Vệ sinh và bảo dưỡng

Để được như vậy bạn hãy vệ sinh sàn Laminate của bạn đúng cách

Để sàn laminate của Krono Original® luôn mới như ngày đầu tiên, điều quan trọng là vệ sinh và bảo dưỡng đúng cách.

 

Laminate là sàn dễ bảo dưỡng. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào việc làm sạch sàn đúng cách. Với việc bảo dưỡng và vệ sinh đúng cách cũng như sử dụng  đúng chất làm sạch, bạn sẽ giữ được hình thức của sàn hàng chục năm.

Trong đó, bạn hãy chú ý các hướng dẫn vệ sinh và bảo dưỡng trên các trang dưới đây, hãy quan tâm đến tuổi thọ tối đa của sàn laminate của bạn:

Hướng dẫn vệ sinh dựa trên kinh nghiệm thực tế. Krono Original® không đảm nhận trách nhiệm cho tính hoàn thiện và tính chính xác, mà chỉ duy trì việc cập nhật kỹ năng và các thủ thuật kiểm soát và kiểm tra, trên trang này.