Montaż podłogi laminowanej

Wskazówki dotyczące układania podłogi laminowanej

Wskazówki dotyczące układania podłogi laminowanej Montaż podłogi laminowanej można wykonać bardzo łatwo. Jednakże przed rozpoczęciem prac należy właściwie przygotować wszystkie materiały. Poniżej podano instrukcję układania podłogi krok po kroku a także listę kontrolną ułatwiającą przygotowanie do pracy.

Na początku należy wybrać rodzaj podkładu, na którym zamontowana zostanie podłoga laminowana Krono Original®: należy pamiętać, że nie każdy podkład nadaje się do użycia z różnymi podłogami laminowanymi.

Montaż podłogi na posadzce kamiennej

Podłoże powinno być równe, suche, czyste oraz odpowiednio wytrzymałe. W przypadku nierówności powyżej trzech milimetrów należy wykonać szpachlowanie i wylewkę wyrównującą. W celu zabezpieczenia przed wilgocią należy ułożyć na posadzce folię PE.

Montaż podłogi laminowanej na podłodze z drewnianych płyt

Wszystkie luźne płyty należy zamocować a nierówności wyrównać – podkład powinien być związany i pozbawiony nierówności. Podłogę laminowaną Krono Original® należy układać w poprzek drewnianych płyt. W przypadku drewnianego podkładu użycie foli PE nie jest konieczne.

Laminat na płycie wiórowej

Luźne płyty wiórowe należy zamocować a wszystkie nierówności należy wyrównać. Płyta wiórowa powinna być dobrze zamocowana do podkładu aby uniemożliwić stukanie podczas użytkowania.

Montaż laminatu do PCV lub linoleum

Podłogi laminowanej nie należy montować do PCV lub linoleum. Wszystkie takie wykładziny należy usunąć przed układaniem podłogi laminowanej.

Montaż podłogi laminowanej do podłogi z ogrzewaniem podłogowym

Przed rozpoczęciem prac należy podgrzać odpowiednio podłogę w celu osuszenia. W tym celu należy skontaktować się z specjalistą posiadającym doświadczenie i wymagane umiejętności.

Zalecana jest temperatura powierzchni 25o. Niedozwolona jest temperatura powierzchni powyżej 28oC. Konieczny jest demontaż starej podłogi.