forte classic

Bảo hành 20 năm Hệ thống Aquastop 8mm Thân thiện với môi trường A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn Twin Clic Cấp độ 23 Cấp độ 33 / AC 5 VOC A+

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1285 x 192 x 8 mm
 • Bảo hành 20 năm
 • Hệ thống Aquastop 8mm
 • Thân thiện với môi trường
 • A.B.C. Lớp bề mặt kháng khuẩn
 • Twin Clic

  Hệ thống khóa truyền thống: Để ghép các cạnh đầu và cạnh bên của tấm sàn

 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 33 / AC 5

  Dùng cho không gian thương mại có tần suất sử dụng cao

 • VOC A+

  Thông tin về mức phát thải của các chất dễ bay hơi trong không khí, gây nguy cơ bị ngộ độc khi hít phải, theo thang điểm từ A+ (rất ít phát thải) cho đến C (phát thải cao)

forte classic - Gỗ sồi Corona forte classic - 4278 Sàn laminate
forte classic - Gỗ sồi Corona
forte classic - Gỗ sồi Corona - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Corona
4278 Gỗ sồi Corona, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
forte classic - Gỗ sồi địa phương forte classic - 4279 Sàn laminate
forte classic - Gỗ sồi địa phương
forte classic - Gỗ sồi địa phương - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi địa phương
4279 Gỗ sồi địa phương, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
forte classic - Gỗ sồi Flaxen forte classic - 4283 Sàn laminate
forte classic - Gỗ sồi Flaxen
forte classic - Gỗ sồi Flaxen - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Flaxen
4283 Gỗ sồi Flaxen, 2 thanh (RF)
forte classic - Gỗ sồi trắng quét dầu forte classic - 5552 Sàn laminate
forte classic - Gỗ sồi trắng quét dầu
forte classic - Gỗ sồi trắng quét dầu - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi trắng quét dầu
5552 Gỗ sồi trắng quét dầu, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (NL)
forte classic - Gỗ sồi Sherwood forte classic - 5985 Sàn laminate
forte classic - Gỗ sồi Sherwood
forte classic - Gỗ sồi Sherwood - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi Sherwood
5985 Gỗ sồi Sherwood, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
forte classic - Gỗ sồi St. Moritz forte classic - 8461 Sàn laminate
forte classic - Gỗ sồi St. Moritz
forte classic - Gỗ sồi St. Moritz - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi St. Moritz
8461 Gỗ sồi St. Moritz, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
forte classic - Gỗ thông trắng đánh bóng forte classic - 8464 Sàn laminate
forte classic - Gỗ thông trắng đánh bóng
forte classic - Gỗ thông trắng đánh bóng - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ thông trắng đánh bóng
8464 Gỗ thông trắng đánh bóng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (RF)
forte classic - Eiche Tarent forte classic - K001 Sàn laminate
forte classic - Eiche Tarent
forte classic - Eiche Tarent - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Eiche Tarent
K001 Eiche Tarent, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
forte classic - Grey Craft Oak forte classic - K002 Sàn laminate
forte classic - Grey Craft Oak
forte classic - Grey Craft Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Grey Craft Oak
K002 Grey Craft Oak, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô (UW)
forte classic - Main Oak forte classic - K056 Sàn laminate
forte classic - Main Oak
forte classic - Main Oak - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Main Oak
K056 Main Oak, 2 thanh (GT)