Montáž stenových panelov Kronowall 3D

Inštrukcia na pokládku a video na pokládku pre Kronowall 3D od KronoOriginal®

Assembly instructions - Kronowall 3D (PDF)

Montáž stenových panelov

Krok 1

Potrebné nástroje

Krok 2

Panely pred montážou klimatizujte v miestnosti, v ktorej budú inštalované po dobu 48 hodín pri teplote 15-30⁰°C a relatívnej vlhkosti 40-70%.

Krok 3

Vypracujte si montážny plán, aby sa znížil podiel odpadu.

Krok 4

Montáž konštrukcie a rámu z lát.

Krok 4a

Rám z lát – obytný priestor

Krok 4a2

Rám z lát – vlhký priestor

Krok 4b

Zabezpečte dostatočnú ventiláciu!

Krok 4b2

Vždy najskôr upevnite vertikálne laty.

Krok 5

Vezmite prvý panel 6a a upevnite klincom alebo montážnou sponou.

Krok 6a

Nainštalujte ostatné panely.lt;/p>

Krok 6b

Montáž buď s nulovým spojom (A) alebo viditeľným spojom (B).lt;/p>

Krok 7

Panely zaistite našimi špeciálnymi sponami CL 3.6 K (tip: použite pomôcku na klincovanie) alebo…lt;/p>

Krok 8

… použite sponkovačku.lt;/p>

Krok 9

Krok 10a

Poznačte si šírku posledného panela…

Krok 10b

…a odpíľte ho na mieru.

Krok 10c

Panel vsuňte.

Krok 11

Osaďte lištu.