Dafne Flooring

Hệ thống Aquastop 8mm Twin Clic Cấp độ 23 Cấp độ 31 / AC 3 VOC A+

Lợi ích sản phẩm

 • Kích thước: 1285 x 192 x 8 mm
 • Hệ thống Aquastop 8mm
 • Twin Clic

  Hệ thống khóa truyền thống: Để ghép các cạnh đầu và cạnh bên của tấm sàn

 • Cấp độ 23

  Rất hiệu quả khi dùng cho công trình nhà ở

 • Cấp độ 31 / AC 3

  Dùng cho các không gian thương mại có tần suất sử dụng thấp

 • VOC A+

  Thông tin về mức phát thải của các chất dễ bay hơi trong không khí, gây nguy cơ bị ngộ độc khi hít phải, theo thang điểm từ A+ (rất ít phát thải) cho đến C (phát thải cao)

Dafne Flooring - Gỗ sồi rừng Spree Dafne Flooring - 1675 Sàn laminate
Dafne Flooring - Gỗ sồi rừng Spree
Dafne Flooring - Gỗ sồi rừng Spree - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ sồi rừng Spree
1675 Gỗ sồi rừng Spree, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô
Dafne Flooring - Gỗ thông trắng đánh bóng Dafne Flooring - 8464 Sàn laminate
Dafne Flooring - Gỗ thông trắng đánh bóng
Dafne Flooring - Gỗ thông trắng đánh bóng - Image
Krono Original http://www.krono-original.com/
Krono Original Logo
MMT mm 1285
MMT mm 8
MMT mm 192
Gỗ thông trắng đánh bóng
8464 Gỗ thông trắng đánh bóng, Gỗ lót sàn dạng thanh kiểu nhà ở ngoại ô