Sàn laminate Krono Original® - xuất phát từ tình yêu dành cho môi trường!

Sàn Krono Original® Laminate là nền tảng cho cuộc sống đẹp tự nhiên

Là khách hàng của Krono Original® bạn hoàn toàn yên tâm rằng sàn laminate của bạn đã được sản xuất phù hợp với các nguyên tắc sinh thái, các cam kết xã hội và kinh tế và lâm nghiệp bền vững.

Sàn Laminate Krono Original® bao gồm 90% là gỗ. Để sản xuất Sàn Laminate Krono Original® được sử dụng từ gỗ xuất xứ từ lâm nghiệp bền vững tự trồng. Điều đó đảm bảo bởi chứng chỉ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) và FSC® (hội đồng quản lý rừng).

Sàn Laminate Krono Original® kết hợp giữa xu hướng và chất lượng với bảo vệ môi trường

  • Sàn Laminate Krono Original® có độ bền cao, từ đó các nguồn tài nguyên thiên nhiên càng được bảo vệ.

Sàn Laminate Krono Original® được sản xuất:

  • ít xả thải
  • bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên
  • không thuốc trừ sâu
  • và không có kim loại nặng độc hại

Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ tất cả các qui định về phân loại E1 của Châu Âu và của Đức cho tất cả các sàn gỗ laminate và vật liệu gỗ, mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Sàn Krono Original® cũ của bạn có thể dễ dàng xử lý như rác thải sinh hoạt.