Felhasználási feltátelek

Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldalt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumban található Általános Szerződési Feltételeket, mivel a weboldal bármilyen használata az itt meghatározott Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.

Üdvözöljük a www.krono-original.com, a Krono Original főoldalán. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a KRONOPLUS LIMITED, 183, ARGALI HOUSE, TRIQ IL-FORTIZZA, MOSTA, MALTA (a továbbiakban "mi" vagy "minket"). A weboldalhoz való hozzáférés és annak használata az alábbi Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Szabályzat és az összes vonatkozó törvény hatálya alá tartozik. A weboldal használatával és/vagy meglátogatásával Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a weboldalon található Adatvédelmi Szabályzatot. Ha nem ért egyet és nem fogadja el ezeket a Felhasználási feltételeket és/vagy az Adatvédelmi szabályzatot korlátozás és korlátozás nélkül, kérjük, azonnal hagyja el ezt a weboldalt.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában "ez a weboldal" a www.krono-original.com weboldal valamennyi részét jelenti.

A Kronospan minden egyes szervezeti egysége és leányvállalata különálló jogi személyiséget képez. A jelen weboldalon azonban a "Kronospan" kifejezés a KRONOPLUS LIMITED-re és a Kronospan bármelyik vállalatára vonatkozik.

A weboldal adatvédelmi irányelvei

A Kronospan bármelyik vállalatának a weboldalon keresztül küldött személyes információkra vagy anyagokra a Kronospan adatvédelmi és a személyes adatok védelmére vonatkozó, a weboldalon található Adatvédelmi szabályzatban meghatározott politikája vonatkozik.

Az információk pontossága, teljessége és időszerűsége

A jelen weboldal részeként nyújtott valamennyi információ vagy tanács általános jellegű, és nem alkalmas arra, hogy döntések alapjául szolgáljon. A Kronospan nem vállal garanciát (sem kifejezett, sem hallgatólagos) arra, hogy a jelen weboldal részeként nyújtott valamennyi információ a weboldalon való megjelenés időpontjában helyes, pontos, teljes, igaz és naprakész, és ezért nem vállal felelősséget az ilyen információkra vagy tanácsokra támaszkodva Ön által esetlegesen tett lépésekért, illetve az ilyen lépések következtében Ön által elszenvedett veszteségekért vagy károkért.

Adattovábbítás

Az Ön személyes adatain kívül, amelyekre az adatvédelmi politika vonatkozik, minden nem személyes jellegű közleményt vagy anyagot, amelyet e-mailben vagy más módon továbbít a weboldalra, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy egyéb információt, nem bizalmas és nem tulajdonosi jellegű információként kezelünk. Bármi, amit Ön továbbít vagy közzétesz, a KRONOPLUS LIMITED tulajdonába kerül, és bármilyen célra felhasználható, beleértve, de nem kizárólagosan a reprodukálást, nyilvánosságra hozatalt, továbbítást, közzétételt, sugárzást és közzétételt. Továbbá, bármilyen célra (beleértve, de nem kizárólagosan a termékek fejlesztését, gyártását, reklámozását és marketingjét) szabadon felhasználhatunk bármilyen ötletet, műalkotást, találmányt, fejlesztést, javaslatot vagy koncepciót, amely az Ön által a weboldalra küldött bármely közleményben szerepel. Bármely ilyen felhasználás a beküldött anyag/tartalom ellentételezése nélkül történik, nem lehet rágalmazó, és a Kronoplus Limited általi felhasználás nem sérti harmadik felek jogait, illetve nem sérti a vonatkozó törvényeket. Nem vagyunk kötelesek felhasználni a benyújtott információkat.

A Kronospan kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon biztosított bármely eszközzel továbbított vagy kapott információkat ellenőrizze. A Kronospan saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül bármikor felülvizsgálhat, eltávolíthat vagy más módon blokkolhat bármilyen közzétett anyagot.

Linkek más oldalakra

Ez a weboldal más oldalakkal is összekapcsolódhat. Az ilyen linkek után a külső webhelyek teljes képernyőn jelenhetnek meg (ebben az esetben a böngészője vissza gombját kell használnia, hogy visszatérjen erre a webhelyre), vagy pedig ennek a webhelynek a keretén belül (ebben az esetben a keretben lévő navigációs gombok segítségével térhet vissza erre a webhelyre). Amennyiben egy külső weboldal jelenik meg a jelen weboldal keretén belül, ez kizárólag a jelen weboldalra való visszanavigálás megkönnyítését szolgálja, és nem jelenti azt, hogy a Kronospan felelősséget vállalna az adott külső weboldalért. Mivel nem áll módunkban ellenőrizni és nem támogatjuk azokat a külső webhelyeket, amelyekhez ez a weboldal kapcsolódik, Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek a külső webhelyek tartalmáért. A külső webhelyekhez való hozzáférésért kizárólag Önt terheli a felelősség. Az Ön felelőssége eldönteni, hogy az ilyen oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások és/vagy termékek megfelelnek-e az Ön céljainak. A Kronospan, annak igazgatói, ügynökei és hasonlók nem felelősek ezen oldalak tulajdonosaiért vagy üzemeltetőiért, az általuk kínált árukért vagy szolgáltatásokért, illetve az általuk kínált oldalak tartalmáért. Nem adnak és nem vállalnak semmilyen feltételt, garanciát vagy egyéb feltételt vagy nyilatkozatot. Nem vállalnak semmilyen közvetlen, közvetett, kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget semmilyen külső oldallal kapcsolatban.

Szellemi tulajdonjogok

Ez a weboldal szerzői jogok, formatervezési minták, védjegyek és/vagy egyéb szellemi tulajdonjogok által védett szövegeket, képeket és egyéb anyagokat tartalmaz. Mindezek a szerzői jogok, formatervezési minták, védjegyek és egyéb szellemi tulajdonjogok a KRONOPLUS LIMITED tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével szerepelnek.

Ön a weboldal bármely részéhez hozzáférhet, és kinyomtathatja az oldalak bármelyikének vagy mindegyikének egy példányát kizárólag saját személyes hivatkozása és nem kereskedelmi célú személyes felhasználása céljából.

Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön nem másolhatja (akár papírra nyomtatással, akár lemezen való tárolással, akár letöltéssel vagy bármilyen más módon), nem terjesztheti (beleértve a másolatok terjesztését), nem sugározhatja, nem reprodukálhatja, nem adhatja el, nem engedélyezheti, nem változtathatja meg, nem manipulálhatja semmilyen módon, és nem használhatja más módon a weboldalon található anyagokat, kivéve az előző bekezdésben meghatározottak szerint, nem távolíthatja el az eredeti anyagban szereplő szerzői jogokat, védjegyeket vagy más szellemi tulajdonra vonatkozó jelzéseket a weboldalról másolt vagy kinyomtatott anyagokról.

Minden egyes, ezen a weboldalon található szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi értesítést minden egyes másolaton meg kell őriznie és sokszorosítania kell.

Ha azt szeretné, hogy ezt a weboldalt egy másik weboldalhoz kapcsolják, vagy ha azt szeretné, hogy egy külső weboldal kapcsolódjon ehhez a weboldalhoz, kérjük, adja meg a Kronospan webmesterének (info@krono-original.com) az alábbi adatokat.

  • annak a weboldalnak az URL-címét (URL-címeit), amelyről erre a weboldalra kíván hivatkozni és/vagy
  • annak a weboldalnak az URL-címét (URL-címeit), amelyre hivatkozni kíván.

és mi megvizsgáljuk a kérését. A mi kizárólagos belátásunk szerint döntünk arról, hogy az ilyen kéréseknek megfelelünk-e vagy sem.

A chatszobákban, hirdetőtáblákon vagy hírcsoportokban történő információ küldéssel Ön a Kronospan számára világméretű, nem kizárólagos, ingyenes, átruházható engedélyt ad ezen információk felhasználására, sokszorosítására és terjesztésére.

Garanciák

A weboldal használata kizárólag az Ön saját felelősségére történik.

Ezt a weboldalt "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Következésképpen nem vállalunk semmiféle garanciát, sem kifejezett, sem hallgatólagos, sem törvényes, sem egyéb garanciát (beleértve az eladhatóság, a kielégítő minőség és a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos garanciáját), beleértve a garanciákat vagy kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy a weboldalon található anyagok teljesek, pontosak, megbízhatóak, időszerűek lesznek, nem sérti harmadik felek jogait, hogy a jelen weboldalhoz való hozzáférés megszakítás- vagy hibamentes, illetve vírusmentes lesz, hogy a jelen weboldal biztonságos lesz, hogy a jelen weboldalon keresztül tőlünk kapott tanácsok vagy vélemények pontosak, vagy, hogy ezekre lehet támaszkodni, és ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos mindenféle szavatosságot vagy garanciát kifejezetten kizárunk.

Amennyiben a weboldal bármely része lehetőséget kínál fórumon való részvételre vagy fórumról való olvasásra, kérjük, vegye figyelembe, hogy a fórumon közzétett közlemények az adott közlést közzétevő személy véleményét képviselik, és nem tekinthetők a Kronospan véleményének. A Kronospan nem vállal felelősséget vagy felelősséget a fórum bármely felhasználója által a fórumon közzétett információkért, és a fórumot nem szabad olyan információk vagy képek közzétételére, feltöltésére vagy más módon történő továbbítására használni, amelyek rágalmazóak, sértik a magánéletet vagy más módon törvénytelenek.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük az Ön hozzáférését a weboldalhoz vagy a weboldal bármely funkciójához, illetve annak bármely funkciójához vagy részéhez.

Felelősség

Mi és/vagy bármely más, a jelen weboldal létrehozásában, előállításában vagy szállításában a nevünkben részt vevő fél nem vállal felelősséget vagy bármiféle felelősséget bármilyen közvetlen, véletlen, következményes, közvetett kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért, amely a jelen weboldalhoz való hozzáféréséből, használatából, használatának lehetetlenségéből, a tartalom változásából, vagy a jelen weboldalról linkkel elérhető bármely más weboldalból, illetve - a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben - az Ön által küldött elektronikus levelek eredményeként tett vagy elmulasztott intézkedéseinkből ered.

Mi és/vagy a jelen weboldal létrehozásában, előállításában vagy szállításában részt vevő bármely más fél nem vállal felelősséget a jelen weboldalon elérhetővé tett anyagok és szolgáltatások karbantartásáért, illetve az azokkal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosításáért.

Továbbá, nem vállalunk felelősséget vagy bármilyen felelősséget a számítógépes berendezéseket vagy egyéb tulajdont megfertőző vírusok által okozott veszteségekért, amelyek a jelen weboldalon található anyagok használata, az azokhoz való hozzáférés vagy azok letöltése miatt keletkeztek. Ha úgy dönt, hogy anyagot tölt le erről a weboldalról, azt saját felelősségére teszi.

A fogyasztókkal szemben a Kronospan felelősségét a szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésből eredő élet-, testi vagy egészségkárosodásból eredő károkért, valamint a legalább súlyosan gondatlan kötelezettségszegésből eredő egyéb károkért a jelen Általános Szerződési Feltételek felelősségi korlátozásai nem érintik.

Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben Ön kifejezetten lemond minden olyan követelésről a KRONOPLUS LIMITED, annak tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, beszállítói és programozói ellen, amely a jelen weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredhet.

Tiltott tevékenységek

Önnek tilos bármilyen olyan cselekményt elkövetnie, amelyet a Kronospan saját belátása szerint nem megfelelőnek és/vagy jogellenes cselekménynek minősülne, vagy amelyet a weboldalra vonatkozó bármely törvény tilt, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

  • minden olyan cselekményt, amely sérti a magánélethez való jogot (beleértve a magánjellegű információk feltöltését az érintett személy hozzájárulása nélkül) vagy bármely más, magánszemélyek törvényes jogát;
  • a weboldal használata a Kronospan, annak alkalmazottai vagy más személyek rágalmazására vagy becsületsértésére, vagy olyan magatartás, amely a Kronospan jó hírnevét lejáratja;
  • olyan vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése, amelyek kárt okozhatnak a Kronospan vagy más személyek tulajdonában; és
  • bármilyen nem engedélyezett anyag feltöltése vagy továbbítása erre a weboldalra, beleértve, de nem kizárólagosan az olyan anyagokat, amelyek véleményünk szerint alkalmasak arra, hogy bosszúságot okozzanak, károsak vagy sértik a Kronospan vagy harmadik fél rendszereit vagy hálózati biztonságát, rágalmazóak, rasszisták, obszcénak, fenyegetőek, pornográfak vagy más módon törvénytelenek.

Frissítés

Bármikor felülvizsgálhatjuk a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Önt az ilyen módosítások kötik, ezért rendszeresen át kell néznie az akkor aktuális Általános Szerződési Feltételeket.

Webhely-változások és műveletek

A weboldal formátumát és tartalmát bármikor és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.

Felfüggeszthetjük a weboldal működését támogatási vagy karbantartási munkálatok, a tartalom frissítése érdekében vagy bármely más okból.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül megszüntessük a weboldalhoz való hozzáférést.

Panaszolási eljárás

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van ezzel a weboldallal kapcsolatban, kérjük, forduljon a Kronospan webmesteréhez (info@krono-original.com). A weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből, illetve a weboldal tartalmából eredő vagy azzal kapcsolatos panaszokat a kifogásolt esemény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell a Kronospanhoz benyújtani.

Alkalmazandó jog és joghatóság

Ezekre az Általános Szerződési Feltételekre a máltai anyagi jog az irányadó, és a máltai anyagi jognak megfelelően kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek és szabályainak figyelembevétele nélkül. A jelen weboldalból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita kizárólagos joghatósága a KRONOPLUS LIMITED máltai törvényes székhelyén van.

Szerzői jog © KRONOPLUS LIMITED

Mosta, Málta, 30. szeptember 2019.