Vật tư trang trí: Organic Veneer Parquet - O274 Oak Sunderland, LD (LU)

Organic* Veneer Parquet

*Consists of natural wood and an organic chemical binder.

Cấp độ 23 Cấp độ 32 Bảo hành 20 năm Soft bevel Pet proof Thân thiện với môi trường Tap loc

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1.383 x 244 x 8,5 mm
 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 32

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng trung bình

 • Bảo hành 20 năm

  Bảo hành 20 năm - Quy định về bảo hành

 • Soft bevel
 • Pet proof
 • Thân thiện với môi trường
 • Tap loc
Organic* Veneer Parquet - Oak Bristol Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic* Veneer Parquet - O272 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic* Veneer Parquet - Oak Bristol
Organic* Veneer Parquet - Oak Bristol - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Bristol
O272 Oak Bristol, (LU)
Organic* Veneer Parquet - Oak Bedford Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic* Veneer Parquet - O273 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic* Veneer Parquet - Oak Bedford
Organic* Veneer Parquet - Oak Bedford - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Bedford
O273 Oak Bedford, (LU)
Organic* Veneer Parquet - Oak Sunderland Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic* Veneer Parquet - O274 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic* Veneer Parquet - Oak Sunderland
Organic* Veneer Parquet - Oak Sunderland - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Sunderland
O274 Oak Sunderland, (LU)
Organic* Veneer Parquet - Oak Cream Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic* Veneer Parquet - O350 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic* Veneer Parquet - Oak Cream
Organic* Veneer Parquet - Oak Cream - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Cream
O350 Oak Cream, (LU)
Organic* Veneer Parquet - Oak Roast Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic* Veneer Parquet - O352 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic* Veneer Parquet - Oak Roast
Organic* Veneer Parquet - Oak Roast - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Roast
O352 Oak Roast, (LU)
Organic* Veneer Parquet - Oak Schönbrunn Sàn lát vân gỗ Organic Veneer Parquet của KronoOriginal® ✓ Kích thước: 1383 x 244 x 8,5 mm ✓ Bền vững ✓ Dễ lắp đặt ✓ Bảo hành 20 năm Organic* Veneer Parquet - O462 Sàn nhà Krono /vi-vn/organic-veneer-parquet
Organic* Veneer Parquet - Oak Schönbrunn
Organic* Veneer Parquet - Oak Schönbrunn - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.383
MMT mm 8,5
MMT mm 244
Oak Schönbrunn
O462 Oak Schönbrunn, (LU)