Vật tư trang trí: Organic Veneer Parquet - O274 Oak Sunderland, LD (LU)

Organic Veneer Parquet

*Consists of natural wood and an organic chemical binder.

Moisture resistant (Topical moisture resistance − Assembled joint) Cấp độ 23 Cấp độ 32 Bảo hành 20 năm Soft bevel Pet proof Thân thiện với môi trường Tap loc

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1.383 x 244 x 8,5 mm
 • Moisture resistant (Topical moisture resistance − Assembled joint)
 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 32

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng trung bình

 • Bảo hành 20 năm

  Bảo hành 20 năm - Quy định về bảo hành

 • Soft bevel
 • Pet proof
 • Thân thiện với môi trường
 • Tap loc
Organic Veneer Parquet - Oak Bristol Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic Veneer Parquet - O272 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic Veneer Parquet - Oak Bristol
Organic Veneer Parquet - Oak Bristol - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Bristol
O272 Oak Bristol, (LU)
Organic Veneer Parquet - Oak Bedford Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic Veneer Parquet - O273 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic Veneer Parquet - Oak Bedford
Organic Veneer Parquet - Oak Bedford - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Bedford
O273 Oak Bedford, (LU)
Organic Veneer Parquet - Oak Sunderland Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic Veneer Parquet - O274 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic Veneer Parquet - Oak Sunderland
Organic Veneer Parquet - Oak Sunderland - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Sunderland
O274 Oak Sunderland, (LU)
Organic Veneer Parquet - Oak Cream Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic Veneer Parquet - O350 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic Veneer Parquet - Oak Cream
Organic Veneer Parquet - Oak Cream - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Cream
O350 Oak Cream, (LU)
Organic Veneer Parquet - Oak Roast Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic Veneer Parquet - O352 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic Veneer Parquet - Oak Roast
Organic Veneer Parquet - Oak Roast - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Roast
O352 Oak Roast, (LU)
Organic Veneer Parquet - Oak Schönbrunn Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic Veneer Parquet - O462 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic Veneer Parquet - Oak Schönbrunn
Organic Veneer Parquet - Oak Schönbrunn - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Schönbrunn
O462 Oak Schönbrunn, (LU)