Lắp đặt Drop Loc

Thật dễ dàng để lắp đặt Hệ thống Drop Loc

Lưu ý quan trọng trước và trong suốt quá trình lắp đặt! Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt!
Thực hiện chính xác theo hướng dẫn này, để được quyền yêu cầu bồi thường đầy đủ theo giấy bảo hành.

Có nhiều khả năng lắp đặt được cung cấp tùy thuộc vào diện tích bề mặt được sử dụng:

  1. Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng mà không cần keo
  2. Lắp đặt với Clickguard

Tải về hướng dẫn cài đặt dưới dạng PDF