Mẫu trang trí sàn

Mẫu trang trí sàn phù hợp với phong cách sống riêng của Quý khách

Krono Original® xin giới thiệu một bộ sưu tập các mẫu trang trí đa dạng: các cách thể hiện mới và trung thực những loại gỗ quý, những thiết kế khác lạ, außergewöhnliche Designs, những mẫu mã giàu trí tưởng tượng – từ chân thực cho tới cổ điển tất cả đều có ở đây.

Quý khách muốn có một mẫu trang trí sàn gợi nhớ tới sàn một ngôi nhà thôn quê trăm năm tuổi. Quý khách muốn có một mẫu trang trí khác lạ và ấn tượng với màu sắc và kiểu dáng đầy cảm hứng. Hay Quý khách muốn khách tới thăm phải trầm trồ mà không thể nhận ra sàn nhà không phải bằng gỗ thật? Quý khách sẽ được như ý với các mẫu trang trí của Krono Original®.

Krono Xonic

Stonewashed Oak
R040 Stonewashed Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Seashell Oak
R039 Seashell Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Streetwise
R034 Streetwise, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Wild Thing
R033 Wild Thing, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Porcini
R035 Porcini, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Tortuga
R017 Tortuga, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Industrial
R052 Industrial, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Downtown
R051 Downtown, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Icon
R058 Icon, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Macchiato
R054 Macchiato, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Keaton
R053 Keaton, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Patriot
R038 Patriot, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Buccaneer
R037 Buccaneer, Nhiều thanh (FN)
Krono Xonic
Sundance
R026 Sundance, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Columbus
R015 Columbus, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Rocky Mountain Way
R024 Rocky Mountain Way, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Anchorage
R023 Anchorage, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
True Grit
R018 True Grit, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Long Beach
R022 Long Beach, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Pearly Gates
R014 Pearly Gates, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Bão cát
R013 Bão cát, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic

Krono Xprotect

Coffee House Oak
K283 Coffee House Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VT)
Krono Xprotect
Beatnik Oak
K277 Beatnik Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VT)
Krono Xprotect
Eggshell Oak
K269 Eggshell Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VT)
Krono Xprotect
Gossamer Oak
K271 Gossamer Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VT)
Krono Xprotect
Abbeyhill Oak
K270 Abbeyhill Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VT)
Krono Xprotect

Gỗ sồi

Credenza Oak
K338 Credenza Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Iceberg Oak
K336 Iceberg Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Floordreams đa nấc
Hayloft Oak
K337 Hayloft Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Iceberg Oak
K336 Iceberg Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Old Grizzly Oak
K328 Old Grizzly Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Restoration Oak
K315 Restoration Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Hillside Oak
K327 Hillside Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
Silver Shadow Oak
K325 Silver Shadow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
New England Oak
8837 New England Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
hoa văn đa nấc
Distillery Oak
K261 Distillery Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn castello
Checkerboard Oak
K260 Checkerboard Oak, 2 thanh (SU)
hoa văn castello
Beach House Oak
K282 Beach House Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Legacy Oak
K273 Legacy Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Saloon Oak
K263 Saloon Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Bluenote Oak
K262 Bluenote Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Holda Oak
7240 Holda Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Vintage Cask Oak
K276 Vintage Cask Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Wolfsback Oak
K268 Wolfsback Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (PO)
hoa văn siêu tự nhiên
Enchanted Oak
K267 Enchanted Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (PO)
hoa văn siêu tự nhiên
Hayfield Oak
K266 Hayfield Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (PO)
hoa văn siêu tự nhiên
Primal Oak
K065 Primal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (TO)
hoa văn siêu tự nhiên
Coffee House Oak
K283 Coffee House Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Beatnik Oak
K277 Beatnik Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gossamer Oak
K271 Gossamer Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Eggshell Oak
K269 Eggshell Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
khối rộng đa nấc
Elemental Oak
K064 Elemental Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Organic Oak
K063 Organic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Vista Oak
7843 Vista Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Variostep Prestige
Elemental Oak
K064 Elemental Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài, Variostep Prestige
Lancaster Oak
8093 Lancaster Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài
Relic Oak
K066 Relic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Del Toro Oak
K062 Del Toro Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Shire Oak
8633 Shire Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Titan Prestige
Chantilly Oak
5953 Chantilly Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige
Studio Oak
K071 Studio Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Atlas Oak
K031 Atlas Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Grey Craft Oak
K002 Grey Craft Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Main Oak
K056 Main Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Baronial Oak
5945 Baronial Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Nostalgia Oak
8072 Nostalgia Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Pastel Oak
8279 Pastel Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Modena Oak
8274 Modena Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Loft
8576 Gỗ sồi Loft, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Liberty
7209 Gỗ sồi Liberty, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Greenland Oak
5236 Greenland Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Rock Ridge
4009 Gỗ sồi Rock Ridge, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Sherwood Oak
5985 Sherwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Khaki Oak
5966 Khaki Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc, hoa văn đa nấc
Light Brushed Oak
8634 Light Brushed Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Sterling châu Á
5967 Gỗ sồi Sterling châu Á, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Hardy
5954 Gỗ sồi Hardy, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển
Gỗ sồi Chantilly
5953 Gỗ sồi Chantilly, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển
Gỗ sồi Phục hưng
5948 Gỗ sồi Phục hưng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
họa tiết cổ điển
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển
Gỗ sồi Lakeland
5936 Gỗ sồi Lakeland, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Crusoe Oak
4291 Crusoe Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Flaxen Oak
4283 Flaxen Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Reykjavik Oak
4282 Reykjavik Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Swedish Country Oak
4280 Swedish Country Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Salt Lake Oak
4295 Salt Lake Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Native Oak
4274 Native Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Desert Oak
8199 Desert Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Bedrock Oak
5541 Bedrock Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Shire
8633 Gỗ sồi Shire, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
bó hẹp siêu tự nhiê
Reclaimed Oak
5544 Reclaimed Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Valley Oak
5540 Valley Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
White Oiled Oak
5552 White Oiled Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
San Diego Oak
8096 San Diego Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Nevada Oak
8714 Nevada Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OA)
hoa văn đa nấc
San Diego Oak
8096 San Diego Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Shire Oak
8633 Shire Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Harlech Oak
8573 Harlech Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Titan Prestige, bó hẹp siêu tự nhiê, hoa văn siêu tự nhiên
Sea Breeze Oak
8463 Sea Breeze Oak, 3 thanh (SU)
hoa văn kronofix cổ điển
Manitoba Oak
8373 Manitoba Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Cottage Oak
8731 Cottage Oak, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi Wasabi
8527 Gỗ sồi Wasabi, 3 thanh (RF)
hoa văn castello
Elegant Oak
8521 Elegant Oak, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Rugged Oak
8222 Rugged Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Classic Oak
6952 Classic Oak, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Spreewald Oak
1675 Spreewald Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Royal Oak
1665 Royal Oak, 3 thanh (GT)
hoa văn castello
New England Oak
8837 New England Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài
Black Oak
8735 Black Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OA)
hoa văn castello
St. Moritz Oak
8461 St. Moritz Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Highland Oak
709 Highland Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Colonial Oak
8632 Colonial Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Castle Oak
8631 Castle Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Aspen Oak
8630 Aspen Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Floordreams đa nấc, bó hẹp siêu tự nhiê, hoa văn siêu tự nhiên
Blonde Oak
8575 Blonde Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
bó hẹp siêu tự nhiê, hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Monastery
5165 Gỗ sồi Monastery, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VO)
hoa văn siêu tự nhiên

Các loại khác

Boat Wood
K259 Boat Wood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Huntsman Oak
K275 Huntsman Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Timeworn Hammerwood
K265 Timeworn Hammerwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Golden Hammerwood
K264 Golden Hammerwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Weathered Barnwood
K037 Weathered Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Calypso
K067 Calypso, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
Variostep Prestige
Street Level
K070 Street Level, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Rusty Barnwood
K061 Rusty Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn siêu tự nhiên
Alabaster Barnwood
K060 Alabaster Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Art Works
K042 Art Works, Nhiều thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Bali Driftwood
K038 Bali Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Rivendale Ash
K034 Rivendale Ash, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Heritage Barnwood
K036 Heritage Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Urban Driftwood
K040 Urban Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Silverside Driftwood
K039 Silverside Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Boardwalk
5968 Boardwalk, Nhiều thanh (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ trô Cabana
5958 Gỗ trô Cabana, Nhiều thanh (NL)
hoa văn castello
Beech Flaming
1688 Beech Flaming, 3 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Truyền thuyết đô thị
8812 Truyền thuyết đô thị, 2 thanh (NL)
hoa văn castello, hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ muồng đen Kyoto
8766 Gỗ muồng đen Kyoto, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Brazilian Cherry
8459 Brazilian Cherry, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello

Gỗ thông

San Dimas Pine
K045 San Dimas Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn đa nấc
Hightrail Pine
K274 Hightrail Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Antique Country Pine
7389 Antique Country Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
Variostep Prestige
Sidewalk Pine
K069 Sidewalk Pine, 2 thanh (GT)
hoa văn castello
San Dimas Pine
K045 San Dimas Pine, Gỗ lót sàn dạng vuông (BW)
Impressions
Mountain Hut Pine
K047 Mountain Hut Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Gỗ thông Glastonbury
4290 Gỗ thông Glastonbury, 2 thanh (NL)
hoa văn castello

Giả đá

Alabaster Barnwood
K060 Alabaster Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Impressions
Crosstown Traffic
K035 Crosstown Traffic, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions
Đá phiến Mustang
8475 Đá phiến Mustang, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions
 Đá hoa vôi Palatino
8457 Đá hoa vôi Palatino, Gỗ lót sàn dạng vuông (SU)
Impressions
Đá phiến Himalaya
8282 Đá phiến Himalaya, Gỗ lót sàn dạng vuông (RS)
Impressions

Gỗ hickory

Gỗ mại châu Silverton
5944 Gỗ mại châu Silverton, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
Titan Prestige
Golden State Hickory
3969 Golden State Hickory, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ mại châu Mardi Gras
5956 Gỗ mại châu Mardi Gras, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ mại châu tự nhiên
5943 Gỗ mại châu tự nhiên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu sơn trắng
0101 Gỗ mại châu sơn trắng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Smoky Mountain
8157 Gỗ mại châu Smoky Mountain, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển bó hẹp, họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Red River
8156 Gỗ mại châu Red River, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển kéo dài, cổ điển bó hẹp, họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Appalachia
8155 Gỗ mại châu Appalachia, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển kéo dài, cổ điển bó hẹp, họa tiết cổ điển

Gỗ hạt dẻ

Gỗ dẻ Rushmore
5536 Gỗ dẻ Rushmore, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Antique
5535 Gỗ dẻ Antique, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Bakersfield
5539 Gỗ dẻ Bakersfield, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Tawny
5537 Gỗ dẻ Tawny, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển