Lắp đặt Hệ thống 1clic 2go

Thật dễ dàng để lắp đặt Hệ thống 1clic 2go

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy mô tả chi tiết việc lắp đặt sàn laminate với hệ thống 1clic 2go.

Tải về hướng dẫn cài đặt dưới dạng PDF

  1. Lắp tấm ván lát đầu tiên với hèm lồi quay vào tường!
  2. Ghép tấm ván lát thứ hai vào tấm ván lát đầu tiên.
  3. Ghép tấm ván lát khác cho đến cuối dãy
  4. Lắp đặt dãy ván lát thứ hai với hèm lồi và ghép nó theo chiều dọc.
  5. Chèn và ghép tiếp các tấm ván lát khác như [2]