laminátové podlahy KronoOriginal® sú vyrábané:

  • s nízkym obsahom emisií
  • so zachovaním prírodných zdrojov
  • bez pesticídov
  • a bez škodlivých ťažkých kovov.

Okrem toho sa pri výrobe všetkých laminátových podláh a drevných materiáloch dodržiavajú aj nariadenia pre nemeckú a európsku klasifikáciu E1, podľa ktorej je vylúčený negatívny vplyv na zdravie. Vašu starú laminátovú podlahu KronoOriginal® môžete zneškodniť jednoducho ako bežný domový odpad.