Gỗ tấm Harmony rộng

Những ưu điểm của sản phẩm:

  • Cạnh đầu của tấm gỗ được dập cao cấp
  • Tiết kiệm nhờ kết hợp được ba độ dài khác nhau
  • Có nhiều loại rãnh ghép dọc: rãnh cm hoặc rãnh số 0
  • Lắp đặt đơn giản: Sử dụng hèm khóa/kẹp định vị CL3.6K của chúng tôi
Bảo hành 10 năm Hèm khóa/Kẹp định vị CL 3.6 K Độ dày 10mm Cạnh dập 1. Ghép: Rãnh cm Cạnh dập 2. Ghép: Rãnh 0

Lợi ích sản phẩm

  • Kích thước:  2.600 x 202 x 10 mm
  • Bảo hành 10 năm
  • Hèm khóa/Kẹp định vị CL 3.6 K
  • Độ dày 10mm
  • Cạnh dập 1. Ghép: Rãnh cm
  • Cạnh dập 2. Ghép: Rãnh 0
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ sồi Niagara Gỗ tấm Harmony rộng - 5903 Tấm lót sàn
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ sồi Niagara
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ sồi Niagara - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.300
MMT mm 10
MMT mm 202
Gỗ sồi Niagara
5903 Gỗ sồi Niagara
Gỗ tấm Harmony rộng - Màu trắng gỗ thông Gỗ tấm Harmony rộng - 9039 Tấm lót sàn
Gỗ tấm Harmony rộng - Màu trắng gỗ thông
Gỗ tấm Harmony rộng - Màu trắng gỗ thông - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.300
MMT mm 10
MMT mm 202
Màu trắng gỗ thông
9039 Màu trắng gỗ thông
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ bạch dương Gỗ tấm Harmony rộng - 9049 Tấm lót sàn
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ bạch dương
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ bạch dương - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.300
MMT mm 10
MMT mm 202
Gỗ bạch dương
9049 Gỗ bạch dương
Gỗ tấm Harmony rộng - Trắng độ bóng cao Gỗ tấm Harmony rộng - 9069 Tấm lót sàn
Gỗ tấm Harmony rộng - Trắng độ bóng cao
Gỗ tấm Harmony rộng - Trắng độ bóng cao - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.300
MMT mm 10
MMT mm 202
Trắng độ bóng cao
9069 Trắng độ bóng cao
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ nhung tuyết xốp li ti Gỗ tấm Harmony rộng - 9077 Tấm lót sàn
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ nhung tuyết xốp li ti
Gỗ tấm Harmony rộng - Gỗ nhung tuyết xốp li ti - Image
Krono Original https://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1.300
MMT mm 10
MMT mm 202
Gỗ nhung tuyết xốp li ti
9077 Gỗ nhung tuyết xốp li ti