System montażu Twin Clic

Łatwa instalacja z systemem Twin Clic

Poniżej znajdziecie Państwo opis instalacji podłogi laminowanej przy użyciu Systemu Twin Clic.

Ściągnij instrukcję montażu w pdf

Rozpocznij instalację w lewym narożniku pomieszczenia. Ułóż pierwszy panel ustawiając jego krawędź z piórem (krótszą) równolegle do ściany i zabezpiecz szczelinę dylatacyjną elementami dystansowymi. Włóż drugą deskę pod kątem 30 stopni w rowek wpustowy uprzednio położonego pierwszego panelu, a następnie dociśnij do podłogi. Pilnuj, aby dłuższe krawędzie znajdowały się w jednej linii, nie wyrównuj ich i upewnij się, że tworzą linię prostą. Należy umożliwić instalację drugiego rzędu paneli bez szczeliny poprzez wsunięcie ich wzdłużnie w rząd pierwszy.

Jeżeli szczelina na nierównej ścianie będzie zbyt duża lub za mała w niektórych miejscach, należy przenieść podparcie o ścianę do pierwszego rzędu paneli i odpowiednio dociąć panele. Dodawać kolejne panele do momentu ukończenia pierwszego rzędu.

Obrócić ostatnią deskę w rzędzie o 180° w celu dopasowania/docięcia do wymiaru, prawą stroną dekoracyjnej strony obok uprzednio zainstalowanego rzędu (stroną wpustową do strony wpustowej) i umieścić przy ścianie. Upewnić się, aby po stronie z piórem znajdowała się szczelina dylatacyjna 12 - 15mm. Zaznaczyć długość panelu i przyciąć. W celu uniknięcia pęknięć na krawędziach, w trakcie używania piły elektrycznej lub ręcznej piły tarczowej należy odwrócić deskę stroną dekoracyjną do dołu. W przeciwnym razie, należy ciąć panel skierowany prawą stroną do góry. Każdy nowy rząd powinien zaczynać się kawałkiem panelu pozostawionym z poprzedniego rzędu (co najmniej 20 cm długości). Drugi rząd powinien rozpoczynać się połówką panelu lub panelem pozostałym z pierwszego rzędu. Należy dopilnować, aby ten panel był nie krótszy niż 30cm i nie dłuższy niż 95cm. Przesunięcia połączeń (poprzeczne przesunięcia połączeń) z rzędu na rząd muszą wynosić co najmniej 30 cm każde.

Pierwszy panel w rzędzie drugim powinien zostać umieszczony w taki sposób, aby długości paneli w rzędzie pierwszym i drugim leżały równolegle jeden na drugim, ale nie zatrzaśnięte. To oznacza, że strona z piórem rzędu drugiego powinna leżeć na stronie wpustowej rzędu pierwszego. Przed zatrzaśnięciem kolejnych paneli, należy umieścić na miejscu cały rząd paneli dla rzędu drugiego.

W tym celu należy postępować tak samo, jak dla rzędu pierwszego. Gdy cały drugi rząd będzie już położony obok rzędu pierwszego, będą one uniesione około 2 cm wzdłużnie po lewej stronie panelu skierowanego do środka pomieszczenia (strona z piórem).

Pióra paneli w rzędzie drugim (obszar uniesiony) wsunąć we wpusty pierwszego rzędu. Naciskanie paneli spowoduje wyraźny dźwięk zatrzaśnięcia. Należy powtarzać te czynności przez całą długość rzędu drugiego (metoda "na zamek błyskawiczny") do momentu ułożenia razem rzędu pierwszego i drugiego bez szczelin i przesunięć w wysokości. W trakcie łączenia rzędu pierwszego z drugim, należy się upewnić, że panele ułożone są wzdłużnie bez przesunięcia w ich wysokości (dokładnie wyrównane). Kontynuować układanie dalszych rzędów jak opisano dla rzędu drugiego, pamiętając, że przesunięcia łączeń muszą wynosić co najmniej 30 cm.

Dla obszarów instalacji większych niż 8 metrów długości lub szerokości wymagane są profile umożliwiające ruch (o szerokości co najmniej 2 centymetrów), pełniące rolę szczeliny dylatacyjnej. Powinny być one również wykonane dla instalacji podłogi, która jest kontynuowana w więcej niż jednym pomieszczeniu, np. na progach drzwiowych. W celu dopasowania do futryn, należy dokonać podziału obszaru w okolicy drzwi. W tym celu zastosuj profile z naszego asortymentu. Wykonane szczeliny dylatacyjne można doskonale przykryć odpowiednimi profilami dylatacyjnymi.

Wskazówka: Należy układać panele dłuższym końcem w kierunku głównego źródła światła!

Jeśli podłoga laminowana ma być klejona lub związana masą dylatacyjną, należy nałożyć

wystarczającą ilość kleju PVA Typ D3 lub masy Clickguard™ na stronę z piórem każdego panelu (1 x po długim boku, 1 x po krótkim boku). Po upłynięciu około 10 minut reszta wyschniętego kleju powinna zostać usunięta przy pomocy plastikowego skrobaka. Pozostałości można usunąć przy pomocy rozpuszczalnika, nierysującego padu lub czystej ciepłej wody.

Przy wykorzystaniu Clickguard™ należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania. Po zakończeniu instalacji należy usunąć elementy dystansowe. Dla rur grzewczych należy zostawić wywiercone dziury o wielkości większej o 3 centymetry od średnicy rury. Dotnij "pasujący element", przyklej, wyrównaj i zamontuj z klinem w celu wyschnięcia. Ostatecznie ukryj linie cięcia przy pomocy kryzy grzejnikowej. Dotnij drewniane ościeżnice w taki sposób, aby pod panelem z izolacją akustyczną pozostawić 2-3mm szczelinę.

Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zamocować na ścianie uchwyty montażowe do listwy przypodłogowej w odstępach 40-50cm i umocować na ścianie docięte do wymiaru listwy przypodłogowe.