Cấu tạo của laminate

Lớp Laminate: Cấu tạo của sàn laminate

Laminate về nguyên tắc bao gồm nhiều lớp.

Lớp 1:

Trước tiên, lớp sử dụng phía trên và lớp trang trí tùy theo phương pháp sản xuất mà sẽ là một hoặc nhiều lớp. Lớp sử dụng bao gồm một chất xenlulo được xử lý đặc biệt bằng nhựa dẻo như Bề mặt có khả năng đáp ứng tốt của sàn. Lớp trang trí tạo cho sàn laminate hình thức hấp dẫn.

Lớp 2:

Tấm dầm bằng vật liệu gỗ (HDF) nằm dưới lớp trang trí.

Lớp 3:

Ở lớp cơ bản, bạn sẽ tìm thấy lớp đã được xịt chống thấm ở mặt sau của tấm dầm nhằm tăng độ bền về hình dạng và ngăn độ ẩm.

Tất cả các lớp sẽ được kết nối với nhau bền vững bằng nhựa, nhiệt và áp suất.