Vật tư trang trí: Super Natural - K338 Credenza Oak, LD (NL)
Vật tư trang trí: Super Natural - K338 Credenza Oak, LD (NL)

hoa văn siêu tự nhiên

Sự cải tiến trong thiết kế và sự tự nhiên.

Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. Bề mặt gỗ mờ với những rãnh thớ gỗ hơi bóng đồng nhất tạo cấu trúc vân gỗ quý và mang đến cho sàn nhà của bạn vẻ tự nhiên mà bạn có thể nhìn và cảm nhận thấy.

Cấp độ 23 Cấp độ 32 1clic 2go pure+ AC4 Bảo hành 20 năm Rãnh ghép chữ V 4 bên A.B.C. Kháng khuẩn dễ chịu

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1.288 x 195 x 8 mm
 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 32

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng trung bình

 • 1clic 2go pure+

  Lắp đặt dễ dàng với hệ thống 1clic 2go pure+

 • AC4
 • Bảo hành 20 năm

  Bảo hành 20 năm - Quy định về bảo hành

 • Rãnh ghép chữ V 4 bên
 • A.B.C. Kháng khuẩn dễ chịu

  Khỏi phải nói, việc diệt khuẩn và giữ cho sàn nhà sạch sẽ nhất có thể luôn là điều rất quan trọng. Bề mặt A.B.C.* không tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Lau sàn thường xuyên giúp bạn và gia đình có thể tận hưởng cuộc sống hàng ngày mà không phải lo lắng.
  * Xét nghiệm vi khuẩn: Tụ cầu vàng.

 • VOC A+

  Chất lượng không khí trong phòng cao nhất theo VOC A +, một hệ thống thông tin với chỉ báo độ phát thải của chất dễ bay hơi trong không khí, mang nguy cơ gây độc khi hít phải, trên thang đo A + (phát thải rất thấp) đến C (phát thải cao). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.eurofins.com

hoa văn siêu tự nhiên - Boulder Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5542 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Boulder Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Boulder Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên - Colorado Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5543 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Colorado Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Colorado Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên - Rockford Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5946 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Rockford Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Rockford Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Khaki Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5966 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Khaki Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Khaki Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Khaki Oak
5966 Khaki Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Sherwood Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5985 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Sherwood Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Sherwood Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Sherwood Oak
5985 Sherwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Harlech Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8573 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Harlech Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Harlech Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Harlech Oak
8573 Harlech Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Blonde Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8575 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Blonde Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Blonde Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Blonde Oak
8575 Blonde Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Aspen Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8630 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Aspen Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Aspen Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Aspen Oak
8630 Aspen Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Castle Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8631 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Castle Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Castle Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Castle Oak
8631 Castle Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Clearwater Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K057 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Clearwater Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Clearwater Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Credenza Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K338 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Credenza Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Credenza Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Credenza Oak
K338 Credenza Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Ashenwood Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K407 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Ashenwood Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Ashenwood Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Ashenwood Oak
K407 Ashenwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Longbow Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K418 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Longbow Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Longbow Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Longbow Oak
K418 Longbow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Armoury Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K419 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Armoury Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Armoury Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Armoury Oak
K419 Armoury Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Gondola Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K468 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Gondola Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Gondola Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Gondola Oak
K468 Gondola Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Twilight Sterling Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K482 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Twilight Sterling Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Twilight Sterling Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Twilight Sterling Oak
K482 Twilight Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Natural Sterling Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K485 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Natural Sterling Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Natural Sterling Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Natural Sterling Oak
K485 Natural Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Wheat Pistacchio Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K625 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Wheat Pistacchio Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Wheat Pistacchio Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Wheat Pistacchio Oak
K625 Wheat Pistacchio Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Gold Fiordaliso Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K629 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Gold Fiordaliso Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Gold Fiordaliso Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Gold Fiordaliso Oak
K629 Gold Fiordaliso Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Gold Apollo Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K633 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Gold Apollo Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Gold Apollo Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Gold Apollo Oak
K633 Gold Apollo Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Fawn Apollo Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K635 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Fawn Apollo Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Fawn Apollo Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Fawn Apollo Oak
K635 Fawn Apollo Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Wheat Cornforth Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K638 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Wheat Cornforth Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Wheat Cornforth Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Wheat Cornforth Oak
K638 Wheat Cornforth Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Linen Sheridan Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K641 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Linen Sheridan Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Linen Sheridan Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Linen Sheridan Oak
K641 Linen Sheridan Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Flint Monticello Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K642 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Flint Monticello Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Flint Monticello Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Flint Monticello Oak
K642 Flint Monticello Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Clay Sola Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K647 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Clay Sola Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Clay Sola Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Clay Sola Oak
K647 Clay Sola Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)
hoa văn siêu tự nhiên - Cashew Montreaux Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K652 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Cashew Montreaux Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Cashew Montreaux Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.288
MMT mm 8
MMT mm 195
Cashew Montreaux Oak
K652 Cashew Montreaux Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MW)