Montáž lamninátovej podlahy

Tipy pre montáž laminátových podláh

Montáž laminátovej podlahy je veľmi jednoduchá. Je však veľmi dôležité, pripraviť si materiál a dobre premyslieť všekty kroky. Nižšie nájdete návod na montáž laminátových podláh krok po kroku a tiež kontrolný zoznam, korý Vám prípravu ešte uľahčí!

Najskôr je potrebné si zvoliť podklad, na aký chceme laminátovú podlahu Krono Original® uložiť, pretože nie každá podlaha je vhodná na každý povrch.

Montáž laminátovej podlahy na poter

Podlaha musí byť absolútne rovná, suchá, čistá a schopná znášať záťaž. Nerovnosti väčšie ako 3mm na 1 meter je potrebné zbrúsiť zarovnať. Ako ochranu proti vlhkosti je potrebné použiť PE fóliu.

Montáž laminátovej podlahy na drevenú podlahu

Uvoľnené dosky musia byť upevnené, nerovnosti vyrovnané – musí byť vytvorený rovný a pevný podklad. Laminátovú podlahu Krono Original® uložte priečne k pozdĺžnemu smeru drevených dosák. Pri podkladoch z drevených dosák sa PE fólia nesmie použiť.

Laminátová podlaha na drevotrieskových doskách

Uvoľnené drevotrieskové dosky musia byť upevnené a nerovnosti zarovnané. Drevotrieskové dosky musia byť pevne spojené s podkladom, aby nevznikal žiaden vŕzgavý zvuk.

Montáž laminátovej podlahy na podlahy z PVC a linolea

Na tento druh podláh by laminátové podlahy nemali byť inštalované. Staré podlahové krytiny tohto druhu by mali byť pred inštaláciou laminátovej podlahy odstránené.

Inštalácia laminátovej podlahy na teplovodné a moderné elektrické podlahové kúrenie

Pred začatím prác je podlahu potrebné primeranie zahriať, aby sa vysušila. Kontaktujte prosím špecialistu na podlahové kúrenia, ktorý má príslušnú kvalifikáciu a potrebné skúsenosti a schopnosti.

Odporúčaná teplota povrchu je 25 °C. Nikdy by nemala byť prekročená teplota 28 °C. Starú podlahovú krytinu je potrebné odstrániť.