Mẫu trang trí sàn

Mẫu trang trí sàn phù hợp với phong cách sống riêng của Quý khách

Krono Original® xin giới thiệu một bộ sưu tập các mẫu trang trí đa dạng: các cách thể hiện mới và trung thực những loại gỗ quý, những thiết kế khác lạ, außergewöhnliche Designs, những mẫu mã giàu trí tưởng tượng – từ chân thực cho tới cổ điển tất cả đều có ở đây.

Quý khách muốn có một mẫu trang trí sàn gợi nhớ tới sàn một ngôi nhà thôn quê trăm năm tuổi. Quý khách muốn có một mẫu trang trí khác lạ và ấn tượng với màu sắc và kiểu dáng đầy cảm hứng. Hay Quý khách muốn khách tới thăm phải trầm trồ mà không thể nhận ra sàn nhà không phải bằng gỗ thật? Quý khách sẽ được như ý với các mẫu trang trí của Krono Original®.

Oak Sunderland
O274 Oak Sunderland, (LU)
Organic* Veneer Parquet

Gỗ sồi

Rutherford Oak
K488 Rutherford Oak, (CM)
Herringbone
Laguna Oak
K411 Laguna Oak , (OE)
Herringbone
Harlech Oak
8573 Harlech Oak , (LP)
Herringbone
Firebrand Oak
K450 Firebrand Oak, (HO)
Herringbone
Historic Oak
5947 Historic Oak, (HO)
Herringbone
Inca Carpenter Oak
K476 Inca Carpenter Oak, (CM)
Herringbone
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, (RO)
Herringbone
Chantilly Oak
5953 Chantilly Oak, (HO)
Herringbone
Oak Smoke
O351 Oak Smoke, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Alhambra
O941 Oak Alhambra, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Bristol
O272 Oak Bristol, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Roast
O352 Oak Roast, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Cream
O350 Oak Cream, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Versaille
O940 Oak Versaille, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Schönbrunn
O462 Oak Schönbrunn, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Oak Bedford
O273 Oak Bedford, (LU)
Organic* Veneer Parquet
Eurus Oak
K406 Eurus Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Gondola Oak
K468 Gondola Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Natural Sterling Oak
K485 Natural Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Misty Sterling Oak
K484 Misty Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Antique Sterling Oak
K483 Antique Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Twilight Sterling Oak
K482 Twilight Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Natural Cashmere Oak
K470 Natural Cashmere Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn castello
Gold Volcano Oak
K462 Gold Volcano Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Dove Cashmere Oak
K472 Dove Cashmere Oak, (NL)
Atlantic 8
Antique Cashmere Oak
K471 Antique Cashmere Oak, (GT)
Atlantic 8
Tortilla Cashmere Oak
K469 Tortilla Cashmere Oak, (NL)
Atlantic 8
Weathered Volcano Oak
K463 Weathered Volcano Oak, (NL)
Atlantic 8
Antique Volcano Oak
K461 Antique Volcano Oak, (NL)
Atlantic 8
Orchid Oak
K460 Orchid Oak, (NL)
Atlantic 8
Biscotti Oak
K453 Biscotti Oak, (HO)
Atlantic 8
Ashland Oak
K452 Ashland Oak, (HO)
Atlantic 8
Silverdale Oak
K451 Silverdale Oak, (HO)
Atlantic 8
Firebrand Oak
K450 Firebrand Oak, (HO)
Atlantic 8
Espresso Carpenter Oak
K479 Espresso Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
họa tiết cổ điển
Mushroom Carpenter Oak
K478 Mushroom Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
họa tiết cổ điển
Natural Carpenter Oak
K477 Natural Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
họa tiết cổ điển
Inca Carpenter Oak
K476 Inca Carpenter Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (CM)
Atlantic 12, họa tiết cổ điển
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atomic Oak
K392 Atomic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Eurus Oak
K406 Eurus Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Steelworks Oak
K287 Steelworks Oak, (HO)
Atlantic 12
Haybridge Oak
K285 Haybridge Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Atlantic 12
Solar Oak
K405 Solar Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Skydive Oak
K396 Skydive Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Tornado Oak
K395 Tornado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Armoury Oak
K419 Armoury Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Longbow Oak
K418 Longbow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Ashenwood Oak
K407 Ashenwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Corsair Oak
K414 Corsair Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Blackwater Oak
K413 Blackwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Doubloon Oak
K412 Doubloon Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Laguna Oak
K411 Laguna Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Atomic Oak
K392 Atomic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atlantic 8
Iceberg Oak
K336 Iceberg Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Atlantic 12
Credenza Oak
K338 Credenza Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Hillside Oak
K327 Hillside Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atlantic 8
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Atlantic 8
New England Oak
8837 New England Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
hoa văn siêu tự nhiên
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Nostalgia Oak
8072 Nostalgia Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Oregon
5529 Oregon, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Modena Oak
8274 Modena Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn siêu tự nhiên
Khaki Oak
5966 Khaki Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên
Sherwood Oak
5985 Sherwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Hardy
5954 Gỗ sồi Hardy, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Gỗ sồi Chantilly
5953 Gỗ sồi Chantilly, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
họa tiết cổ điển
Gỗ sồi Phục hưng
5948 Gỗ sồi Phục hưng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
họa tiết cổ điển
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Atlantic 12
Reykjavik Oak
4282 Reykjavik Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Bedrock Oak
5541 Bedrock Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Shire Oak
8633 Shire Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Harlech Oak
8573 Harlech Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Castle Oak
8631 Castle Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Aspen Oak
8630 Aspen Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Blonde Oak
8575 Blonde Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên

Các loại khác

Virgin Scandi Larch
K475 Virgin Scandi Larch, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VS)
họa tiết cổ điển
Oyster Scandi Larch
K474 Oyster Scandi Larch, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VS)
họa tiết cổ điển
Pearl Scandi Larch
K473 Pearl Scandi Larch, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VS)
họa tiết cổ điển
Urban Driftwood
K040 Urban Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Silverside Driftwood
K039 Silverside Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello

Gỗ thông

Outback Pine
K408 Outback Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên

Giả đá

Pearl Grey Oxide
4375 Pearl Grey Oxide, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions
Nightfall Slate
K389 Nightfall Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Impressions
Pewter Slate
K388 Pewter Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Impressions
Silverado Slate
K387 Silverado Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Impressions
Ice Flow
K385 Ice Flow, Gỗ lót sàn dạng vuông (RT)
Impressions
Crosstown Traffic
K035 Crosstown Traffic, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions

Gỗ hickory

Gỗ mại châu Appalachia
8155 Gỗ mại châu Appalachia, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
Gỗ mại châu tự nhiên
5943 Gỗ mại châu tự nhiên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Red River
8156 Gỗ mại châu Red River, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Appalachia
8155 Gỗ mại châu Appalachia, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển

Gỗ hạt dẻ

Urban Heritage Chestnut
K481 Urban Heritage Chestnut, (NL)
Atlantic 8
Colonial Heritage Chestnut
K480 Colonial Heritage Chestnut, (NL)
Atlantic 8
Gỗ dẻ Tawny
5537 Gỗ dẻ Tawny, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển