1clic 2go pure Döşeme

1clic 2go pure Sistemi ile hızlı döşeme

Aşağıda, 1clic 2go pure Sistemini kullanarak laminat parke montajının nasıl yapılacağına dair detaylı bir açıklama bulacaksınız.

Döşeme kılavuzunu pdf olarak indir

 

1. adım

Hazırlık: Döşeme işlemine başlamadan 48 saat önce paketleri döşeme işlemi için ön görülen klima şartlarında olduğu gibi depolayın. Zemin laminatlarının döşenmesi ve uzun süre değerinin muhafaza edilmesi için önemli olan ön şart yaklaşık 15 – 30°C oda sıcaklığı ve % 40 – 70 arası hava nemliliğidir.

2. adım

Materyal ve alet ihtiyacı: PE-Folyo, Alüminyum derz bandı, mesafe kamaları, basma susturucuları, testere, kurşun kalem, metre; İhtiyaç halinde: Clickguard™, aralık doldurma macunu.

3. adım

Laminat döşeme için alt zemin laminat imalatçısının talimatları doğrultusunda laminatların döşenmesine uygun bir şekilde olmalıdır. Alt zemin için mineral zeminler (örn. Estrih, beton, asfalt), ahşap gerdirme levhaları konstrüksiyonları ve ahşap zemin olmalıdır. Alt zemin kesin olarak düz, kuru, temiz ve dayanıklı olmalıdır. 3 mm yi geçen zemin yumruları uygun bir şekilde 1 mm ye kadar düzeltilmelidir ( DIN 18202 ye göre) [3]. Alt zeminin düzgünlüğü en iyi bir şekilde bir düzeltme tahtası veya uzun bir su testeresi ile tespit edilmektedir. Döşeme işleminin örneğin beton, çimentolu estrih, anhidrit estrih ve taştan fayanslar üzerine yapılması durumunda bir nemlilik ölçümü yapılmalıdır. Döşeme işleminden önce estrih te kalan nem aşağıdaki miktarları aşmamalıdır:

  • Çimentolu estrih: Zemin-Kaloriferi olmadan < % 2,0 CM;
  • Anhidrit estrih: Zemin-Kaloriferi olmadan < % 0,5 CM;

Boy farkı, kademe veya benzeri eşitsizlikler olmamalıdır. Sıva, alçı veya benzer kalıntılar gibi inşaat kirleri tamamen temizlenmelidir. Tabandaki çatlaklar da kuşkulu olarak derecelendirilmelidir. Şikayet taleplerinin tam olarak geçerli olması için ATV DIN 18365 ve §4 par. 3 VOB/B‘e göre olan talimatlara uyulmalıdır.

4. adım

İyi aydınlatılmış bir ortamda laminatlarda hata olup olmadığını kontrol edin. Geçerli olan toleransların dışında yükseklik, parlaklık, boyut ve renk sapmaları gibi gözle görülür hataları olan plakalar ücretsiz olarak değiştirilir. Kullanılmış olan laminat parkelerde reklamasyon yapma hakkınız bulunmamaktadır.

5. adım

Laminat zemin parkeleri yüzer bir şekilde döşenmelidir ve zemin üzerine yapıştırılmaları, vidalanmaları, çivilenmeleri veya başka bir yöntemle ile sabitlenmeleri müsaadeli değildir! Çok ağır nesnelerin, örneğin hazır mutfakların yerleştirilmesinin de sabitleme etkisi vardır. Hazır mutfaklar ve gömme dolaplar yerleştirilmeden önce kurulmaları ve laminat zeminin sadece süpürgeliğe kadar çekilmesi önerilir. Bu talimatlara uyulmazsa şikayet talepleri geçerli olmaz!

6. adım

Zeminde yayılmış olan halı devamlı olarak kaldırılmalıdır ve bunlar uygun altlık değildir. Laminatın altında yayılmış bulunan halı dolaysıyla laminatın üzerinde yürüme esnasında bir yaylanma meydana gelmekte ve köşe kısımlarında kuvvetli bir basınç ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise gömme yeri ile yaylanma arasındaki bağlantıyı tahrip ederek bir açıklık meydana getirmektedir. Zaten hijyenik nedenlerden de zeminde yayılmış olan halının kaldırılması gereklidir. Oluşan nem, küf ve bakteri oluşumuna yol açabilir.

7. adım

Bu laminat parkelerin banyo, sauna gibi ıslak odalar için uygun olmadığına dikkat edin.

8. adım

Döşeme levhaları, döşeme tahtaları gibi ahşap alt zeminlerde PE-Folyo döşenmemelidir. Mineral alt zeminlerde (beton, estrih, v. b.) döşenmeden önce mutlaka uygun bir buharlaşma önleyici (PE-Folyo) nemlenmeden korunma için küvet şeklinde döşenmelidir. Levhalar yan yana yaklaşık olarak 50 mm üst üste konumlandırılıp alüminyum derz bandıyla sabitlenir. Her türlü tabanda ayak sesinin azaltılması için sistemle ilgili bir yalıtım tabanı önerilir.

Yalıtım tabanı uç uca, yani üst üste gelmeyecekleri şekilde konumlandırılır.

9. adım

Uçların direkt olarak laminat ek kısımlarının altında olmamalarına dikkat edilmelidir. Laminat tabanın entegre edilmiş bir yalıtım tabanı mevcut ise ilave bir yalıtım tabanının yerleştirilmesine gerek yoktur.

10. adım

Yerden ısıtma (sıcak su/elektrikli) kullanımı sadece doğru montaj edildiğinde ve uygun olarak işletildiğinde mümkündür. Yerden ısıtmanın teslimatı ve kurulumu son teknolojik duruma uygun olmalıdır ve uzman şirket ile ısıtma kriterleri konusunda görüş birliği içerisinde işletilmelidir. Buna uygun olarak imzalı bir ısınma ve soğutma protokolü bulunmalıdır. Yerden ısıtma odanın içinde tüm alanda döşenmiş olmalıdır ve işletilmelidir. Kısmi yerden ısıtmalara izinli verilmez. Tabanın alt bölümündeki 27°C sıcaklık hiçbir noktada ve hiçbir zaman aşılmamalıdır. Yukarıda belirtilen gerekliliklere uyulmazsa işletime veya montaja bağlı her türlü şikayet talebi geçersiz olur. Talepler sadece bizim genel teminat ve garanti çerçevesinde geçerlidir. Yerden ısıtmalı veya ısıtmasız taban altları için zemin döşenmeden önce uzman döşemeci gerekli olan CM ölçümünü yapmalıdır ve tutanağa geçirmelidir. Yerden ısıtma kullanıldığında nem için aşağıdaki değerler geçerlidir:

  • Çimento şap: 1,8% CM
  • Kalsiyum sülfat çimento:  0,3% CM

Yüzer sistem döşemesinde laminat zeminin ve yalıtım tabanının termal direncine dikkat edilmelidir. Tüm bileşenlerin termal direncinin toplamı DIN EN 14041’ın gereksinimlerine göre ≤ 0,15m  K/W olmalıdır. Aksesuar yelpazesi arasında bulunmayan yalıtım altlıklarının kullanılması durumunda komple yapının etkin maksimum izin verilen ısı geçişi direncine uyulması bakımından, yerden ısıtma sistemlerine esnek döşeme yapıldığında her türlü garanti reddedilir.

11. adım

Clickguard™ ile döşeme: Ticarethane olarak kullanılan odalarda laminat parke döşemek için bir üst yüzey sızdırmazlık işlemi yapılmalıdır. Clickguard™ zemini devamlı olarak yukardan nem girmeye karşı korumaktadır. Zemin tekrar ele alınabilir ve yeniden döşeme yapılabilir. Clickguard™ kullanımı durumunda buna ait olan kullanım kılavuzuna dikkat edin. Üst yüzey sızdırmazlık işleminin yapılması durumunda üst yaylı tarafa yeteri kadar Clickguard™ sürülmelidir (her uzun tarafa 1 x, alın tarafına 1 x). Dışa sızmış olan Clickguard™ yaklaşık azami 15 – 20 dakika sonra bir plastik ıspatula ile üst yüzeyden alınmalıdır. Geriye kalmış olan artıklar evde kullanılan temizlik maddeleri ile temizlenebilmektedir.

12. adım

Laminat parkelerin döşenmeden önce damar gidişlerine ve gerekli durumlarda renk durumlarına göre ayırmanız tavsiye edilmektedir. Açılmış olan paketleri vakit geçirmeden derhal kullanın! Döşeme: Tavsiye: Laminat parkeleri ana ışık kaynağına uzunlamasına döşeyin. Düzgün bir çizgide olmayan duvarlarda lütfen duvar gidişini ilk panel sırasının üstüne taşıyın ve panelleri buna uygun olarak testere ile kesin. Döşeme işleminden önce odanın yüksekliğini de ölçün. En son panel sırasının  genişliği 5 cm den dana az olması gerekli ise, mevcut olan artık ölçüyü eşit bir şekilde ilk ve son panel sırasına her iki sıranın da eşit panel genişliğinde kesileceği şekilde taksim etmeniz gereklidir.

13. adım

Döşeme işlemine odanın sol köşesinden başlayın. İlk paneli yaylı tarafı ile duvara doğru yerleştirin ve mesafe kamaları ile kenar mesafesini sabitleyin. Duvara, kalorifer borularına, direklere, kapı durdurucularına v. b. mutlaka 12 – 15 mm lik bir mesafe bırakın.

14. adım

İkinci bir panel kaplamayı ön tarafından (kısa taraf) 30°’lik bir açıyla yerleştirilmiş olan ilk panelin profl boşluğuna yerleştirin ve yere düz bir şekilde indirin. Uzunlamasına kenarların aynı hizada olmasına, düz bir çizgi şeklinde bir yanlış hizalama oluşmamasına dikkat edin. Bu, 2. panel sırasını uzunlamasına olan boşluğa aralık oluşmayacak şekilde yerleştirebilmek için önemlidir.

15. adım

Diğer tahtaları 1. sıranın sonuna kadar bu döşeme şeklinde ekleyin.

Sıradaki son paneli [15] ayarlamak/kesmek için 180° döndürün, dekorlu tarafı yukarıya bakacak şekilde mevcut sıranın yanına (oluk kenarı oluk kenarına gelecek şekilde) ve duvarın sağ tarafına yanaştırın. Alın tarafında kenara 12 - 15 mm aralık kalmasına dikkat edin. Panel uzunluğunu işaretleyin ve kesin. 1. sıranın son plakasını da 30°’lik bir açıyla yerleştirilmiş olan ilk plakanın profl boşluğuna yerleştirilir ve yere düz bir şekilde indirilir. Uzunlamasına kenarların aynı hizada olmasına, düz bir çizgi şeklinde bir yanlış hizalama oluşmamasına dikkat edin.

16. adım

Elektrikli dekupaj testere veya daire kullanıldığında, kenarlarda çapak kalkmasını önlemek için dekor tarafı aşağıya bakmalıdır. Aksi takdirde panelin üst tarafından kesim yapın. Her yeni sıraya, önceki sıradan kalan artık parça (en az 30 cm uzunluğunda) ile başlayın.

17. adım

İkinci sıraya bir yarım panel (uzunluk ≤ 95 cm) ile veya söz konusu artık parça (uzunluk ≥ 30 cm) ile başlayın

18. adım

Parçayı boyuna tarafı ile 1. sıranın oluk proflinin içine yerleştirin ve sabitleyin.

19. adım

Enine derz şaşırtması sıradan sıraya en az 30 cm olmalıdır.

İkinci bir paneli boyuna tarafı ile önceki panel sırasının oluk proflinin içine yerleştirin ve 20° açıyla tutarak sola doğru iterek yerdeki panelin içine yerleştirin.

20. adım

Öneri: Daha iyi bir döşeme konforu için sistem ile ilgili bir yalıtım tabanı önerilir. Böyle bir yalıtım tabanı kullanılmayacaksa güvenli bir bağlantı için itme bloku ve çekiç kullanılmalıdır.

21. adım

Sonra aşağıya doğru yatırın ve yukardan baskı uygulayarak klik duyulacak şekilde yerine geçmesini sağlayın.

22. adım

Bu yapılırken, yerleştirilecek panelin boyuna profle temiz şekilde oturmasına ve yönetilmesine dikkat edilecektir. Sistem ile ilgili bir yalıtım tabanı kullanılmayacak olursa iki paneli birbirine bağlamak için itme bloku ve çekiç kullanın.

23a. adım

8 metreden uzun olan döşeme yerlerinde ve açısı kuvvetli bir şekilde karılık olan odalarda (genişliği en az 2 cm olan) genişleme aralıkları gereklidir.

23b. adım

Sadece bu şekilde zemin klima değişikliklerinde uygun bir şekilde genişleyebilir veya kendini çekebilir. Bu duruma odadan taşan döşemeler esnasında da dikkat edin. Burada kapı çerçevesindeki bölümlerde boşluk bırakılmalıdır.

24. adım

Hareket boşlukları uygun olan profller ile uygun bir şekilde kapatılabilir. Hareket boşlukları kablo veya başka malzemelerle doldurulmamalıdır. ATV DIN 18365 normu doğrultusundaki taleplere lütfen dikkat ediniz. Alt zemindeki hareket ve köşe aralıkları güç kullanarak kapatılmamalıdır, aksi takdirde fonksiyonları etkilenecektir. Hareket aralıkları yapısal olarak eşit hareket olanakları ile devir alınmak mecburiyetindedir.

25. adım

Kalorifer boruları için borunun çapından 3 cm daha büyük olan delikler açılmalıdır.

26. adım

„uygun parça“ olarak kesilmeli, yapıştırıcı sürülmeli ve uygun duruma getirilerek bir kama ile yapıştırıcı serleşinceye kadar sabitlenmelidir.

27. adım

Bunun arkasından mevcut olan boşlukları kalorifer peteği manşeti ile kapatın.

28. adım

Ahşap kapı çerçevelerini altına 2 – 3 cm mesafesi olan basma susturuculu bir panel yerleşecek kadar kısaltın.

29. adım

Döşeme işlemi bittikten sonra mesafe kamalarını çıkartın.

30. adım

31. adım

32. adım

Muazzam bir bitirme için taban pervazı kancalarını duvara 40 – 50 cm mesafede sabitleyin ve üzerine uygun olarak kesilmiş olan taban pervazlarını takın.

33. adım

Yapışık olmayan pislikleri süpürge ile veya ser taban için uygun olan bir elektrikli süpürge ile temizleyin. Bundan sonra devamlı yapılacak olan temizlik işlemleri için sadece imalatçısı tarafından tavsiye edilen temizleme şeklini kullanın. Yağ veya buna benzer katkı maddeleri içeren parlatıcılar ve temizleyiciler laminat parkenin üst yüzeylerinin bakımı için uygun değildir. Laminat parkelerin parlatılması müsaadeli değildir.

34. adım

Basma izlerini ve kirleri sıkılmış olan damlama yapmayan bir bez ile silin. Durmakta olan birikmiş ıslaklıktan kesin olarak sakınılmalıdır!

Laminat üzerine konulmuş olan çiçek vazolarına v. b. çok dikkat edilmelidir. Bu durumlarda su geçirmeyen bir altlık kullanın. Çok ser olan kirlenmeleri uygun olan temizlik spreyi veya aseton ile nokta olarak işleme tabi tutun ve bertaraf edin. Ek üstten sızıntı önlemeleri asla laminat zemini- üst yüzeyi üzerine yerleştirmeyin.

35. adım

Dikkat! Zemini çizilmelerden veya çökmelerden koruyun! Giriş bölümlerinde büyüklüğü yeterli olan bir kir toplama paspası bulundurun.

Ayakları ağaçtan, metalden veya plastikten olan mobilyalara keçeden kayıcı taılması zorunludur. Altında yumuşak markası (DIN 12529) bulunan büro sandalyesi kullanın veya altına piyasada bulunan bir koruyucu paspas koyun. Bu uyarılara dikkat ettiğiniz takdirde laminat zemininizin değerini muhafaza edecek ve sorumluluk haklarınızın tamamını talep edebileceksiniz.

36/1. adım

Konut ve ofs mekanlarında yüzer sistem döşenen panellerin tahribatsız olarak değiştirilmesi veya sökülmesi, öncelikle tüm sıranın uzunlamasına tarafındaki kilitleme yerinden belirli bir açıyla bükülerek çıkarılması yoluyla gerçekleştirilir.

37/1. adım

Ardından paneller ön tarafarıyla düz bir şekilde yerde dururken dar kısımlarıyla açılı olarak birleştirilir ve bağlantı çözülür. Lamba-zıvana alanlarında hasarlardan kaçınmak için lütfen özenli ve dikkatli çalışınız.