Mẫu trang trí sàn

Mẫu trang trí sàn phù hợp với phong cách sống riêng của Quý khách

Krono Original® xin giới thiệu một bộ sưu tập các mẫu trang trí đa dạng: các cách thể hiện mới và trung thực những loại gỗ quý, những thiết kế khác lạ, außergewöhnliche Designs, những mẫu mã giàu trí tưởng tượng – từ chân thực cho tới cổ điển tất cả đều có ở đây.

Quý khách muốn có một mẫu trang trí sàn gợi nhớ tới sàn một ngôi nhà thôn quê trăm năm tuổi. Quý khách muốn có một mẫu trang trí khác lạ và ấn tượng với màu sắc và kiểu dáng đầy cảm hứng. Hay Quý khách muốn khách tới thăm phải trầm trồ mà không thể nhận ra sàn nhà không phải bằng gỗ thật? Quý khách sẽ được như ý với các mẫu trang trí của Krono Original®.

Krono Xonic

Streetwise
R034 Streetwise, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Wild Thing
R033 Wild Thing, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Porcini
R035 Porcini, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Apollo
R050 Apollo, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Alfresco
R036 Alfresco, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Tortuga
R017 Tortuga, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
White Ridge
R057 White Ridge, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Industrial
R052 Industrial, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Downtown
R051 Downtown, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Icon
R058 Icon, Gỗ lót sàn dạng vuông (HR)
Krono Xonic
Taverna
R056 Taverna, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Spice
R055 Spice, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Macchiato
R054 Macchiato, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Keaton
R053 Keaton, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Patriot
R038 Patriot, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HS)
Krono Xonic
Buccaneer
R037 Buccaneer, Nhiều thanh (FN)
Krono Xonic
Sundance
R026 Sundance, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Eclipse
R021 Eclipse, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Columbus
R015 Columbus, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Rocky Mountain Way
R024 Rocky Mountain Way, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Anchorage
R023 Anchorage, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
True Grit
R018 True Grit, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Long Beach
R022 Long Beach, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Pearly Gates
R014 Pearly Gates, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic
Bão cát
R013 Bão cát, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (FN)
Krono Xonic

Fantasy

Xa lộ
8525 Xa lộ, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Bích họa
8455 Bích họa, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
khối rộng đa nấc 327

Gỗ sồi

Lava Oak
K075 Lava Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OO)
hoa văn siêu tự nhiên
Tidal Oak
K074 Tidal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OO)
hoa văn siêu tự nhiên
Riverbank Oak
K073 Riverbank Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OO)
hoa văn siêu tự nhiên
Primal Oak
K065 Primal Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
khối rộng đa nấc
Elemental Oak
K064 Elemental Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Organic Oak
K063 Organic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Copperhead Oak
K059 Copperhead Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
Variostep Prestige
Vista Oak
7843 Vista Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
Variostep Prestige
Elemental Oak
K064 Elemental Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài
Lancaster Oak
8093 Lancaster Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài
Colorado Oak
5543 Colorado Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
đa nấc kéo dài
Relic Oak
K066 Relic Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Del Toro Oak
K062 Del Toro Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Shire Oak
8633 Shire Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
Titan Prestige
Sterling Asian Oak
5967 Sterling Asian Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (AO)
Titan Prestige
Chantilly Oak
5953 Chantilly Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
Titan Prestige
Studio Oak
K071 Studio Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Patchwork Oak
K068 Patchwork Oak, Nhiều thanh (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Rocky Mountain Oak
5421 Rocky Mountain Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Outback Oak
3970 Outback Oak, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi cổ thụ
8218 Gỗ sồi cổ thụ, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
khối rộng đa nấc
Beachcomber Oak
K054 Beachcomber Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MO)
họa tiết cổ điển
Creedence Oak
K053 Creedence Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MO)
họa tiết cổ điển
Bourbon Oak
K052 Bourbon Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MO)
họa tiết cổ điển
Pier Oak
K051 Pier Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (MO)
họa tiết cổ điển
Manor Oak
K049 Manor Oak, (SU)
Impressions
Chateaux Oak
K048 Chateaux Oak, (SU)
Impressions
Bayside Oak
K058 Bayside Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Eastwood Oak
K044 Eastwood Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Flint Oak
K033 Flint Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Silver Dollar Oak
K032 Silver Dollar Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Atlas Oak
K031 Atlas Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Grey Craft Oak
K002 Grey Craft Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Main Oak
K056 Main Oak, 2 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Baronial Oak
5945 Baronial Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Nostalgia Oak
8072 Nostalgia Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Pastel Oak
8279 Pastel Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Modena Oak
8274 Modena Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Loft
8576 Gỗ sồi Loft, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Liberty
7209 Gỗ sồi Liberty, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Greenland
5236 Gỗ sồi Greenland, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Rock Ridge
4009 Gỗ sồi Rock Ridge, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Sherwood
5985 Gỗ sồi Sherwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Khaki
5966 Gỗ sồi Khaki, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Rockford
5946 Gỗ sồi Rockford, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi đánh bóng nhẹ
8634 Gỗ sồi đánh bóng nhẹ, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Sterling châu Á
5967 Gỗ sồi Sterling châu Á, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (AO)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Oyster châu Á
5961 Gỗ sồi Oyster châu Á, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (AO)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi châu Á được mài bóng
5959 Gỗ sồi châu Á được mài bóng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (AO)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Hardy
5954 Gỗ sồi Hardy, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
họa tiết cổ điển
Gỗ sồi Chantilly
5953 Gỗ sồi Chantilly, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển bó hẹp
Gỗ sồi Phục hưng
5948 Gỗ sồi Phục hưng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
họa tiết cổ điển
Gỗ sồi lâu năm
5947 Gỗ sồi lâu năm, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HO)
cổ điển bó hẹp
Gỗ sồi Lakeland
5936 Gỗ sồi Lakeland, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Crusoe
4291 Gỗ sồi Crusoe, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi Cinder
4284 Gỗ sồi Cinder, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi Flaxen
4283 Gỗ sồi Flaxen, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi Reykjavik
4282 Gỗ sồi Reykjavik, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi đồng quê Thụy Điển
4280 Gỗ sồi đồng quê Thụy Điển, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi hồ Muối
4295 Gỗ sồi hồ Muối, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi tự nhiên
4274 Gỗ sồi tự nhiên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi sa mạc
8199 Gỗ sồi sa mạc, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Boulder
5542 Gỗ sồi Boulder, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Bedrock
5541 Gỗ sồi Bedrock, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Shire
8633 Gỗ sồi Shire, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
bó hẹp siêu tự nhiê
Gỗ sồi trắng quét dầu
5552 Gỗ sồi trắng quét dầu, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi tái sinh
5544 Gỗ sồi tái sinh, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Colorado
5543 Gỗ sồi Colorado, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi thung lũng
5540 Gỗ sồi thung lũng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (HC)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Honey
5167 Gỗ sồi Honey, 3 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi trắng quét dầu
5552 Gỗ sồi trắng quét dầu, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi San Diego
8096 Gỗ sồi San Diego, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi Nevada
8714 Gỗ sồi Nevada, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OA)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi San Diego
8096 Gỗ sồi San Diego, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Shire
8633 Gỗ sồi Shire, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Harlech
8573 Gỗ sồi Harlech, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
bó hẹp siêu tự nhiê
Gỗ sồi Sea Breeze
8463 Gỗ sồi Sea Breeze, 3 thanh (SU)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Manitoba
8373 Gỗ sồi Manitoba, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Surf
8220 Gỗ sồi Surf, 3 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ sồi Cottage
8731 Gỗ sồi Cottage, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi Wasabi
8527 Gỗ sồi Wasabi, 3 thanh (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi Elegant
8521 Gỗ sồi Elegant, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi xẻ
8222 Gỗ sồi xẻ, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ sồi truyền thống
6952 Gỗ sồi truyền thống, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi rừng Spree
1675 Gỗ sồi rừng Spree, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi Hoàng gia
1665 Gỗ sồi Hoàng gia, 3 thanh (GT)
hoa văn castello
Gỗ sồi New England - Vẻ đẹp bất tận
8837 Gỗ sồi New England - Vẻ đẹp bất tận, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi Alsace
8726 Gỗ sồi Alsace, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OA)
hoa văn castello
Gỗ sồi đen
8735 Gỗ sồi đen, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (OA)
hoa văn castello
Gỗ sồi St. Moritz
8461 Gỗ sồi St. Moritz, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ sồi cao nguyên
709 Gỗ sồi cao nguyên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello
Gỗ sồi Colonial
8632 Gỗ sồi Colonial, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Castle
8631 Gỗ sồi Castle, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Aspen
8630 Gỗ sồi Aspen, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
bó hẹp siêu tự nhiê
Gỗ sồi vàng
8575 Gỗ sồi vàng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (LP)
bó hẹp siêu tự nhiê
Gỗ sồi đã tẩy trắng
5166 Gỗ sồi đã tẩy trắng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VO)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Monastery
5165 Gỗ sồi Monastery, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VO)
hoa văn siêu tự nhiên
Gỗ sồi Warehouse
5164 Gỗ sồi Warehouse, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VO)
hoa văn siêu tự nhiên

Các loại khác

Calypso
K067 Calypso, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
Variostep Prestige
Street Level
K070 Street Level, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Rusty Barnwood
K061 Rusty Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn siêu tự nhiên
Alabaster Barnwood
K060 Alabaster Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Impressions
Alabaster Barnwood
K060 Alabaster Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn siêu tự nhiên
Concrete Wood
K041 Concrete Wood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Art Works
K042 Art Works, Nhiều thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Bali Driftwood
K038 Bali Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Rivendale Ash
K034 Rivendale Ash, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Barnwood Ravenna
K037 Barnwood Ravenna, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn siêu tự nhiên
Heritage Barnwood
K036 Heritage Barnwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
hoa văn siêu tự nhiên
Urban Driftwood
K040 Urban Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Silverside Driftwood
K039 Silverside Driftwood, Nhiều thanh (GT)
hoa văn castello
Boardwalk
5968 Boardwalk, Nhiều thanh (NL)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ muồng đen Kinshasa
5965 Gỗ muồng đen Kinshasa, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ lim Tasmania
5963 Gỗ lim Tasmania, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Oahu Koa
5962 Oahu Koa, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ trô Cabana
5958 Gỗ trô Cabana, Nhiều thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ dẻ hun khói
4289 Gỗ dẻ hun khói, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
Gỗ du Canada
9400 Gỗ du Canada, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Sọc kẻ mảnh Sylt
8494 Sọc kẻ mảnh Sylt, Nhiều thanh (SU)
hoa văn kronofix cổ điển
Flaming Beech
1688 Flaming Beech, 3 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Gỗ phong Appalachia
1668 Gỗ phong Appalachia, 3 thanh (GT)
hoa văn kronofix cổ điển
Afzelia Malay
9742 Afzelia Malay, 2 thanh (RF)
hoa văn kronofix cổ điển
Truyền thuyết đô thị
8812 Truyền thuyết đô thị, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ muồng đen Kyoto
8766 Gỗ muồng đen Kyoto, 2 thanh (RF)
hoa văn castello
Gỗ anh đào Brazil
8459 Gỗ anh đào Brazil, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello

Gỗ thông

Urban Pine
K072 Urban Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc
San Dimas Pine
K045 San Dimas Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
Impressions
Sidewalk Pine
K069 Sidewalk Pine, 2 thanh (GT)
hoa văn castello
Santa Carla Pine
K046 Santa Carla Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
khối rộng đa nấc
San Dimas Pine
K045 San Dimas Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (BW)
khối rộng đa nấc
Mountain Hut Pine
K047 Mountain Hut Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc
Abruzja Pine
8267 Abruzja Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ thông Glastonbury
4290 Gỗ thông Glastonbury, 2 thanh (NL)
hoa văn castello
Gỗ thông trắng đánh bóng
8464 Gỗ thông trắng đánh bóng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello

Giả đá

Arenaria
K050 Arenaria, Gỗ lót sàn dạng vuông (RS)
Impressions
 Đá hoa vôi Palatino
8457 Đá hoa vôi Palatino, Gỗ lót sàn dạng vuông (SU)
Impressions
Đá phiến Ấn Độ
8393 Đá phiến Ấn Độ, Gỗ lót sàn dạng vuông (RS)
Impressions
Đá phiến Himalaya
8282 Đá phiến Himalaya, Gỗ lót sàn dạng vuông (RS)
Impressions

Gỗ hồ đào

Gỗ óc chó Manhattan
5950 Gỗ óc chó Manhattan, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (SU)
hoa văn kronofix cổ điển

Gỗ hickory

Gỗ mại châu Silverton
5944 Gỗ mại châu Silverton, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
Titan Prestige
Penfold Hickory
K055 Penfold Hickory, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Mardi Gras
5956 Gỗ mại châu Mardi Gras, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc
Gỗ mại châu tự nhiên
5943 Gỗ mại châu tự nhiên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu sơn trắng
0101 Gỗ mại châu sơn trắng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Olympus
8158 Gỗ mại châu Olympus, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
họa tiết cổ điển
Gỗ mại châu Smoky Mountain
8157 Gỗ mại châu Smoky Mountain, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển bó hẹp
Gỗ mại châu Red River
8156 Gỗ mại châu Red River, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển bó hẹp
Gỗ mại châu Appalachia
8155 Gỗ mại châu Appalachia, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (VH)
cổ điển bó hẹp

Gỗ hạt dẻ

Gỗ dẻ Rushmore
5536 Gỗ dẻ Rushmore, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Antique
5535 Gỗ dẻ Antique, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Bakersfield
5539 Gỗ dẻ Bakersfield, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển
Gỗ dẻ Tawny
5537 Gỗ dẻ Tawny, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RC)
họa tiết cổ điển