hoa văn castello

Bảo hành 20 năm Hệ thống Aquastop 8mm Thân thiện với môi trường A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn Twin Clic Cấp độ 23 Cấp độ 32 / AC 4 VOC A+

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1285 x 192 x 8 mm
 • Bảo hành 20 năm
 • Hệ thống Aquastop 8mm
 • Thân thiện với môi trường
 • A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn
 • Twin Clic

  Hệ thống khóa truyền thống: Để ghép các cạnh đầu và cạnh bên của tấm sàn

 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 32 / AC 4

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng trung bình

 • VOC A+

  Thông tin về mức phát thải của các chất dễ bay hơi trong không khí, gây nguy cơ bị ngộ độc khi hít phải, theo thang điểm từ A+ (rất ít phát thải) cho đến C (phát thải cao)

hoa văn castello - Gỗ sồi cao nguyên hoa văn castello - 709 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi cao nguyên
hoa văn castello - Gỗ sồi cao nguyên - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi cao nguyên
709 Gỗ sồi cao nguyên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello - Gỗ sồi Hoàng gia hoa văn castello - 1665 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi Hoàng gia
hoa văn castello - Gỗ sồi Hoàng gia - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Hoàng gia
1665 Gỗ sồi Hoàng gia, 3 thanh (RF)
hoa văn castello - Gỗ sồi Flaxen hoa văn castello - 4283 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi Flaxen
hoa văn castello - Gỗ sồi Flaxen - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Flaxen
4283 Gỗ sồi Flaxen, 2 thanh (NL)
hoa văn castello - Gỗ sồi Cinder hoa văn castello - 4284 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi Cinder
hoa văn castello - Gỗ sồi Cinder - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Cinder
4284 Gỗ sồi Cinder, 2 thanh (NL)
hoa văn castello - Gỗ sồi Crusoe hoa văn castello - 4291 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi Crusoe
hoa văn castello - Gỗ sồi Crusoe - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Crusoe
4291 Gỗ sồi Crusoe, 2 thanh (NL)
hoa văn castello - Gỗ trô Cabana hoa văn castello - 5958 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ trô Cabana
hoa văn castello - Gỗ trô Cabana - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ trô Cabana
5958 Gỗ trô Cabana, Nhiều thanh (NL)
hoa văn castello - Gỗ tần bì Talarico hoa văn castello - 5964 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ tần bì Talarico
hoa văn castello - Gỗ tần bì Talarico - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ tần bì Talarico
5964 Gỗ tần bì Talarico, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn castello - Gỗ sồi xẻ hoa văn castello - 8222 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi xẻ
hoa văn castello - Gỗ sồi xẻ - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi xẻ
8222 Gỗ sồi xẻ, 2 thanh (NL)
hoa văn castello - Gỗ sồi Cottage hoa văn castello - 8731 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ sồi Cottage
hoa văn castello - Gỗ sồi Cottage - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Cottage
8731 Gỗ sồi Cottage, 2 thanh (RF)
hoa văn castello - Gỗ du Canada hoa văn castello - 9400 Sàn laminate
hoa văn castello - Gỗ du Canada
hoa văn castello - Gỗ du Canada - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ du Canada
9400 Gỗ du Canada, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn castello - Urban Driftwood hoa văn castello - K040 Sàn laminate
hoa văn castello - Urban Driftwood
hoa văn castello - Urban Driftwood - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Urban Driftwood
K040 Urban Driftwood, Nhiều thanh (GT)