A.B.C. (Anti Bacterial Comfort)

Lớp bề mặt kháng khuẩn

Hiển nhiên, quan trọng là giữ sàn của bạn sạch nhất có thể và không có vi khuẩn. Vi khuẩn chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng chúng ta biết, chúng có thể gây ra tổn thất gì, nếu không loại bỏ chúng: Chúng có thể làm tăng dị ứng và gây bệnh. Vì vậy, KronoOriginal® sử dụng cho tất cả các sàn A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn có một lớp phủ chống vi khuẩn sẽ ngăn không cho vi khuẩn phát triển. Các vi khuẩn và các siêu vi khuẩn khác có thể được chuyển từ giày dép, chất lỏng bị đổ, động vật và các nguồn khác trên sàn. Nhưng cùng với việc Làm sạch vệ sinh thường xuyên Krono Original® A.B.C sẽ cung cấp Lớp bề mặt kháng khuẩn cho cảm giác yên tâm về môi trường khỏe mạnh.

Sàn với tính chất này: