Laminat Parke Sözlüğü:

Genel laminat parke terminolojisine genel bir bakış

Bu sayfada, iklimlendirmeden duvar açıklığına kadar laminat parke ile ilgili olarak bilmeniz gereken A'dan Z'ye her şeyi bulacaksınız.

AC

bkz. Dayanıklılık Derecesi

İklimlendirme

KronoOriginal® Laminat, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşur (ana katman genellikle HDF'dir) ve bu nedenle ahşabınkilere çok benzer özellikler taşır.   Diğer hususların yanı sıra, ahşabın neme tepki verdiği bilinmelidir.  Ahşap parke nemi absorbe edip salarak şişmeye ve çekmeye yol açar.

Uyum sağlaması için, parkenin döşenmeden önce 48 saat boyunca döşeneceği ortamda bırakılması gerekir.  Bu adım atlanırsa (yani, laminat 'kuru' depodan 'ıslak' eve taşınır ve ardından hemen monte edilirse), laminat yüzeyi deforme ederek pürüzlü hale gelmesine neden olabilir.

İdeal olarak, laminat parkenin bağıl nemi %75 veya daha az ve hava sıcaklığı ise 18 Santigrat derece veya 64 Fahrenayt derece civarında olan ısıtılmış, cereyan yapmayan, kuru bir yerde depolanması gerekir. 

B1

Bu, DIN 4076 5. Bölüme göre aleve dirençli yapı malzemesi derecelendirmesidir.   Yarı alevlenir ve alevlenirliği yüksek DIN dereceleri, sırasıyla B2 ve B3'dir. 

KronoOriginal® Laminat Parke, B1 derecesine sahiptir.

Arkalık

Laminat parkenin reçine emprenyeli arkalık katmanı, alt kısmında yer alır ve üst kaplama, dekor kağıdı ve bazen de soda Kraft kağıdının yaptığı baskıyı kompanze etmek için tasarlanmıştır. Parke panelinin bir tarafında sadece laminat olmuş olsa, üst taraftan uygulanan ağırlık ve baskının yanı sıra alt taraftan gelen nem tüm levhanın bombelenmesine veya 'tabaklaşma'sına neden olur.

Temizleme ve temizlik ürünleri

Genel anlamda, laminatın kapalı yüzeyi genellikle kirin parkenin derinlerine inmesini engellediğinden, laminat parke nemli bir bezle veya paspasla ya da sabun bazlı temizleyici ile kolayca temizlenebilir.  Laminat parkenin çok suyla temizlenmesi parke tahtalarının istemeyen şekilde şişmesine neden olabilir.  Doğru temizleyiciyi seçerken, balmumu veya yağ içermediğinden emin olunmalıdır. Diğer ahşap parkelerin aksine, yağ ve balmumu laminat parkenin yüzeyine nüfuz eder ve parke üzerinde ince bir tabaka halinde kalabilir.  Bu film, yüzeyde istenmeyen ince çatlaklara neden olabilir ve ayak sürtme izlerini gösterebilir.

Kilik Laminat

Kilik laminat, tutkalsız döşenen ve geleneksel parkeye kıyasla, ustalar için birçok avantajı bulunan bir parke türüdür.  Lamba ve zıvana olarak adlandırılan tahtaların kenarındaki özel bir profil, bitişik tahtaların, tutkala ihtiyaç olmaksızın sıkıca birleşmek üzere birbirlerine kenetlenmelerini sağlar. Kolay montaj ve kuruma süresinin kısa olması montaj süresini %50'ye kadar azaltabilir.  Bu parke türü yeniden kullanılabilir yani ayrı ayı tahtalara zarar vermeden, parçalar halinde çıkarılarak başka yere döşenebilir. Parke tahtalarının sıkıca oturan lamba-zıvana profili, iki parça arasında boşluk kalmamasını sağlar. 

Ana katman

Laminat parkenin ana katmanı dış katmanları desteklemek için kullanılan çeşitli ahşap bazlı kompozitlerden birinden oluşur.  Bu katmanlar laminatlar veya farklı kaplama türleri olabilir.  HDF tahtalari laminat parke üretiminde yaygın olarak kullanılmakta olup kalınlıkları 6 ila 8 mm arasında değişmektedir. Kilik laminatlar, daha yüksek miktarda reçine ile yapılan bir ana katmana sahiptir ve bu nedenle neme daha etkili bir şekilde dayanıklılık gösterir. Sunta aynı karakteristik özelliklere sahip değildir, aynı yükleri taşıyamaz ve döşenmesi HDF tahtaların döşenmesinden daha zordur; bu da HDF tahtaları ondan daha üstün kılarak döşeme süresini uzatır ve onun pazar lideri konumunu sarsar.

Dekor kağıdı

Dekor kağıdı, laminat parkenin üstünü kaplamak için kullanılan, kayın veya akağaç gibi koruyucu kaplama ve suni ahşap deseni kombinasyonudur. Bu baskılı kâğıt, reçine emprenyeli, ısıtılmış ve laminat parke levhaların en üstüne sıkıca preslenmiştir

DIN EN 13329

Bu Avrupa standardı karakteristikleri, test yöntemleri ve laminat parkelere ilişkin diğer gereklilikleri belirler.  Bu standart, kullanım alanları ve kullanım düzeylerine ilişkin pratik standartları uygulayan bir sınıflama sistemi içerir ve tüketiciye hangi durumlarda hangi parke tipinin kullanılması gerektiğini söyleyen bir kılavuz görevi görür. 

Standardın belirlediği bazı gereklilikler aşağıda verilmiştir:

 • Bağıl nemin neden olduğu boyut değişiklikleri
 • Bitişik parke tahtaları arasındaki yükseklik farkı
 • Bitişik parke parçaları arasındaki boşlukların genişliği
 • Tahtaların dikdörtgenliği 
 • Solmazlık
 • Sağlamlık – bkz. ek Hizmet sınıfları

Bu standart, tüketicilerin satın aldıkları ürünle ilgili bilgilendirilmiş olarak karar vermelerine imkân sağlar.

DPL (Doğrudan basınçlı laminat)

Doğrudan basınçlı laminat (DPL) parke, en sık kullanılan laminat parke türüdür ve 21-32 arası sınıflara mensuptur. DPL parke, şu katmanların birleştirilmesiyle yapılır: üst kaplama, dekor kağıdı, altlık ve destek katmanı. Üretim sırasında, bu bileşenler ısı ve direkt basınç ile birleştirilir ve bir soğutma aşamasından sonra yan profilleri oluşturulur.   Bu profilleme müşterinin ihtiyaçlarına yani genişlik ve uzunluğa göre yapılır.  DPL parke, iki profilleme tipi ile üretilir; lamba-zıvana veya (bazen Kilit Sistemi olarak da adlandırılan) Kilik Sistemi ile üretilir.

DPL Laminat Parke: direkt kaplama

Direkt kaplama – dört bileşenin tümü tek bir adımda birleştirilir.

1. Üst kaplama: aşınmaya dayanıklı, sağlam ve bakımı kolay üst katman

2. Dekor kağıdı: parkenin estetik boyutu
3. HDF: ahşap altlık  – laminat parkenin temeli
4. Destek katman: formu koruyan neme dayanıklı katman

Dayanıklılık derecesi

Laminat parkenin dayanıklılık derecesi, aşınmanın yanı sıra normal yıpranmaya olan direncini ifade eder.  DIN EN 13329:2006'ya göre, değerler, AC 1, AC 2, vs. olarak listelenelir.

Geçerli Değerler
DereceAC 1 AC 2 AC 3 AC 4 AC 5
IP Değeri

≥ 900

≥ 1500

≥ 2000

≥ 4000

≥ 6000

Eski Değerler
Eski IP Değeri2000400025001000015000
Eski sınıflandırmaW 1W 2W 3W 4W 5

Laminat parkenin dayanıklılığını belirlemek için, bir test parke parçası bir test cihazının içine monte edilir ve zımpara kağıdı kaplı tekerleklere dayanarak yerleştirilir.  Tekerlekler, parke üzerinde yuvarlanır ve her 100 dönüşten sonra hasar düzeyi kontrol edilir.   Tekerlekler üzerindeki zımpara kağıdı her 200 dönüşte değiştirilir.  IP değeri, zımpara kaynaklı aşınmanın ilk tespit edildiği nokta olarak belirlenir.

E1

Bu simge, emisyon sınıfını belirtir.  Emsiyon sınıfları ahşap bazlı malzemelerden salınan formaldehit miktarını ifade eder.  E1, E2 ve E3 olarak sınıflara ayrılır ve E1 sınıfı en düşük emisyon miktarını ifade eder.  Sınıflar test sonuçlarına göre atanır.  Bu senaryoda, ahşap bir test parçası, bir test odasının içinde sabit bir sıcaklıkta hareket halindeki havaya maruz bırakılır. Daha sonra salınan formaldehit miktarı ölçülür ve milyonda bir parça (ppm) olarak bir değer ile ifade edilir.  Bu değer,0.1 ppm'yi geçmemelidir.  Çoğu laminat parke, genel olarak 'kirletici içermez' olarak etiketlenen kirleticilerden az oranda içerir. 

bkz. Formaldehit

KronoOriginal® laminatlar, E1 emisyon sınıfındadır.

Elektrostatik yük

Elektrik yükü taşıyıcıları veya elektronlar, belirli koşullar altında nesnelerden insanlara atlar ve bunu yaparak küçük bir çarpmaya neden olur..  Bu elektronlar, elektrikli olmayan iletken malzemeler birbirlerinden ayrılırken üretilir.  Statik elektriğin nedenler, zeminin kirli olması, (özellikle kışın) düşük nem veya ayakkabılar ve giysiler gibi elektrik yalıtımlı malzemeler olabilir.  Bunu önlemek için, elektriği ileten sandalyeler, nem aygıtı, yüksek oranda yüzey aktif maddeler içeren özel bir temizlik maddesi kullanılabilir veya elektriği ileten ayakkabıların yanı sıra birkaç sentetik malzemeden giysiler giyilebilir.

Genleşme Bağlantıları

Bu bağlantılar, döşenecek parkenin genişliği ve uzunluğu 8 metreyi aştığında kullanılmalıdır.  Bu, mobilyaların ilave ağırlığı ile birleştiğinde parkenin ağırlığı zaman içinde şişmeye ve çekmeye neden olduğundan gereklidir. 

Kullanım örnekleri: bkz. Genleşme profilleri

Ayak sesi

Ayak sesi bir tür mekanik titreşim veya yapı ile iletilen bir gürültüdür. Parkenin üzerinde yürünmesi sonucu olur ve duvarlar ve tavanlar gibi çevre özellikleri ile iletilir ve şiddetlenir.  Üretilen ses desibel (dB) cinsinden ölçülür. Laminat parke üzerinde yürünmesiyle oluşan sesi azaltmak için, ses yalıtımı parke tahtalarının altına yerleştirilir.   Komple parke strüktürü çizimde gösterilenle aynıdır.  Ses azaltma malzemesinin çeşitli türleri bulunmaktadır: 2mm “Noppa” kapron, mantar şilteler ve karolar veya bir Krono Original Ses Absorpsiyon Sistemi.

Formaldehit

This is a colourless, pungent-smelling gas. Formaldehyde is a prime component of the resins used in the production of synthetic wood products, such as laminate flooring and chipboard. Irritation of the eyes, muca

Bu renksiz, keskin kokulu bir gazdır.  Formaldehit laminat parke ve sunta gibi sentetik ahşap ürünlerinin üretiminde kullanılan reçinelerin birincil bileşenidir.  Göz, mukoza membranı ve solunum yolu tahrişi gibi etkiler formaldehide maruz kalınması sonucu oluşur.  Formaldehidin üst sınırları, 0.2 ve 0.1 ppm (milyonda parça) arasındadır.   Gittikçe daha da sıkı hale gelen düzenlemeden dolayı, laminat parke üretimi sırasındaki reçinelerde kullanılabilecek formaldehit miktarı parkenin genel olarak 'formaldehitsiz' olarak etiketlenebileceği seviye ile sınırlanmıştır.  

bkz. E1

ous membranes, and respiratory tract are all caused by exposure to formaldehyde. The upper limits of formaldehyde emission are between 0.2 and 0.1 ppm (parts per million). Due to increasingly more stringent regulation, the amount of formaldehyde that can be used in resins during laminate flooring manufacturing has been restricted to the point where flooring can generally be labelled as ‘formaldehyde free’.

see E1

Tutkal

Tutkallar çözücü veya seyreltici etkisi yapan su içeriğiyle, sentetik, organik veya hayvansal malzemelerden yapılma yapıştırıcılardır.  Laminat parkenin lamba-zıvana bağlantılarını yapıştırırken, D3 veya D4 tutkal kullanılması tavsiye edilir.  D3, suya ve yoğuşmaya sadece kısa süre maruz kalan veya neme uzun süre maruz kalan iç mekan kullanımı için uygun tutkala tayin edilen değer ve kısaltmadır. Bu nedenle, D1 ve D2 sınıfı tutkallar iç mekan laminat parke için uygun değildir.

Dikkat edin: tutkal sadece ek yerlerinin üst tarafına uygulanmalıdır!

HDF (Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha)

HDF ahşap liflerinden yapılma bir ahşap panel tipidir.  Çok homojen bir yapıya ve gözeneksiz yüzeye sahip olduklarından, bu paneller aslında laminat parke için bir alt katman olarak kullanılırlar. Bu nedenle HDF üzerine doğrudan desen basılmaya, boyanmaya veya sızdırmazlığa uygundur.  MDF veya sunta ile karşılaştırıldığında, HDF tahtaların yoğunluğu daha yüksektir ki bu da daha yüksek bir çekme dayanımına sahip oldukları anlamına gelir.  Bu tahtalar şişmeye ve deformasyona çok daha dirençlidir.  MDF ve HDF, estetik açıdan birbirlerine çok benzer. 

Isıtmalı zeminler

Yüksek malzeme yoğunluğundan dolayı, laminat parke yerden ısıtma döşemek isteyenler için idealdir.  Laminat parke ısıyı çok iyi iletir.  Sıcak sulu yerden ısıtma genellikle şap taban üzerine döşendiğinden (bkz. Şap), laminat parkeleri döşemeden önce nem testi yapılmalıdır.  Buna ek olarak, laminat parke döşemeden önce bir ısıtma testi yapılmalıdır. Laminat katman döşenmeden önce, ilk olarak bir polietilen levha döşenmelidir. Genellikle keçe veya kauçuktan yapılma yüksek malzeme yoğunluklu bir ses azaltıcı katman döşenmelidir.

KronoOriginal® Laminat parke,  elektrikli yerden ısıtma tesisatı üzerine döşenmek üzere tasarlanmamıştır! Isıtma elemanının maksimum yüzey sıcaklığının 27°C'nin üzerine çıkmaması çok önemlidir. Bunun, uygun ısıtma kontrolleri ile izlenmesi ve kontrol altında tutulması gerekir. Ayrıca ısı birikmesi nedeniyle hızlı sıcaklık artışına neden olduğundan ısıtılmış bir zemin yüzeyi tümüyle örtülmemelidir.

HPL (Yüksek Basınçlı Laminat)

Bu laminat parkelerin 'Mercedes'i olarak kabul edilir.  Yüksek dayanıklılık yüzeyine göre, 32 ve 33 arası sınıflara tekabül eder. HPL parke, beş katmandan oluşacak şekilde üretilir: üst kaplama, dekor kağıdı, birden fazla soda Kraft katmanlar, ahşap gövde ve arka katmanı. Bu bileşenler, hem ısı hem de basınç kullanılarak iki aşamada birleştirilir.  İlk aşamada, üst kaplama, dekor kağıdı ve soda Kraft katmanlar bir araya preslenir. İkinci aşamada birinci aşama ile her ikisi de laminat tahtanın alt tarafını desteklemek üzere tasarlanmış ahşap gövde ve arka katman birleştirilir. Bir soğutma aşamasının ardından, paneller siparişe göre kesilir ve profillenir.  HPL parke, ya basit bir lamba-zıvana birleşimi ya da Kilik veya Kilit Sistemi ile üretilir.

HPL – Laminat parke: yüksek basınçlı laminat
Üç aşamada HPL üretimi

 • 1 – Üst kaplama
 • 2 – Dekor kağıdı
 • 3 – Gövde katman
 • 4 – Laminat katman: 0.6mm dayanıklı, bakımı kolay yüzey
 • 5 – HDF gövde katman: laminat parkenin temeli
 • 6 – Buhar direnci ve desteği için arkalık katmanı

1. Aşama

 • 2 overlay katmanı
 • 1 dekor kağıdı katmanı
 • 3 gövde katmanı

Bunlar dekoratif bir laminat katmanı oluşturmak üzere basınç altında birleştirilir.

2. Aşama

 • 1 arkalık katmanı
 • 3 gövde katmanı

Bunlar arkalık veya destek katmanı oluşturmak üzere basınç altında birleştirilir.

3. Aşama

 • Dekoratif laminat katman
 • Arkalık katman

Bunlar da, komple laminat parkeyi üretmek üzere basınç altında birleştirilir.

Montaj yönergesi

Parke tahtalarının hangi yönde döşeneceği kişinin zevkine kalmıştır.  Genellikle parkenin ışık kaynağı ile aynı doğrultuda ve hareket yönüne dik döşenmesi tavsiye edilir.  Kapılar ve pencereler aynı yöne bakmadığından, bu genellikle mümkün değildir.  Böyle durumlarda, parkeyi döşeme yönüne kendisi karar vermelidir.  Laminat çapraz olarak da döşenebilir. Alt zemin döşeme tahtası ise, laminat parkenin bu tahtalara dik döşenmesi gerekir.

IP

bkz. Dayanıklılık Derecesi

Laminat sınıfları

Bu sınıflar, tüketicinin doğru ürünü seçmesine yardımcı olmaya ve üreticilerin ürünlerini sınıflandırmasına yardımcı olmaya hizmet eder.  Laminatlar aşınma ve darbe dayanımının yanı sıra renk solmazlığına göre sınıflandırılır.  Sınıflama, her laminat tipinin uygun kullanım alanları (eve karşı ticari kullanım) için tüketiciye bir tavsiye niteliğindedir.  Bu sınıflamaların dayanağı DIN EN 13329'dur.

Aşağıdaki sınıflama tablosu kullanım alanı, kullanım yoğunluğu, aşınma tipleri ve kullanım örneklerini gösterir ve anlaşılması kolay piktogramlarla etiketlenir:

 

SınıfKullanım alanıKullanım yoğunluğuKullanım açıklaması Kullanım örnekleri
private NutzungEv
Özel kullanım alanları
ortahafif kullanımyatak odaları
misafir odaları
private NutzungEv
Özel kullanım alanları
Ortalamanormal, günlük kullanımoturma odası
yemek odası
hol
private NutzungEv
Özel kullanım alanları
yüksekyüksek trafikli yoğun kullanımMerdivenler
antreler
mutfak
gewerbliche NutzungTicari
Özel ve genel kullanım alanları
ortahafif kullanımOtel odaları
konferans odaları
küçük ofisler
gewerbliche NutzungTicari
Özel ve genel kullanım alanları
Ortalamanormal, günlük kullanımKreş
ofisler
bekleme salonları
otel lobileri
mağazalar
gewerbliche NutzungTicari
Özel ve genel kullanım alanları
yüksekyüksek trafikli yoğun kullanımHoller
büyük ofisler
alışveriş merkezleri
sınıflar

Üst kaplama

bkz. Yüzey

PE Film

bkz. Buhar bariyeri

Kirleticiler

Laminatlarda bulunan çözücüler, formaldehit ve diğer kirleticilerin miktarı, laminat parke 'düşük emisyonlu' veya 'emisyonsuz' kabul edilerek E1 derecesi verilecek kadar düşüktür.

Süpürgelikler veya kenar tahtaları

Bunlar laminat parkeden duvarlara düzgün bir geçiş için kusursuz çözümdür.  Süpürgelikler, parke ile duvarlar arasındaki küçük boşlukları kapattıklarından estetik olarak hoş görünür.  Kenar tahtalarının çeşitli renk ve desen seçeneklerinin yanı sıra çeşitli şekil ve ebatları da mevcuttur.  Bu tahtalar vidalar, çiviler, tutkal veya mengene ile duvara sabitlenir.  Genel olarak, duvara 30 cm aralıklarla dübeller yerleştirilir ve bunlar kenar tahtalarının duvara kolayca takılması sağlanır.  Bu tür bağlantı kullanılması, süpürgeliklerin boya badana işlerini ve duvar kağıdı uygulamalarını kolaylaştırmak için, hasara neden olmadan çıkarılıp tekrar takılabilmesine imkân verir.

Sound Absorption System (S.A.S.)

S.A.S., yepyeni bir teknolojiyi temel alır.  Bu yüksek teknoloji, sadece 0.3 mm kalınlıktadır ve ses enerjisini ısı enerjisine dönüştürmeye yardımcı olan özel bir termoplastik malzemeden yapılır.  Parkenin ürettiği ses, bu teknoloji kullanılarak %50'lik bir azaltıma eşit, 10 desibeli bulan miktarda azalabilir.  Bu malzemenin bir başka avantajı da, onu su bazlı ısıtma sistemleri yerine kullanılmak için ideal kılan ısı iletim özellikleridir. Noppa köpük gibi başka bir ses azaltım katmanına ihtiyaç yoktur. Ayrıca, S.A.S çevre dostu olarak kabul edilir.

Alt zemin

Parkenin altındaki alt zemin, laminat parke üreticinin talimatlarına göre monte edilebilecek şekilde uygun malzemeden yapılmalıdır. Alçı, beton, asfalt ahşap, sunta, döşeme tahtaları veya taş, seramik veya PVC gibi sert malzemelerden oluşan mevcut diğer substratlar laminat parke için uygun yüzeylerden bazılardır.     

Alt zeminin düzlüğü

Laminat parke döşerken alt zeminin düzlüğü önemlidir.  Yüzey yükseklik farkı 3 mm'den fazla olan alt zeminler zımparalanmalı ve bunlara DIN 18202'ye göre dolgu macunu uygulanmalıdır. Bir alt zeminin düzlüğü bir su terazisi veya düz bir cetvel kullanılarak belirlenebilir. 

Alt zemin nemi

Alt zemin nemi olabileceği her zaman hesaba katılmalıdır ancak bu, şap (çimento şap, susuz şap) gibi  mineral yüzeylerde veya taş, seramik veya plastik gibi bir aşınma yüzeyi ile kaplı alt zeminlerde daha yaygındır.  Bu tür alt zeminlerin nem içeriği, bir "CM ölçme cihazı" ile ölçülebilir.

 • Çimento şap < yüzde 2.0 CM
 • Isıtmalı çimento şap < 1.8 CM
 • Susuz şap < yüzde 0.5 CM

Nemin alt zeminden laminat parkeye nüfuz etmesini önlemek için laminatın altına bir buhar bariyer filmi döşemek gerekir.  Alt zemin ahşap veya ahşap bazlı kompozit ise, buhar bariyeri döşenmesine gerek olmaz.

Alt zeminin sağlamlığı

Laminat parkenin sert, güçlü bir yüzey üzerine döşenmesi esastır.  Laminat parke döşemeye başlamadan önce, yüzeyin dikey veya yatay olarak yük bindiğinde hareket etmediğinden emin olun.  Laminat parkeyi yumuşak bir alt zemin üzerine döşerseniz, basınç ve esneme hissedersiniz.  Halı kaplama laminat parke için uygun bir yüzey değildir.

Yüzey

Parke veya cilalı zemin kaplamalarının aksine laminat parke yüzeyi, ahşaba uygulanmış yağ veya balmumu bir kaplamadan oluşmaz.  Laminat parkenin, üst kaplama olarak adlandırılan, reçine emprenyeli kağıttan (genellikle melamin reçine) ince bir üst katmanı bulunmaktadır.  Dekor kağıdı ile birlikte, üst kaplama, genellikle HDF'den yapılma arkalık katmanına preslenir.

Birleştirme işlemi sırasında, reçine kaplı üst kaplama yüksek basınç ve ısı kullanılarak arkalık katmanına preslenerek katı, sağlam bir yüzey oluşturur. 

Isı iletkenliği λ

λ simgesi ile ifade edilen ısı iletkenliği, bir derecelik bir sıcaklık farkıyla bir metrekare uzunluktan saniyede taşınan ısı miktarını ifade eder.  Yapı malzemelerinin λ değerinin tüm bina elemanlarının ısı iletkenliği hesaplamak için gereklidir.  Sunta veya yongalevhanın (alt zeminler ve laminat parke panelleri) λ değerleri, masif ahşap veya aynı yoğunluktaki diğer malzemelerinkinden daha düşüktür.  Isı iletkenliğinin iyi olmasından dolayı laminat parke ideal olarak su bazlı yerden ısıtma sistemleri ile kullanılmak için idealdir.

bkz. Yerden ısıtmalı zeminler

Aletler

Elinizin altında uygun aletlerin bulunması laminat parke döşeme işini çok kolaylaştıracaktır.  Bir kilitleme bloğu, levye, ara takozları ve bir boya spatulası veya macun bıçağından oluşan bir montaj kitine ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca bir çekiç, bir testere (tercihen demir testeresi), tutkal, bir cetvel veya mezura, bir köşebent demiri, bir kurşun kalem, dübelleri kenar tahtalarına takmak için bir matkap, yapışkan bant ve PE levhalar veya ses yalıtımı için bir maket bıçağı veya falçataya ihtiyacınız olacaktır. 

Buhar bariyeri / buhar sızdırmazlığı

Buhar bariyerleri ve sızdırmazları plastikten (çoğunlukla polietilen) yapılmadır ve çoğunlukla şaptan yapılma zeminden laminat parkeye nem girmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Zemin şaptan, beton veya asfalttan yapılma ise, bu malzemeler doğru koşullar altında yoğuşma çekeceğinden ve nemi parkenin yukarısına ileteceğinden bir buhar bariyeri gereklidir.  Buhar bariyeri ancak alt zeminin ılık tarafına monte edildiğinde etkilidir, bu da laminat parkenin altına yerleştirilmesi gerektiği anlamına gelir.  Bitişik duvara yaklaşık 10 cm genişleten buhar bariyeri aslında laminatın altındaki bir oluktur.  Buhar sızdırmazlık filmleri, 20 cm civarında üst üste bindirilerek yan yana döşenir ve bantla sabitlenir.

ayrıca bkz. Montaj Talimatları

Duvar açıklığı

Duvarlar ve taban laminat parke arasındaki mesafe önemlidir ve düzgün şekilde düşünülerek hesaplanmalıdır.  Bu mesafe, 12 ila 15mm arasında olmalıdır ve temin edilen ara parçaları ile belirlenecektir.  Laminat parke zaman içinde nemdeki değişiklikler ile çeken ve şişen ahşap bazlı parkedir.  Bu nedenle, parkeye "çalışması" için alan tanınması çok önemlidir.  Bu, ileride şişme nedeniyle oluşabilecek zararı önlemeye yardımcı olacaktır.  Şunlardan kaynaklı hasar da oluşabilir: açık bağlantılar, boylamasına bağlantılara paralel şişme, sıkışma ve sonrasında dekoratif katmanda çatlama ve zeminde tümsekler.

Su geçirmezlik

Özellikle ayrı tahtalar tutkalla birbirine bağlanmadığından, laminat parkenin arka katmanına su yalıtımı yapılması çok önemlidir.  Bu su geçirmezlik HDF katmanının üretilmesinde kullanılan reçine miktarı arttırmanın yanı sıra üretim sırasında parafin mumu gibi su çekmez maddeler katılmasıyla yapılır.  Laminat parke tahtalarını döşemek için tutkal veya Clickguard sistemi kullanılarak ek bir sızdırmazlık sağlanır.

Geleneksel olarak tutkallanan parke bağlantıları iki amaca hizmet eder: yapışma ve su yalıtımı. Film oluşturan ürünlerin kullanımının uygulanması ve sonradan sökülmesi zor olduğundan, bir laminat zemine su yalıtımı yapılmasının tavsiye edilmediği unutulmamalıdır. Bu ürünler kullanıldığında, damar oluşumu yaygın bir olgudur.

Islak mekanlar

Bunlar banyolar ve saunalardır. Kendi yüksek nem düzeylerine göre, bu oda türleri laminat parke için uygun değildir.

Ahşap bazlı kompozitler

Bu, talaş veya liflerin tutkal veya reçine yardımıyla sıkıştırılması ile oluşturulan çeşitli ürün tipleri için kullanılan ortak bir terimdir.  Kompozitler sunta, Orta Yoğunluklu Yongalevha (MDF), Yüksek Yoğunluklu Yongalevha (HDF) veya kontraplaktır.