Mẫu trang trí sàn

Mẫu trang trí sàn phù hợp với phong cách sống riêng của Quý khách

Krono Original® xin giới thiệu một bộ sưu tập các mẫu trang trí đa dạng: các cách thể hiện mới và trung thực những loại gỗ quý, những thiết kế khác lạ, außergewöhnliche Designs, những mẫu mã giàu trí tưởng tượng – từ chân thực cho tới cổ điển tất cả đều có ở đây.

Quý khách muốn có một mẫu trang trí sàn gợi nhớ tới sàn một ngôi nhà thôn quê trăm năm tuổi. Quý khách muốn có một mẫu trang trí khác lạ và ấn tượng với màu sắc và kiểu dáng đầy cảm hứng. Hay Quý khách muốn khách tới thăm phải trầm trồ mà không thể nhận ra sàn nhà không phải bằng gỗ thật? Quý khách sẽ được như ý với các mẫu trang trí của Krono Original®.

Steelworks Oak
K287 Steelworks Oak, (HO)
X-Way

Gỗ sồi

Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
Atomic Oak
K392 Atomic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
Atomic Oak
K392 Atomic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
khối rộng đa nấc
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Odyssey Oak
K416 Odyssey Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
Supreme Vario
Eurus Oak
K406 Eurus Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Supreme Vario
Andromeda Oak
K417 Andromeda Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Aeolus Oak
K415 Aeolus Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Historic Oak
5947 Historic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
X-Way
Haybridge Oak
K285 Haybridge Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
X-Way
Solar Oak
K405 Solar Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Supreme Vario
Skydive Oak
K396 Skydive Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Supreme Vario, hoa văn castello
Tornado Oak
K395 Tornado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Valkyrie Oak
K394 Valkyrie Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Petros Oak
K420 Petros Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Armoury Oak
K419 Armoury Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Longbow Oak
K418 Longbow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Ashenwood Oak
K407 Ashenwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RT)
hoa văn đa nấc
Ravenwood Oak
K397 Ravenwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RT)
hoa văn đa nấc
Andromeda Oak
K417 Andromeda Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
khối rộng đa nấc
Odyssey Oak
K416 Odyssey Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
khối rộng đa nấc
Aeolus Oak
K415 Aeolus Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
khối rộng đa nấc
Eurus Oak
K406 Eurus Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Long Island Oak
8456 Long Island Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
khối rộng đa nấc
Corsair Oak
K414 Corsair Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Blackwater Oak
K413 Blackwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Doubloon Oak
K412 Doubloon Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OE)
họa tiết cổ điển
Laguna Oak
K411 Laguna Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
X-Way, họa tiết cổ điển
Skyline Oak
K391 Skyline Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
Atomic Oak
K392 Atomic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
Titan Prestige
Tomahawk Oak
K375 Tomahawk Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige, Floordreams đa nấc
Credenza Oak
K338 Credenza Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Iceberg Oak
K336 Iceberg Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Floordreams đa nấc
Hayloft Oak
K337 Hayloft Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Iceberg Oak
K336 Iceberg Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Weatherboard Oak
K328 Weatherboard Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Restoration Oak
K315 Restoration Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Hillside Oak
K327 Hillside Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
Sundance Oak
K326 Sundance Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
cổ điển kéo dài
Silver Shadow Oak
K325 Silver Shadow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RO)
hoa văn siêu tự nhiên
New England Oak
8837 New England Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
hoa văn đa nấc
Smugglers Cove Oak
K281 Smugglers Cove Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Wolfsback Oak
K268 Wolfsback Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (PO)
hoa văn siêu tự nhiên
Enchanted Oak
K267 Enchanted Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (PO)
hoa văn siêu tự nhiên
Hayfield Oak
K266 Hayfield Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (PO)
hoa văn siêu tự nhiên
Beatnik Oak
K277 Beatnik Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Chantilly Oak
5953 Chantilly Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige
Studio Oak
K071 Studio Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Wild Oak
8352 Wild Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Main Oak
K056 Main Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Baronial Oak
5945 Baronial Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Tobacco Oak
8168 Tobacco Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
Supreme Vario, hoa văn castello
Toskania Oak
8259 Toskania Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Nostalgia Oak
8072 Nostalgia Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Oregon
5529 Oregon, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Modena Oak
8274 Modena Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Loft
8576 Gỗ sồi Loft, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Liberty
7209 Gỗ sồi Liberty, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Greenland Oak
5236 Greenland Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Rock Ridge
4009 Gỗ sồi Rock Ridge, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Sherwood Oak
5985 Sherwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Khaki Oak
5966 Khaki Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Light Brushed Oak
8634 Light Brushed Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Hardy
5954 Gỗ sồi Hardy, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển kéo dài
Gỗ sồi Chantilly
5953 Gỗ sồi Chantilly, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển
Gỗ sồi Lakeland
5936 Gỗ sồi Lakeland, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Flaxen Oak
4283 Flaxen Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Reykjavik Oak
4282 Reykjavik Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Native Oak
4274 Native Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Desert Oak
8199 Desert Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Bedrock Oak
5541 Bedrock Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
San Diego Oak
8096 San Diego Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Nevada Oak
8714 Nevada Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Shire Oak
8633 Shire Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Harlech Oak
8573 Harlech Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Titan Prestige, hoa văn siêu tự nhiên
Elegant Oak
8521 Elegant Oak, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Classic Oak
6952 Classic Oak, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Spreewald Oak
1675 Spreewald Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
St. Moritz Oak
8461 St. Moritz Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Highland Oak
709 Highland Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Colonial Oak
8632 Colonial Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Castle Oak
8631 Castle Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Aspen Oak
8630 Aspen Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Blonde Oak
8575 Blonde Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên

Các loại khác

Beech Odenwald
049 Beech Odenwald, 3 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Huntsman Oak
K275 Huntsman Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Rusty Barnwood
K061 Rusty Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn siêu tự nhiên
Alabaster Barnwood
K060 Alabaster Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Floordreams đa nấc, hoa văn siêu tự nhiên
Art Works
K042 Art Works, Nhiều thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Urban Driftwood
K040 Urban Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Silverside Driftwood
K039 Silverside Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Gỗ trô Cabana
5958 Gỗ trô Cabana, Nhiều thanh (NL)
hoa văn castello
Truyền thuyết đô thị
8812 Truyền thuyết đô thị, 2 thanh (NL)
hoa văn castello

Gỗ thông

Rocky Road Pine
K398 Rocky Road Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Supreme Vario
Outback Pine
K408 Outback Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Suncrest Pine
K399 Suncrest Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Stonerush Pine
K393 Stonerush Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
khối rộng đa nấc

Giả đá

Venato
K023 Venato, Gỗ lót sàn dạng vuông (SU)
Impressions
Pietra Stratos
K410 Pietra Stratos, Gỗ lót sàn dạng vuông (SU)
Impressions
Black Pietra Marble
K409 Black Pietra Marble, Gỗ lót sàn dạng vuông (SU)
Impressions
Iron Forge
K390 Iron Forge, Gỗ lót sàn dạng vuông (RT)
Impressions
Nightfall Slate
K389 Nightfall Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Impressions
Pewter Slate
K388 Pewter Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Impressions
Silverado Slate
K387 Silverado Slate, Gỗ lót sàn dạng vuông (OS)
Impressions
Anthracite Flow
K386 Anthracite Flow, Gỗ lót sàn dạng vuông (RT)
Impressions
Ice Flow
K385 Ice Flow, Gỗ lót sàn dạng vuông (RT)
Impressions
Light Atelier
4298 Light Atelier, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions
Crosstown Traffic
K035 Crosstown Traffic, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions
Đá phiến Mustang
8475 Đá phiến Mustang, Gỗ lót sàn dạng vuông (AS)
Impressions

Gỗ hickory

Gỗ mại châu tự nhiên
5943 Gỗ mại châu tự nhiên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Smoky Mountain
8157 Gỗ mại châu Smoky Mountain, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Red River
8156 Gỗ mại châu Red River, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Appalachia
8155 Gỗ mại châu Appalachia, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển kéo dài, họa tiết cổ điển

Gỗ hạt dẻ

Gỗ dẻ Rushmore
5536 Gỗ dẻ Rushmore, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Bakersfield Chestnut
5539 Bakersfield Chestnut, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Tawny
5537 Gỗ dẻ Tawny, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển