Vật tư trang trí: Super Natural - K407 Ashenwood Oak, LD (GT)
Vật tư trang trí: Super Natural - K407 Ashenwood Oak, LD (GT)

hoa văn siêu tự nhiên

Sự cải tiến trong thiết kế và sự tự nhiên.

Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. Bề mặt gỗ mờ với những rãnh thớ gỗ hơi bóng đồng nhất tạo cấu trúc vân gỗ quý và mang đến cho sàn nhà của bạn vẻ tự nhiên mà bạn có thể nhìn và cảm nhận thấy.

Bảo hành 20 năm AC4 Diện mạo đồng nhất Rãnh ghép chữ V 4 bên A.B.C. Kháng khuẩn dễ chịu 1clic 2go pure Cấp độ 23 Cấp độ 32 Thân thiện với môi trường

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1.285 x 192 x 8 mm
 • Bảo hành 20 năm

  Bảo hành 20 năm - Quy định về bảo hành

 • AC4
 • Diện mạo đồng nhất

  Bề mặt đồng nhất cho cảm giác tự nhiên khi nhìn và cảm nhận

 • Rãnh ghép chữ V 4 bên
 • A.B.C. Kháng khuẩn dễ chịu

  Khỏi phải nói, việc diệt khuẩn và giữ cho sàn nhà sạch sẽ nhất có thể luôn là điều rất quan trọng. Bề mặt A.B.C.* không tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Lau sàn thường xuyên giúp bạn và gia đình có thể tận hưởng cuộc sống hàng ngày mà không phải lo lắng.
  * Xét nghiệm vi khuẩn: Tụ cầu vàng.

 • 1clic 2go pure

  Lắp đặt dễ dàng với hệ thống 1clic 2go pure

 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 32

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng trung bình

 • Thân thiện với môi trường
 • VOC A+

  Chất lượng không khí trong phòng cao nhất theo VOC A +, một hệ thống thông tin với chỉ báo độ phát thải của chất dễ bay hơi trong không khí, mang nguy cơ gây độc khi hít phải, trên thang đo A + (phát thải rất thấp) đến C (phát thải cao). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.eurofins.com

hoa văn siêu tự nhiên - Bedrock Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5541 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Bedrock Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Bedrock Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Bedrock Oak
5541 Bedrock Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên - Boulder Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5542 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Boulder Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Boulder Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Boulder Oak
5542 Boulder Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên - Colorado Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5543 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Colorado Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Colorado Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên - Rockford Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5946 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Rockford Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Rockford Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Rockford Oak
5946 Rockford Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Khaki Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5966 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Khaki Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Khaki Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Khaki Oak
5966 Khaki Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Sherwood Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 5985 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Sherwood Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Sherwood Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Sherwood Oak
5985 Sherwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Modena Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8274 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Modena Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Modena Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Modena Oak
8274 Modena Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn siêu tự nhiên - Harlech Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8573 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Harlech Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Harlech Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Harlech Oak
8573 Harlech Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Blonde Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8575 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Blonde Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Blonde Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Blonde Oak
8575 Blonde Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Aspen Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8630 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Aspen Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Aspen Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Aspen Oak
8630 Aspen Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Castle Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8631 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Castle Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Castle Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Castle Oak
8631 Castle Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - Shire Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8633 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Shire Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Shire Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Shire Oak
8633 Shire Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên - New England Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - 8837 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - New England Oak
hoa văn siêu tự nhiên - New England Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
New England Oak
8837 New England Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
hoa văn siêu tự nhiên - Clearwater Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K057 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Clearwater Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Clearwater Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Credenza Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K338 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Credenza Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Credenza Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Credenza Oak
K338 Credenza Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Ashenwood Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K407 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Ashenwood Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Ashenwood Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Ashenwood Oak
K407 Ashenwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Outback Pine Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K408 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Outback Pine
hoa văn siêu tự nhiên - Outback Pine - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Outback Pine
K408 Outback Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Longbow Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K418 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Longbow Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Longbow Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Longbow Oak
K418 Longbow Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Armoury Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K419 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Armoury Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Armoury Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Armoury Oak
K419 Armoury Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Gondola Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K468 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Gondola Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Gondola Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gondola Oak
K468 Gondola Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn siêu tự nhiên - Twilight Sterling Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K482 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Twilight Sterling Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Twilight Sterling Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Twilight Sterling Oak
K482 Twilight Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Antique Sterling Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K483 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Antique Sterling Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Antique Sterling Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Antique Sterling Oak
K483 Antique Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Misty Sterling Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K484 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Misty Sterling Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Misty Sterling Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Misty Sterling Oak
K484 Misty Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn siêu tự nhiên - Natural Sterling Oak Gỗ lát sàn Hoa văn Siêu Tự nhiêncủa chúng tôi đạt được tới tầm cao mới cả về thị giác và cấu trúc vân gỗ, và hầu như không thể phân biệt được với gỗ tự nhiên. hoa văn siêu tự nhiên - K485 Sàn laminate /vi-vn/san-laminate-hoa-v-n-si-u-t-nhi-n
hoa văn siêu tự nhiên - Natural Sterling Oak
hoa văn siêu tự nhiên - Natural Sterling Oak - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/ https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.285
MMT mm 8
MMT mm 192
Natural Sterling Oak
K485 Natural Sterling Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)