Lắp đặt Kronowall 3D

Hướng dẫn lắp đặt & video

Hướng dẫn lắp đặt – tấm ốp tường Kronowall-3D (PDF)

Hướng dẫn lắp đặt tấm ván ốp tường

Bước 2

Để vật liệu thích nghi khí hậu trước khi lắp đặt trong 48 giờ tại phòng được lắp đặt ở 15-30°C và độ ẩm tương đối 40-70%.

Bước 3

Lập kế hoạch lắp đặt để tối ưu hóa việc cắt bỏ vật liệu.

Bước 4

Kết cấu nền / lắp đặt khung gỗ.

Bước 4a

Khung gỗ lót Phòng khách

Bước 4a2

Khung gỗ lót định vị đối với các phòng ẩm

Bước 4b

Đảm bảo thông khí phía sau!

Bước 4b2

Đoạn gỗ bắt ngang nhau phải được kẹp chặt.

Bước 5

1. Chỉnh tấm ván lát và gắn chặt bằng đinh hoặc má kẹp.

Bước 6a

Lắp ráp các tấm ván lát khác.

Bước 6b

Có thể lựa chọn lắp ráp giữa rãnh Không (A)  rãnh-cm (B).

Bước 7

Tấm ván lát với vấu kẹp đặc biệt CL 3.6 K (Lời khuyên: Bạn hãy dùng đinh!) hoặc....

Bước 8

… kẹp chặt bằng kẹp ghim bấm.

Bước 9

Bước 10a

Đánh dấu tấm ván lát cuối cùng...

Bước 10b

… và cắt.

Bước 10c

Chỉnh lại.

Bước 11

Lắp ráp thanh nẹp