Laminált padló telepítés: 1clic 2go pure System

Egyszerű telepítés az 1clic 2go pure rendszerrel

Az alábbiakban leírást talál arról, hogyan lehet a laminált padlót az 1clic 2go pure System segítségével felszerelni.

1clic 2go pure telepítési útmutató


1. lépés - Előkészítés

Kérjük, hogy a csomagokat a beépítés előtt 48 órával tárolja a tényleges beépítési folyamatnak megfelelő klimatikus körülmények között (hőmérséklet és nedvesség).

A laminált padló megfelelő illesztésének és hosszú távú tartósságának fontos előfeltétele a 15 - 30°C / 59 - 86°F szobahőmérséklet és a 40 - 70% körüli relatív páratartalom.

2. lépés - Szükséges anyagok és szerszámok

Polietilén-fólia, alumínium fugaszalag, elválasztó alátétek, lépéshangszigetelés, fűrész, ceruza, vonalzó. Szükség esetén: távtartók, kalapács, Clickguard™ fugázó tömítőanyag.

3. lépés - Az aljzat

Az aljzatot, amelyre a laminált padlót felhordják, úgy kell kialakítani, hogy a laminált padlót a gyártó utasításai szerint lehessen beépíteni. Megfelelő aljzatok többek között az ásványi aljzatok (pl. esztrich, beton, aszfalt), a forgácslapok és a fa padlólemezek. Az aljzatnak teljesen egyenletesnek, száraznak, tisztának és stabilnak kell lennie. Az 1 méterenként 3 mm-nél nagyobb padlóegyenetlenségeket szakembernek kell kiegyenlítenie (a DIN 18202 szabvány szerint). Az aljzat egyenletességét legjobban egy egyenes vonalzóval vagy vízmértékkel lehet ellenőrizni. Ásványi aljzatra, például betonra, cement-, anhidrit-esztrichre (többek között) történő beépítés esetén először nedvességmérést kell végezni.

A beépítés előtt az esztrichben a következő maradványnedvesség-szinteket nem szabad túllépni:

  • Cementes esztrich: padlófűtés nélkül < 2,0% CM
  • Kalcium-szulfát esztrich: padlófűtés nélkül < 0,5% CM

Nem lehetnek kiemelkedések, lépcsők vagy hasonló egyenetlenségek. Az építési törmeléket, például vakolatmaradványokat vagy hasonlókat teljesen el kell távolítani. A talajban lévő repedéseket is kritikusnak kell tekinteni. A teljes körű kártérítési igények érvényesítéséhez az ATV DIN 18365 és a 4. § (4) bek. 3 VOB/B előírásait be kell tartani.

4. lépés - A panelek ellenőrzése

Jó fényviszonyok mellett ellenőrizze a paneleket, hogy nincsenek-e szabálytalanságok. A vonatkozó tűréshatárokon kívül eső, látható hibákat mutató táblákat, mint például vastagsági, fényességi, méretbeli és színbeli eltérések, ki kell válogatni és kicserélni (ingyenes). A már beépített vagy korábban megmunkált táblák esetében reklamációs igényt már nem lehet érvényesíteni.

5. lépés - Rögzítés

A laminált padlóburkolat "lebegő" körülmények között kerül beépítésre, és nem ragasztható, csavarozható, szögelhető illetve bármilyen más módon sem rögzíthető az aljzathoz! A nagyon nehéz tárgyak elhelyezése, mint például a beépített konyhák, szintén rögzítő hatásúak. Javasoljuk, hogy a beépített konyhákat és szekrényeket a lerakás előtt szerelje be, és a laminált padlót csak a lábazati panel mögé futtassa be. Ezen előírások be nem tartása esetén minden kártérítési igény ki van zárva!

6. lépés – Laminált padló szőnyegpadlóra fektetése

A szőnyegpadlót el kell távolítani, mivel nem alkalmas a laminált padló aljzataként. Mivel a szőnyegpadló a laminált padló alatt fekszik, a laminált padló használatakor problémák merülnek fel, mivel rugózó mozgás lép fel, és jelentős nyomás nehezedik a laminált padló széleire. Ez tönkreteszi a csap-hornyas kapcsolatot és hézag kialakulásához vezet. A szőnyegpadlót higiéniai okokból is el kell távolítani. A keletkező nedvesség penész és baktériumtelepek kialakulását eredményezheti.

7. lépés - Nem alkalmas nedves helyiségekbe

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a laminált padló nem alkalmas nedves helyiségekbe (pl. fürdő vagy szauna) történő elhelyezésre.

8. lépés - Párazáró lap

Fából készült aljzat, például szerelő falapok vagy padlódeszkák esetén nem szabad polietilén fóliát használni. Viszont a laminált padlót, mielőtt ásványi alapú aljzatra (beton, esztrich stb.) fektetné, megfelelő párazáró fóliát (PE-fóliát) kell elhelyezni (1-2 cm/0,40"-0,80" 90°-os szegéllyel az oldalán - mint egy sekély kádban) a nedvesség elleni védelem érdekében. A csempecsatornák kb. 50 mm/2" átfedéssel kerülnek egymás mellé, és speciális alumínium fugaszalaggal rögzítik. Minden aljzaton ajánlott a rendszer alapú szigetelő alátét a jobb kopogóhang-minimalizálás érdekében. A szigetelő alátét éleit közvetlen illesztéssel, azaz nem átfedésben kell beépíteni.

9. lépés - Szigetelő alátétréteg

Ügyeljen arra, hogy a szigetelő alátét fugái ne legyenek közvetlenül a laminált padló fugái alatt. Ha a laminált padló már rendelkezik beépített szigetelő alátéttel, akkor nem kell további szigetelő alátétet használni.

10. lépés - Padlófűtés használata

A padlófűtés (melegvizes/elektromos) használata csak akkor lehetséges, ha szakszerűen fektetik le, és a fűtés megfelelően működése biztosítható . A padlófűtés rendszer elemeinek és a telepítésnek korszerűnek kell lennie, és azt a vonatkozó fűtési kritériumoknak megfelelően egy erre szakosodott cégnek kell szerelnie. Ennek megfelelően aláírt fűtési és lehűtési jegyzőkönyvvel kell rendelkezni. A padlófűtést a helyiség teljes területén kell elhelyezni és működtetni. Részleges padlófűtés nem megengedett. A padlóburkolat alján lévő felületen a 27 °C-os hőmérsékletet a terület egészén sehol sem szabad túllépni. A padlófűtési rendszer működésével vagy beépítésével kapcsolatos reklamációk kizárásra kerülnek, ha a fent leírt követelmények nem teljesülnek. Reklamációk kizárólag az általános szavatossági és jótállási rendelkezéseink keretein belül érvényesíthetők. Padlófűtéssel ellátott vagy padlófűtés nélküli padlóburkolatok esetében a padló beépítése előtt a szakszerelőnek el kell végeznie és rögzítenie kell a szükséges CM-mérést. A maradék páratartalomra a következő határértékek vonatkoznak:

  • kalcium-szulfát esztrichkel: 0,3% CM padlófűtéssel
  • cement esztrich esetén: 1,8% CM padlófűtés mellett

11. lépés - beépítés Clickguard™-dal

A laminált padlóburkolat kereskedelmi célú helyiségekben történő beépítéséhez tömítési eljárást kell végezni. A Clickguard™ felülről lefelé hosszú távon védi a padlóburkolatot a nedvesség hatásaival szemben. Eltávolítása után a padló újból beépíthető. A Clickguard™ használatakor kérjük, kövesse a beépítési utasításokat. Abban az esetben, ha tömítőanyagot kell használni, elegendő mennyiségű Clickguard™-ot kell felhordani a csapos (féderes) oldalra (1 réteg hosszában és 1 réteg szélességben). A felesleges Clickguard™-t max. 15-20 perc elteltével műanyag spatulával le kell kaparni a felületről. Az esetleges maradványok (maradékok) háztartási oldószeres tisztítószerrel eltávolíthatók.

12. lépés - Beépítés

Javasoljuk, hogy a paneleket a hossz és a fényforrás irányában fektesse.

Szokatlan falszögek esetén először a fal vonalának profilját kell átvinnie az első panelsorra, és a paneleket ennek megfelelően kell formára vágni. Szerelés előtt mérje meg a helyiség térbeli méreteit. Abban az esetben, ha az első panelsor szélessége 5 cm-nél kisebbnek bizonyul, akkor a fennmaradó hosszúságot (többlethossz) egyenletesen kell elosztani az első és az utolsó panelsor között úgy, hogy mindkét sor azonos (szimmetrikus) panelszélességgel legyen méretre vágva.

13. lépés - Szerelés

Kezdje a szerelést a szoba bal sarkában. Fektesse ki az első paneleket úgy, hogy a csapos (féderes) oldal a fal felé nézzen, a széleit támassza ki ékekkel. Fontos, hogy a faltól, fűtéscsövektől, oszlopoktól, ajtótámasztótól stb. 12-15 mm / 0,5"-0,6" távolság (tágulási v. dilatációs hézag) maradjon.

14. lépés - Beépítés

Helyezze be a második lapot a szemközti élével (rövid oldala) 30°-os szögben az előzőleg lerakott lap horonyprofiljába (nút), majd fektesse közvetlenül a padlóra. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti élek egy vonalban legyenek. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek eltolva, és egyenes vonalat képezzenek. Erre azért van szükség, hogy a panelek hézagmentesen illeszkedjenek a hosszanti profilba a második panelsor lerakásakor. Kattintson be további paneleket az első sor végéig ugyanígy.

15. lépés - Beépítés

A sor utolsó paneljét 180°-kal fordítsa meg a beállításhoz / vágáshoz; a dekoroks oldalával felfelé helyezze a meglévő sor mellé (horony profil (nút) a horonyprofil mellé) a fal jobb oldalára. Vegye figyelembe a 12-15 mm / 0,5"- 0,6"-es dilatációt a szemközti oldalon is. Jelölje be és vágja le a méretet.

16. lépés - Utolsó panel

Az 1. sor utolsó lapját szintén 30°-os szögben illessze be az előzőleg lerakott első lap horonyprofiljába, majd fektesse le. Ügyeljen arra, hogy a hosszanti élek egy vonalban legyenek. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek eltolva, és egyenes vonalat képezzenek.

Az élek szilánkosodásának elkerülése érdekében elektromos szúrófűrész vagy kézi körfűrész használatakor a díszített oldalnak lefelé kell néznie. Ellenkező esetben vágjon lefelé a panel tetejéről.

17. lépés - Szerelés

Minden új sort az előző sor maradékával (legalább 30 cm / 12" hosszúságban) kezdje.

18. lépés - Szerelés

Kezdje a második sort egy fél panellel (hossza < 95 cm / 37.40") vagy egy maradék panellel (hossza > 30 cm / 12").

19. lépés - Beépítés

Helyezze a panel csapos (féderes) élét hosszában az első sorban lévő horonyprofilozásba (nút), és rögzítse a helyén / hajlítsa meg.

A keresztirányú illesztést soronként legalább 30 cm / 12" távolsággal kell eltolni. Helyezzen egy második panelt hosszirányban a panelterület horonyprofiljába, és tolja balra 20°-os szögben a már elhelyezett panelhez képest.

20. lépés - Fektetés

Ha nem használt a rendszerhez kapcsolódó szigetelő alátétet, akkor egy ütőfa és egy kalapács segítségével rögzítse a két panelt.

21. lépés - Nyomja lefelé

Ezután nyomja lefelé, és felülről addig nyomja, amíg hallható kattanást nem hall.

22. lépés - Tiszta vezetés

Ennek során ügyeljen arra, hogy a panelt tisztán behelyezze és vezesse át a hosszanti profilon.

23a. lépés - Tágulási (dilatációs) hézagok

A 8 méternél / 26 lábnál hosszabb vagy szélesebb beépítési felületeknél, valamint a jelentősen szögletes helyiségeknél szükség van (legalább 2 cm / 0,8" széles) dilatációs hézagokra. Ez lehetővé teszi, hogy a padló az éghajlati változások során tágulni vagy összehúzódni tudjon.

23b. lépés - Mozgási hézagok

Ezt tartsa szem előtt, amikor a padlóburkolatot az egyik helyiségen keresztül egy másikba helyezi el. Ebben az esetben az ajtókeret területén a felületeket meg kell szakítani. A tágulási hézagokat megfelelő profilokkal megfelelően el lehet takarni. A mozgási hézagokat nem szabad kábelekkel vagy más anyagokkal kitölteni.

Kérjük, tartsa be az ATV DIN 18365 előírásait. A talaj felőli esztrich hézagokat át kell venni. A mozgási hézagok kialakításának lehetővé kell tennie az azonos mozgási lehetőségeket.

24. lépés - Fűtés-radiátorcsövek

A fűtés-radiátorcsöveknél kerülni kell a csőátmérőnél 3 cm / 1,2" nagyobb lyukak alkalmazását.

25. lépés - Fűtés-sugárzó csövek

Ki kell vágni egy "szerelvénydarabot"...

26. lépés - Fűtés-sugárzó csövek

...,  ezt ragasztani, beilleszteni és egy ékkel rögzíteni, amíg a ragasztó meg nem szárad.

27. lépés

Ezután a mélyedéseket radiátorhüvellyel fedjük le.

28. lépés - Fa ajtókeretek

A fa ajtókereteket annyira vissza kell vágni, hogy egy 2-3 mm / 0,8"-1,2" hézagot is tartalmazó, lépéshangszigeteléssel ellátott panel beférjen alá.

29. lépés - Szétválasztó ékek eltávolítása

A beépítés után távolítsa el az elválasztó ékeket.

30. lépés

A beszerelés után távolítsa el az elválasztó ékeket.

31. lépés

A beszerelés után távolítsa el az elválasztó ékeket.

32. lépés – Szegőléc kapcsok (klipszek)

Ezután a projekt tökéletes befejezése érdekében rögzítse a szegőléc-kapcsokat (klipsz) 40-50 cm / 16"-20" távolságra egymástól a falra, és helyezze fel a megfelelő vágott lábazati szegőlécet a helyére.

33. lépés - Tisztítás és karbantartás

A szennyeződéseket söpréssel vagy kemény padlóra alkalmas porszívóval távolítsa el.

34. lépés – Víztócsák, pangó vizek

Törölje fel a lábnyomokat és a szennyeződéseket egy nedves ruhával. A pangóvizek kialakulását minden körülmények között kerülni kell!

35. lépés - Hosszú élettartam

A fából, fémből vagy műanyagból készült bútorlábakat filctappancsokkal kell ellátni. Csak puha görgőkkel (DIN 12529) ellátott irodaszékeket szabad használni, vagy kereskedelmi minőségű védőmatracot kell lerakni. Ezen utasítások figyelembe vételével meghosszabbíthatja laminált padlóburkolatának élettartamát, és a garanciális adatok teljes körű érvényesülsét biztosíthatja.

36. lépés - Emelés vagy eltávolítás

A lakótérben és kereskedelmi helyiségekben úsztatott padlóburkolatként lerakott lapok kicserélhetők vagy eltávolíthatók anélkül, hogy kárt okoznának, ha először a teljes sort a hosszú oldal mentén megdöntve kioldja a reteszelő mechanikából.

37. lépés - Emelés vagy eltávolítás

Ezután a paneleket, miközben laposan a padlón fekszenek a fejoldalon, a keskeny oldalon meg kell hajlítani és ki kell szabadítani a kötésből. Kérjük, hogy e munka elvégzésekor különösen körültekintően és óvatosan járjon el, hogy elkerülje a hornyolt részek sérülését.