Instrukcja montażu

Porady i wskazówki jak można szybko i łatwo zainstalować podłogę laminowaną Krono Original®

Prosimy o przeczytanie całej instrukcji instalacji Państwa nowych podłóg laminowanych. Prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji w celu zachowania pełnej gwarancji i rękojmi. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o dokładne sprawdzenie, czy panele laminowane nie są uszkodzone. Panele z momentem ich rozpakowania nie będą dłużej objęte prawem do roszczeń z tytułu ich uszkodzenia.

Przed instalacją należy

 • Pozostawić kartony z podłogą laminowaną w takich samych warunkach klimatycznych, jakie występują w pomieszczeniu, w który zostaną zainstalowane, przez co najmniej 48h.
 • Ważnym warunkiem wstępnym instalacji i zachowania wartości podłóg laminowanych jest temperatura pomieszczenia wynosząca około 20 stopni Celsjusza oraz wilgotność względna od 50 do 70 procent.
 • Podłoże musi być równe jak stół, suche, czyste i zdolne do przenoszenia obciążeń.
 • W przypadku instalacji na podłożu mineralnym, takim jak beton, cement, jastrych anhydrytowy lub płyta kamienna, wymagany jest wcześniejszy pomiar wilgotności przy pomocy urządzenia CM. W przypadku podłogi z kamienia, nie należy przekraczać poniższych wartości:
 • Jastrych cementowy: Z ogrzewaniem podłogowym 1,8 procent CM; bez ogrzewania podłogowego 2 procent CM.
 • Jastrych anhydrytowy: Z ogrzewaniem podłogowym 0,3 procent CM; bez ogrzewania podłogowego 0,5 procent CM.
 • Przed zainstalowaniem laminatu na podłożu mineralnym, należy najpierw położyć odpowiednią izolację paroodporną z odpływem ("pływającą"), w celu zabezpieczenia przed wilgocią. Arkusze powinny być kładzione na co najmniej 20cm zakładkę, a łączenia należy zabezpieczyć taśmą maskującą.
 • Podłoga pokryta wykładziną nie jest właściwym podłożem; przed instalacją podłogi należy usunąć całość wykładziny. Podłoga laminowana powinna być układana z drenażem; laminat nie może być przytwierdzony do podłoża.
 • W przypadku podłóg z izolacją wygłuszającą odgłosy kroków zalecamy instalację izolacji akustycznej w postaci podkładu z folii PE o grubości 2mm lub innego odpowiedniego podkładu o maksymalnej grubości 3mm.
 • Kłaść rzędy w tym samym kierunku, co panele laminatu.
 • Otwarte kartony muszą zostać natychmiast zainstalowane.

Generalnie istnieją trzy opcje instalacji podłogi laminowanej:

 • Szybka instalacja bez kleju
 • Instalacja przy pomocy Clickguard or a comparable joint sealant. This way the floor is protected from the top down for the long-term against moisture damage. Yet the sealed panels can still be taken up and laid again later.
 • Instalacja z klejem zapewnia co prawda długoterminowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią; niemniej jednak jest droższa i nie zapewnia możliwości demontażu i ponownego wykorzystania podłogi

Pobierz Instrukcja montażu:

Instrukcja_montazu_1clic2go
Instrukcja_montazu_TwinClic
Instrukcja_montazu_KronoXonic
Instrukcja_montazu_KronoWood