Kladenie Drop Loc

Jednoduchá montáž so systémom Drop Loc

Pred a v priebehu kladenia bezpodmienečne dodržať! Najskôr kompletne prečítať návod na kladenie!
Pre zachovanie záručných nárokov dodržujte presne pokyny tu uvedené!

Podľa  miesta využitia sa ponúkajú rôzne možnosti kladenia:

  1. Rýchle kladenie bez lepenia
  2. Kladenie s Clickguard™

Stiahnuť návod na montáž