Návod na montáž laminátových podláh

Tipy a triky pre rýchlu a jednoduchú montáž Vašej laminátovej podlahy KronoOriginal®

Najskôr si prosím pozorne prečítajte celý návod na inštaláciu Vašej novej laminátovej podlahy. Dodržujte presne všetky pokyny uvedené v tomto návode, zachováte si tak plnú záruku a záručné nároky. Pred začiatkom prác panely pozorne skontrolujte, či nie sú poškodené. Na spracované panely si už reklamačné nároky nebude možné uplatniť.

Pred montážou

 • Balíky s laminátovou podlahou uskladnite po dobu najmenej 48 hodín v rovnakých klimatických podmienkach ako je miestnosť, v ktorej budú nainštalované.
 • Dôležitým predpokladom pre montáž a dlhodobé zachovanie hodnoty laminátovej podlahy je izbová teplota cca. 20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 70 %.
 • Podklad musí byť absolútne rovný, suchý, čistý a musí mať dostatočnú nosnosť.
 • Pri montáži na minerálny podklad, ako napr. betón, cementový, anhydridový poter alebo kamennú dlažbu je potrebné najskôr odmerať vlhkosť. Zvyšková vlhkosť podkladu nesmie nikdy preprekročiť nasledujúce hodnoty:
 • Cementový poter: s podlahovým kúrením 1,8 % CM; bez podlahového kúrenia 2 % CM.
 • Anhydridový poter: s podlahovým kúrením 0,3 %; bez podlahového kúrenia 0,5 % CM.
 • Pred montážou laminátovej podlahy na minerálny podklad je z dôvodu ochrany pred vlhkosťou najskôr potrebné celoplošne uložiť vhodnú parotesnú fóliu (“vaňovitým spôsobom”). Okraje fólie je potrebné nechať presahovať najmenej 20cm a zafixovať lepiacou páskou.
 • Podlaha pokrytá kobercom nie je vhodným podkladom a pred montážou laminátovej podlahy je nutné ho bezozvyšku odstrániť. Laminátové podlahy by mali byť ukladané “plávajúco”. Nesmie byť pevne spájaná s podkladom.
 • Pri podlahách bez izolácie kročajového hluku odporúčame pre tlmenie kročajového hluku použiť 2mm penovú PE fóliu alebo inú vhodnú podložku s maximálnou hrúbkou 3mm.
 • Ukladajte ju v rovnakom smere ako panely.
 • Otvorené balenie musí byť bezodkladne nainštalované.

Vo všeobecnosti máte 3 možnosti montáže laminátových podláh:

 • Rýchla montáž bez lepidla
 • Montáž s tesniacim tmelom Clickguard alebo podobným prostriedkom na utesnenie špár. Vďaka čomu je podlaha trvale chránená proti vplyvu vlhkosti zhora. Podlahu je napriek tomu možné demontovať a znovu uložiť.
 • Montáž s použitím lepidla poskytuje taktiež trvalú ochranu proti vlhkosti, práca je však nákladnejšia a demontáž pre prípadnú opätovnú montáž už nie je možná

Stiahnuť návod na montáž laminátovej podlahy:

Návod na montáž 1clic2go
Návod ma montáž twinclic
Návod na montáž Krono Wood