Mẫu trang trí sàn

Mẫu trang trí sàn phù hợp với phong cách sống riêng của Quý khách

Krono Original® xin giới thiệu một bộ sưu tập các mẫu trang trí đa dạng: các cách thể hiện mới và trung thực những loại gỗ quý, những thiết kế khác lạ, außergewöhnliche Designs, những mẫu mã giàu trí tưởng tượng – từ chân thực cho tới cổ điển tất cả đều có ở đây.

Quý khách muốn có một mẫu trang trí sàn gợi nhớ tới sàn một ngôi nhà thôn quê trăm năm tuổi. Quý khách muốn có một mẫu trang trí khác lạ và ấn tượng với màu sắc và kiểu dáng đầy cảm hứng. Hay Quý khách muốn khách tới thăm phải trầm trồ mà không thể nhận ra sàn nhà không phải bằng gỗ thật? Quý khách sẽ được như ý với các mẫu trang trí của Krono Original®.

Organic Veneer Parquet

Oak Bristol
O272 Oak Bristol, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LU)
Organic Veneer Parquet
Oak Roast
O352 Oak Roast, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LU)
Organic Veneer Parquet
Oak Cream
O350 Oak Cream, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LU)
Organic Veneer Parquet
Oak Sunderland
O274 Oak Sunderland, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LU)
Organic Veneer Parquet
Oak Schönbrunn
O462 Oak Schönbrunn, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LU)
Organic Veneer Parquet
Oak Bradford
O273 Oak Bradford, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LU)
Organic Veneer Parquet

Gỗ sồi

Flint Monticello Oak
K642 Flint Monticello Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Fawn Apollo Oak
K635 Fawn Apollo Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Clay Sola Oak
K647 Clay Sola Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Gold Apollo Oak
K633 Gold Apollo Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Gold Fiordaliso Oak
K629 Gold Fiordaliso Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Wheat Pistacchio Oak
K625 Wheat Pistacchio Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Wheat Cornforth Oak
K638 Wheat Cornforth Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Linen Sheridan Oak
K641 Linen Sheridan Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Cashew Montreux Oak
K652 Cashew Montreux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên
Cabinwood Oak
K656 Cabinwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn castello
Grizzly Montreux Oak
K650 Grizzly Montreux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
Atlantic 8
Mushroom Apollo Oak
K634 Mushroom Apollo Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
Atlantic 8
Sienna Montreux Oak
K649 Sienna Montreux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
Atlantic 8
Caramel Pistacchio Oak
K627 Caramel Pistacchio Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
Atlantic 8
Ecru Cantal Oak
K653 Ecru Cantal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
Atlantic 8
Cotton Greenvale Oak
K640 Cotton Greenvale Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
Atlantic 8
Copper Ethereal Oak
K665 Copper Ethereal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (ET)
Atlantic 10
Alpaca Ethereal Oak
K667 Alpaca Ethereal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (ET)
Atlantic 10
Rope Ethereal Oak
K669 Rope Ethereal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (ET)
Atlantic 10
Mist Ethereal Oak
K668 Mist Ethereal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (ET)
Atlantic 10
Hare Tegernsee Oak
K664 Hare Tegernsee Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (TG)
Altitude
Sepia Tegernsee Oak
K662 Sepia Tegernsee Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (TG)
Altitude
Honey Montreux Oak
K657 Honey Montreux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MX)
Altitude
Canvas Montreux Oak
K658 Canvas Montreux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MX)
Altitude
Blonde Montreux Oak
K659 Blonde Montreux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MX)
Altitude
Rutherford Oak
K488 Rutherford Oak, (CM)
Herringbone 8
Laguna Oak
K411 Laguna Oak , (OE)
Herringbone 8
Historic Oak
5947 Historic Oak, (HO)
Herringbone 8
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, (RO)
Herringbone 8
Gondola Oak
K468 Gondola Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Natural Sterling Oak
K485 Natural Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Twilight Sterling Oak
K482 Twilight Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Natural Cashmere Oak
K470 Natural Cashmere Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn castello
Gold Volcano Oak
K462 Gold Volcano Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Antique Cashmere Oak
K471 Antique Cashmere Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
Atlantic 8
Tortilla Cashmere Oak
K469 Tortilla Cashmere Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Atlantic 8
Weathered Volcano Oak
K463 Weathered Volcano Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Atlantic 8
Antique Volcano Oak
K461 Antique Volcano Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Atlantic 8
Biscotti Oak
K453 Biscotti Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 8
Silverdale Oak
K451 Silverdale Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 8
Firebrand Oak
K450 Firebrand Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 12
Espresso Carpenter Oak
K479 Espresso Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
Atlantic 10
Mushroom Carpenter Oak
K478 Mushroom Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
Atlantic 10
Inca Carpenter Oak
K476 Inca Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
Atlantic 12, Atlantic 10
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Altitude
Steelworks Oak
K287 Steelworks Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 12
Haybridge Oak
K285 Haybridge Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 12
Skydive Oak
K396 Skydive Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Tornado Oak
K395 Tornado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Armoury Oak
K419 Armoury Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Longbow Oak
K418 Longbow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Ashenwood Oak
K407 Ashenwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Blackwater Oak
K413 Blackwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
Atlantic 10
Doubloon Oak
K412 Doubloon Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
Atlantic 10
Laguna Oak
K411 Laguna Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
Atlantic 10
Atomic Oak
K392 Atomic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atlantic 8
Iceberg Oak
K336 Iceberg Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Atlantic 12
Credenza Oak
K338 Credenza Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Hillside Oak
K327 Hillside Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atlantic 8
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atlantic 8
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Khaki Oak
5966 Khaki Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Sherwood Oak
5985 Sherwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 10
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Atlantic 12
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Harlech Oak
8573 Harlech Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Castle Oak
8631 Castle Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Aspen Oak
8630 Aspen Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Blonde Oak
8575 Blonde Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên

Các loại khác

Virgin Scandi Larch
K475 Virgin Scandi Larch, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VS)
Atlantic 10
Silverside Driftwood
K039 Silverside Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello

Giả đá

Pearl Grey Oxide
4375 Pearl Grey Oxide, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Atlantic 8
Nightfall Slate
K389 Nightfall Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Atlantic 8
Pewter Slate
K388 Pewter Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Atlantic 8
Silverado Slate
K387 Silverado Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Atlantic 8
Ice Flow
K385 Ice Flow, Gỗ lót sàn dạng vuông (RT)
Atlantic 8
Crosstown Traffic
K035 Crosstown Traffic, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Atlantic 8

Gỗ hickory

Gỗ mại châu Red River
8156 Gỗ mại châu Red River, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
Atlantic 10
Gỗ mại châu Appalachia
8155 Gỗ mại châu Appalachia, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
Atlantic 10

Gỗ hạt dẻ

Gỗ dẻ Tawny
5537 Gỗ dẻ Tawny, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
Atlantic 10