hoa văn đa nấc

Bảo hành 20 năm Hệ thống Aquastop 8mm Rãnh ghép chữ V 4 bên Thân thiện với môi trường A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn 1clic2go Cấp độ 23 Cấp độ 32 / AC 4 VOC A+

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1285 x 192 x 8 mm
 • Bảo hành 20 năm
 • Hệ thống Aquastop 8mm
 • Rãnh ghép chữ V 4 bên
 • Thân thiện với môi trường
 • A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn
 • 1clic2go

  Nhanh chóng. Đơn giản Đảm bảo.
  Có tiếng "Click" khi lắp các cạnh trước vào khớp

 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 32 / AC 4

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng trung bình

 • VOC A+

  Thông tin về mức phát thải của các chất dễ bay hơi trong không khí, gây nguy cơ bị ngộ độc khi hít phải, theo thang điểm từ A+ (rất ít phát thải) cho đến C (phát thải cao)

hoa văn đa nấc - Middleton Oak hoa văn đa nấc - 3904 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Middleton Oak
hoa văn đa nấc - Middleton Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Middleton Oak
3904 Middleton Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NO)
hoa văn đa nấc - Orient Oak hoa văn đa nấc - 3908 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Orient Oak
hoa văn đa nấc - Orient Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Orient Oak
3908 Orient Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NO)
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi tự nhiên hoa văn đa nấc - 4274 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi tự nhiên
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi tự nhiên - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi tự nhiên
4274 Gỗ sồi tự nhiên, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi trắng quét dầu hoa văn đa nấc - 5552 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi trắng quét dầu
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi trắng quét dầu - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi trắng quét dầu
5552 Gỗ sồi trắng quét dầu, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi Rockford hoa văn đa nấc - 5946 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi Rockford
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi Rockford - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Rockford
5946 Gỗ sồi Rockford, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc - Gỗ mại châu Mardi Gras hoa văn đa nấc - 5956 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Gỗ mại châu Mardi Gras
hoa văn đa nấc - Gỗ mại châu Mardi Gras - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ mại châu Mardi Gras
5956 Gỗ mại châu Mardi Gras, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi Khaki hoa văn đa nấc - 5966 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi Khaki
hoa văn đa nấc - Gỗ sồi Khaki - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Khaki
5966 Gỗ sồi Khaki, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
hoa văn đa nấc - Abruzja Pine hoa văn đa nấc - 8267 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Abruzja Pine
hoa văn đa nấc - Abruzja Pine - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Abruzja Pine
8267 Abruzja Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc - Modena Oak hoa văn đa nấc - 8274 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Modena Oak
hoa văn đa nấc - Modena Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Modena Oak
8274 Modena Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
hoa văn đa nấc - Pastel Oak hoa văn đa nấc - 8279 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Pastel Oak
hoa văn đa nấc - Pastel Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Pastel Oak
8279 Pastel Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RG)
hoa văn đa nấc - Grey Craft Oak hoa văn đa nấc - K002 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Grey Craft Oak
hoa văn đa nấc - Grey Craft Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Grey Craft Oak
K002 Grey Craft Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
hoa văn đa nấc - Atlas Oak hoa văn đa nấc - K031 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Atlas Oak
hoa văn đa nấc - Atlas Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Atlas Oak
K031 Atlas Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc - Silver Dollar Oak hoa văn đa nấc - K032 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Silver Dollar Oak
hoa văn đa nấc - Silver Dollar Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Silver Dollar Oak
K032 Silver Dollar Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc - Mountain Hut Pine hoa văn đa nấc - K047 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Mountain Hut Pine
hoa văn đa nấc - Mountain Hut Pine - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Mountain Hut Pine
K047 Mountain Hut Pine, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc - Clearwater Oak hoa văn đa nấc - K057 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Clearwater Oak
hoa văn đa nấc - Clearwater Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Clearwater Oak
K057 Clearwater Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)
hoa văn đa nấc - Bayside Oak hoa văn đa nấc - K058 Sàn laminate
hoa văn đa nấc - Bayside Oak
hoa văn đa nấc - Bayside Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Bayside Oak
K058 Bayside Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (GT)