Video hướng dẫn lắp đặt KronoXonic

Bạn hãy tự xem liệu có phức tạp không khi lắp đặt sàn KronoXonic

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy mô tả chi tiết việc lắp đặt sàn laminate KronoXonic

KronoXonic_installation.pdf

Lắp đặt Krono Xonic